HHJ-koulutus avaa tien tulokselliseen hallitustyöhön.

Tietoa ja työvälineitä hallitustyön eri osa-alueille.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus aktivoi ja kehittää pk-yrityksen hallitustyöskentelyä. Paitsi tietoa ja työvälineitä, se tarjoaa innostavan, keskustelevan ja haastavan ryhmän, jonka kokemuksilla on annettavaa kaikille koulutukseen osallistuville.

Koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville.

HHJ-koulutus on Hallituspartnerit ry:n ja Tampereen Kauppakamarin yhteistyössä kehittämä. Koulutuksen järjestämisessä ovat mukana kaikki Manner-Suomen alueelliset kauppakamarit.

HHJ-koulutuskokonaisuus

HHJ-johdanto hallitustyöhön

Tiivis kokonaisuus pk-yrityksen hallituksen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Koulutus on suunnattu hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Tutustu koulutukseen

HHJ-puheenjohtajakurssi

Kurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

Tutustu koulutukseen

HHJ-kurssi

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla. Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin.

Tutustu kurssiin

Valtakunnallinen HHJ-alumniseminaari

HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille vuosittain järjestettävä yhteinen valtakunnallinen tapahtuma. Osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua ja päivittää tietojaan hallitustyöskentelystä.

Tutustu koulutukseen

Alueellinen HHJ-alumnitapaaminen

Kauppakamarit järjestävät alueellisia HHJ-alumnitapaamisia HHJ-kurssin suorittaneille.

Tutustu tapahtumaan

HHJ-tutkinto

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät yhteistyössä HHJ-tutkinnon kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Tutustu tutkintoon

Hallitus ja strategian toteuttaminen

HHJ-teemakoulutus strategiasta on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa.

Tutustu kurssiin

Hallitus ja talous

HHJ-teemakoulutus taloudesta on valmennustilaisuus, jossa käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Samalla osallistuja saa paljon käytännönläheisiä työkaluja yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen.

Tutustu koulutukseen