Kriteerit

Onko tiedossasi pk-yritys, joka on hyvän hallitustyöskentelyn avulla nostanut merkittävästi yrityksen arvoa?

Jos tiedossasi on tällaisia yrityksiä, täytä jokaisesta oma lomakkeensa niiltä osin, kun sinulla on mahdollisuus saada tietoja yrityksestä. Ehdotusten pohjalta sihteeristö ottaa yhteyttä mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kultaisen Nuijan saajan valinnassa käytetään kriteereitä, joissa yrityksen avautuminen ulkopuolisille hallituksen jäsenille ja hallitustyön tuloksellisuus ovat tunnistettavissa esimerkiksi hyvän kasvun, onnistuneen strategian, uudistumisen ja kansainvälistymisen aikaansaajaksi. Se voidaan myöntää myös henkilölle esimerkiksi erityisen ansiokkaasta tutkimustyöstä hallitustyön piirissä.

Menestyvän yrityksen takaa löytyvät tavoitteelliset omistajat ja niitä edustava hallitus.

Kultainen Nuija -palkinnon voittajaksi valitaan pk-yritys seuraavilla kriteereillä:

1. Yrityksen aktiivisella hallituksella on aitoa vaikutusta yrityksen menestymiseen
2. Yrityksellä on selkeä tulevaisuuden suunta ja strategia
3. Yrityksen hallitustyössä on mukana riippumattomia, osaavia hallituksen jäseniä ja hallitustyöllä on historiaa
4. Yrityksen liikevaihto on 5-80 m€

Kultainen Nuija myönnetään hakemuksesta ja Hallituspartneriyhdistysten ja näiden yhteistyökumppaneiden, kauppakamareiden, Perheyritysten Liiton ja muiden hallitusammattilaisjärjestöjen ehdotuksesta. Hakemukseen tai suositukseen tulee aina liittää perustelut hallitustyön merkityksestä.
Kultaisen Nuijan saajan valitsee palkintolautakunta, johon Hallituspartnerit kutsuu yrityselämän ja pk-yritysten hallitustyön ansioituneita asiantuntijoita. Kultainen Nuija näkyy myös valtakunnallisessa mediassa: palkitsemisprosessissa Hallituspartnereiden yhteistyökumppaneita ovat Kauppalehti ja Hallituspaikka-tapahtuma.

Vuoden 2024 palkintolautakunta:

Timo Ritakallio – Toimitusjohtaja, OP (palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Piia-Noora Kauppi – Partneri, Odgers Berndtson Helsinki
Miika Mäkitalo – Toimitusjohtaja, HappyOrNot Oy
Riina Nevalainen – Vastaava päätoimittaja, Kauppalehti