Valitse hallitustyön vahva uudistaja.

Työskentelemme elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Hallituspartnerit-verkosto työskentelee elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä. Asiakkaitamme ovat pk-yritykset ja organisaatiot, joilla on tarve kehittää hallitustyötä. Valtakunnalliseen verkostomme jäsenillä on vahva kokemus yrittäjyydestä sekä yritysten johtamisesta erilaisissa muutostilanteissa.

Haluamme saada aikaan tuloksia, joilla yritykset menestyvät. Meitä yhdistää into uudistua, aito kumppanuus ja vahva sitoutuminen asiakkaidemme menestykseen.

Järjestämme yhteistyössä liike-elämän etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, jotka tarjoavat tilaisuuksia ammatilliselle kehittymiselle, verkostoitumiselle ja uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Välitämme yrityksille ulkopuolisia, riippumattomia hallitusjäseniä. Osallistumme aktiivisesti hallitustyöskentelystä käytävään julkiseen keskusteluun ja edistämme tehokasta hallitustyöskentelyä kehittämällä yhteisiä toimintatapoja ja tuottamalla hallitustyöhön liittyviä julkaisuja.

Olemme lähellä asiakkaitamme. Valtakunnalliseen verkostoomme kuuluu 11 alueyhdistystä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä.