Kokemusta, näkemystä ja tietotaitoa hallitustyön kehittämiseen

Jäsenkokemuksia

Valtakunnallisessa Hallituspartnerit-verkostossa on monenlaisia yrityselämän ja hallitustyön osaajia. He tulevat erilaisista elämäntilanteista ja taustoista, mutta heitä kaikkia kuitenkin yhdistää yksi asia: osaaminen ja aito halu auttaa pk-yrityksiä menestymään hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Tällä sivulla eri alueyhdistyksiämme edustavat jäsenet kertovat oman tarinansa siitä miten he ovat tulleet mukaan Hallituspartnereiden jäsentoimintaan, mikä jäsentoiminnassa on palkitsevinta ja minkälaisille henkilöille Hallituspartnerien jäsentoiminta heidän mielestään sopii.

Hallituspartnerit tarjoaa hyödyllisen verkoston pk-yritysten hallitustyöstä kiinnostuneille niin alueellisesti kuin laajemminkin Suomessa. Samanhenkisessä joukossa on helppo tutustua kollegoihin, vaihtaa näkemyksiä heidän kanssaan ja tutustua avautuviin hallitustyömahdollisuuksiin.

Jäsentilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua yrityksiin ja vaihtaa kokemuksia muiden jäsenten kanssa. Mielestäni on hyvä antaa oma liike-elämässä kertynyt kokemus pk-yritysten käyttöön.

Suosittelen Hallituspartnereiden jäsentoimintaa kaikille, joilla on kokemusta ja näkemystä liiketoiminnan johtamisesta ja hallitustyöstä sekä kiinnostusta verkostoitumiseen. Luottamusta herättävä toimintatapa ja sitoutuminen yhdistyksen toimintaan takaa parhaat kokemukset niin jäsenelle kuin hänen edustamalleen yhdistykselle.

Eelis Eskelinen, Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Olen tehnyt työurani markkinoinnin ja viestinnän parissa ja saanut olla tekemisissä hyvin monenlaisten yritysten kanssa. Olen päässyt seuraamaan hyvin läheltä yritysten kehittymistä ja kasvua ja osallistumaan erikokoisten yritysten strategiatyöhön.

Ennen HHJ-kurssin suorittamista olin mukana muutamissa hallituksissa, mutta vasta HHJ-kurssin myötä ja liittymällä Hämeen Hallituspartnereihin kiinnostukseni hallitustyöskentelyyn kasvoi. Suoritin myös HHJ-tutkinnon ja HHJ PJ -kurssin ja minut valittiin Hämeen Hallituspartnereiden hallitukseen. Olen mukana myös muutamassa muussa hallituksessa.

Hallituspartnereiden jäsentoiminnassa pääsee näkemään erilaisten yritysten toimintaa ja kuulemaan yrittäjien tarinoita.  On mielenkiintoista rohkaista yrityksiä miettimään hallitustyötään ja riippumattomien hallitusjäsenten mukaan ottamista hallitukseen. Onnistuneet menestystarinat siitä, miten yritykset ovat saaneet tukea, apua ja rohkeutta toimintaansa uusien hallitusjäsenten kautta ovat tämän toiminnan suola.

Hallituspartnerin on oltava erilaisista yrityksistä aidosti kiinnostunut, osallistuva ja aktiivinen sparraaja. Ei tarvitse olla kaikkien asioiden asiantuntija, mutta kyky heittäytyä ja haastaa rakentavalla tavalla on taatusti eduksi.

Merja-Leena Alenius, HHJ PJ - Hämeen Hallituspartnerit ry, Näkemystehdas MBE Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja

Olen tehnyt hallitustyötä 2000-luvun alusta alkaen, etupäässä suurissa yrityksissä. Vuonna 2011 suoritin HHJ-tutkinnon ja aloitin hallitustyön pk-yrityksessä. Oli hyvin luontaista liittyä Hallituspartnereiden jäseneksi, koska hallitustyön osaaminen ja kokemusten jakaminen yhdessä muiden hallitustyötä tekevien kanssa kiinnosti. Hallituspartnerit myös siksi, että yhdistyksen fokus on pk-yritysten hallitustyössä. Uskon vahvasti siihen, että hyvän hallitustyön merkitys etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä luo kasvua keskimääräisesti enemmän kuin suurissa yrityksissä.

Jäsentoiminnan palkitsevimpia asioita ovat yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet. Koronapandemian aikana tilaisuudet ovat tietenkin olleet virtuaalisia, ja meillä Helsingissä reagoitiin nopeasti tähän virtuaaliseen tarpeeseen AamuKahvi- ja AamuTreeni-tilaisuuksilla. Kollegoiden tapaaminen ja kokemusten jakaminen on erittäin antoisaa. Olen myös ollut mukana kouluttamassa julkisyhteisön tulevia ja nykyisiä hallitusjäseniä hallitustyöhön. Palkitsevaa koulutuksessa on se, että peruspalikat hallitustyöhön avautuvat kaikille ja parantavat varmasti yhdistysten ja yritysten johtamista.

Myös HHJ Alumni-tilaisuudet ovat hyviä: mielenkiintoista ja ajankohtaistat ohjelmaa on aina ollut tarjolla.

Minun mielestäni Hallituspartnereiden jäsentoiminta sopii henkilöille, joilla on kokemusta liiketoiminnan johtamisesta, mieluiten toimitusjohtajana tai johtoryhmän jäsenenä. Mitä laajempi toimialakokemus ja/tai linjajohtokokemus, sitä parempi. Myös kyky soveltaa on tärkeä ominaisuus – kokemuksesta on hyötyä vain, jos sitä osaa soveltaa siihen tehtävään jossa on. Eri yritysten tarpeet ovat erilaiset ja hallitustyössä on kyettävä ammentamaan juuri siihen yritykseen tarvittavaa osaamista omasta kokemuspohjasta. Riippumatttomuus on tärkeää – hallitustyössä ei voi ottaa muita ”puolia” kuin yrityksen menestyminen ja kaikkien osakkeenomistajien arvon kasvattaminen. Henkilökohtaiset taloudelliset tavoitteet tai mielipiteet eivät saa olla pääasia.

Leena Saarinen, Hallituspartnerit Helsinki - BPF ry

Olin ollut noin 20 vuotta talousvastaavana ja sitä kautta mukana hallitustyöskentelyssä joko sihteerinä tai esittelijänä.  Sitten suoritin HHJ:n. Seuraavaksi ajattelin, että olisi hyvä saada hallitusjäsenyys jostain pk-yrityksestä. Löysin Hallituspartnerit, liityin jäseneksi, ja sitä kautta sain 1. hallitusjäsenyyden Toivalan Metalli Oy:ssä. Jäsenyys jatkuu edelleen ja paljon on tehty tuossakin yrityksessä; investointeja ja kasvua.

Palkitsevinta on saada näitä hallitusjäsenyyksiä itselle, kaikkiaan 4 hallitusjäsenyyttä olen saanut Hallituspartnereiden kautta. Taustalla on halu jakaa omaa osaamistani pk-yrityksille.

Toki myös yhteiset tilaisuudet sekä Hallituspartnereiden kautta saatava tieto ja verkostot ovat tärkeitä.

Hallituspartnereiden jäsenyys sopii mielestäni ihan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hallitustyöskentelystä. Kolme pointtia on hyvä muistaa: Ammattimaisen hallitustyöskentelyn osaaminen, onko annettavana johtamiseen liittyvää erityisosaamista – itselläni se on talousosaaminen ja erityisesti kassavirta, mutta myös HR ja johdon valmennus sekä kaiken pohjalla strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat – sekä halu jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen ja uteliaisuus kaikkea liiketoimintaa kohtaan – miten tulemme pärjäämään yritystoiminnassa Suomessa.

Mikko Rajamäki, KTM, HHJ, Liikkeenjohdon konsultti-yrittäjä, Green Lean -spesialisti - Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Kimmokkeena Hallituspartnerien jäsentoimintaan lähtemiselle oli HHJ-kurssi, HHJ-puheenjohtajakurssi ja HHJ-tutkinto. Niiden jälkeen aloin selvittämään löytyisikö Pohjanmaan alueelta yhdistystä tai ryhmää, jossa voitaisiin jakaa hallitustyöstä hankittuja kokemuksia. Palo hallitustyö-aiheeseen oli kova. Kun täältä ei löytynyt mitään, löysin Hallituspartnerit Tampereen ja lähdin selvittämään mahdollisuuksia perustaa alueyhdistys Pohjanmaalle. Tästä laitettiin homma liikkeelle ja alueyhdistys Pohjanmaalle pystyyn. Aluksi toimin puheenjohtajana ja puuhamiehenä. Sitten hommattiin toiminnanjohtaja, ja jäin yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenyydessä ja jäsentoiminnassa palkitsevinta on kun voi jakaa kokemuksia muiden hallitustyöstä kiinnostuneiden kanssa, oppia jatkuvasti uutta ja jakaa parhaita käytäntöjä. Samasta aihealueesta kiinnostuneessa ryhmässä jokainen voi saada työkalupakkiinsa uusia lääkkeitä, joilla autetaan yrityksiä menestymään. Mahdollisuus verkostoitumiseen on aina hyvä asia.

Hallituspartnereiden jäsenyyttä harkitsevalta on löydyttävä paloa yritysten auttamiseen hallitustyöskentelyn avulla sekä tahtoa verkostoitumiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Mikko Isoniemi, KTM, HHJ PJ, kehitysjohtaja, Ilkka-Yhtymä Oyj - Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Lähdin mukaan Hallituspartnereiden jäsentoimintaan koska tunsin, että tämä verkosto sopii hyvin tulevaisuuden suunnitelmiini. Näen erittäin mielenkiintoisena tulevaisuutena jäsenyyteni useamman pk-yrityksen hallituksessa, koska minulla on runsaasti motivaatiota auttaa yrityksiä menestymään. Uskon, että osaamisellani ja kokemuksellani on käyttöä – ja uuden oppiminen houkuttaa aina. Hallituspartnereissa kohtaa samankaltaisia persoonia, joilla liike-elämän taustat ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Pidän tärkeänä saada näkemystä useammalta kantilta. Lisäksi yleinen keskustelu hallitusten roolista on selkeästi kasvanut. Tämä lisää yritysten omistajien kiinnostusta hallitustyötä kohtaan ja antaa sopivasti lisäpotkua miettiä millainen hallitus tarvitaan kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä verkosto voi olla hyvä kanava päästä mukaan hallitusjäsenten rekrytointeihin.

Jäsentoiminnassa on paljon palkitsevia asioita. Palkitsevinta on verkostoituminen, joka madaltaa kynnystä olla yhteydessä muihin jäseniin. Koen, että voin aina kysyä neuvoa ja näkökantoja ja mielipiteitäni kunnioitetaan.

Hallituspartnereiden jäsentoiminta sopii hyvin henkilöille, jotka sitoutuvat laadukkaaseen hallitustyöskentelyyn case-by-case, kunnioittavat muiden mielipiteitä ja joilla on tahtoa luoda positiivinen ilmapiiri. Mielestäni jäsentoiminta sopii kaikille, joita kiinnostaa laadukas hallitustyöskentely. Lisäksi tulisi olla henkilökohtaisesti halua kehittää ja kehittyä, sillä toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Yrityksissä tulevaisuuden ennustaminen vaikeutuu, joten hallitusjäsenenä pitää olla uskallusta käsitellä haastavia tilanteita ja tarttua mahdollisuuksiin.

Juha Harttunen, Playmaker Oy, eMBA, HHJ ja HHJ PJ –kurssit - Hallituspartnerit Satakunta ry

Elämäntilanteeni oli juuri sopiva Hallituspartnereiden toimintaan mukaan liittymiselle. Olin myynyt kasvuyritykseni 20 vuoden rupeaman jälkeen ja mietin, mitä tekisin isona. Minua pyydettiin Hallituspartnereiden toiminnanjohtajaksi, ja tunsin tehtävän ja verkoston heti omakseni. Viiden vuoden periodi 2012-2017 Tampereen yhdistyksen vetovastuussa auttoi pääsemään syvälle valtakunnalliseen toimintaan ja jäsenistöön. Rivijäsenenä olen yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana. Toimin myös Future Boardin yhteyshenkilönä.

Jäsentoimintaan osallistuminen on palkitsevaa. Voi kuulla tosielämän kokemuksista samanhenkisiltä eri kokemustaustoilla olevilta kollegoilta. Innostusta tuo myös missiomme parantaa pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyön avulla. Eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten ”törmäyttäminen” yhteisen asian äärelle luo vuorovaikutusta, jossa voi jakaa omaa osaamistaan muille ja oppia toisilta.

Hallituspartnereiden jäsentoiminta sopii mielestäni hyvin henkilöille jotka haluavat osallistua aktiivisesti toimintaan ja jakaa tietoa omista kokemuksistaan. Hallitustyössä tärkeätä on lojaalius yritysten omistajille ja toimiva yhteistyö heidän kanssaan yrityksen parhaaksi.

Sari Vaajanen-Ärrälä, KTM, HHJ PJ - Hallituspartnerit ry, Tampere

Lähdin mukaan Hallituspartnereiden jäsentoimintaan, koska halusin auttaa alueen yrityksiä. Itselläni oli positiivisia kokemuksia hyvän hallintotavan merkityksellisyydestä yrityksen tuloksentekokyvylle, ja omaan reppuun oli vuosien varrelta kertynyt paljon kokemusta, jota halusin jakaa eteenpäin. Hallituspartnerit tarjosi myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Jäsentoiminnassa on parasta keskinäisten kokemusten jakaminen eri hallitustyön osa-alueilta ja kollegoilta oppiminen. Näen myös, että Hallituspartnereiden toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää.

Minun mielestäni Hallituspartnereiden jäsentoiminta sopii hyvin henkilöille, joilla on monipuolista kokemusta ja ymmärrystä liiketoimintojen johtamisesta sekä halu kehittää omaa osaamistaan.  Motiivien kärjessä pitää olla tahto auttaa muita; sen on ajettava selkeästi oman edun tavoittelun edelle.

Veli-Matti Savo, strategiakonsultti - Hallituspartnerit Turku ry