Tarina

Kultainen Nuija
palkitsee hallitustyön menestystarinan

Hallituspartnerit
Hallituspartnerit
Hallituspartnerit ry alueyhdistyksineen ja yhteistyökumppaneineen jakaa vuosittain huomionosoituksena hyvästä hallitustyöstä Kultaisen Nuijan.
Palkinto jaetaan pk-yritykselle, joka on menestynyt avautumalla riippumattomille, ulkopuolisille hallitusjäsenille ja toteuttamalla hyvää hallitustyötä.
Kultainen Nuija voidaan antaa myös henkilölle esimerkiksi erityisen ansiokkaasta tutkimustyöstä hallitustyön piirissä.

Idea

Idea Kultaisesta nuijasta syntyi vierailulla sisaryhdistys Styrelseakademien johdon luona Tukholmassa. Kävi ilmi, että vahvistaakseen tuotemerkkinsä "Guldklubbanin" tunnettuutta Styreseakademien jakoi vuosittain kaksi "kristallinuijaa" menestyneille hallituksen puheenjohtajille. Jakotilaisuus oli iso tapahtuma, jossa palkinnon oli jakanut mm. Ruotsin kuningas. Palkitsemista tuki Dagens Industri.

Kultainen Nuija

Alma Median Kai Telanne tuki Kai Miesmäen ja Eero Ottilan ideoimaa hanketta ja järjesti tapaamisen Kauppalehden tuolloisen päätoimittajan Hannu Leinosen luokse. Leinonen innostui ideasta. Palkitseminen kytkettiin Kauppalehden juuri käynnistämään Kasvuyritykset-kiertueeseen.

Palkintolautakunta

Voittajan valitsee palkintolautakunta, johon Hallituspartnerit kutsuu yrityselmän ja pk-yritysten hallitustyön ansioituneita asiantuntijoita. Esitykset valmistelee Hallituspartnerien sihteeristö.

Palkinto

Palkinnon ulkoasu uudistuu vuonna 2023. Palkinnon suunnittelija Olli Lindroos kertoo, että palkinnon ulkoasun perustana ovat hallituksissa päätöksiä tekevät ihmiset. Kiertopalkinto ja voittajayritykseen jäävä palkinto eivät ole identtisiä, mutta niiden välillä on yhteys: voittajayritykseen jäävä palkinto näyttää ”kuoriutuneen” kiertopalkinnosta. Edeltävän palkinnon suunnitteli taiteilija Vesa Varrela.

Hallituspartnerit ry luovuttaa Kultainen Nuija-voittajayritykselle digitaalisen Kultainen Nuija-merkin käytettäväksi omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan osoituksena hyvästä hallitustyöstä.

Voittajat ja finalistit

 • 2023
  Brand ID Oy
  Pori
  "Tuomaristo kertoi valintaperusteissaan, että selkeä tulevaisuuden suunta sekä strategia sen toteuttamiseksi ovat avainasemassa. Brand ID:n hallituksessa oli tehty tärkeä kiteytys, että päätöksillä voi vaikuttaa vain tulevaisuuteen. Brand ID:n päätös laajentua Yhdysvaltoihin on yksi hallituksen keskeisimmistä päätöksistä viime vuosina; Brand ID päätti kasvaa asiakkaansa mukana.
  Yhtiön hallituksessa on mukana sekä yrityksen operatiivisessa toiminnassa mukana olevia että riippumattomia jäseniä. Palkintolautakunta piti arvokkaana, että Brand ID on etsinyt hallitukseensa järjestelmällisesti osaamista eri aloilta.
  ”Brand ID:n hallituksella on selkeä strategia, ja kaikki hyvän hallitustyöskentelyn edellyttämät prosessit kunnossa”, arvioi tuomariston puheenjohtaja Timo Ritakallio."
 • 2022
  Modulight Oyj
  Tampere
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Tana Oy, Jyväskylä
  Secto Design Oy, Kauniainen
  "Palkintolautakunta painotti valintansa perusteluissa erityisesti Modulightin hallituksen työskentelyä tiiminä. Muita palkintolautakunnan esiin nostamia hallitustyön selkeitä vahvuuksia ovat ESG (Vastuullisuus ja kestävyys), hallituksen järjestelmällinen toimintatapa sekä kyky luotsata yhtiön strategiaa ja valvoa sen toimeenpanoa. Myös hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvä yhteistyö kiinnitti palkintolautakunnan huomion: roolit ovat selkeät, ja asioita hoidetaan ammattimaisella otteella.

  Tulevaisuuden kasvun vauhdittamisen näkökulmasta palkintolautakunta kannustaa yrityksiä kiinnittämään laajemmin huomiota diversiteettiin. Modulightin hallituksessa on viisi jäsentä, neljä miestä ja yksi nainen. Kaikki ovat Suomen kansalaisia."
 • 2021
  Axopar Boats Oy
  Helsinki
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Nokian Panimo, Nokia
  Wiitta Oy, Heinola
  "Axopar Boats Oy:n hallitustyöllä on ollut selkeä agenda sekä edistyksellinen ja onnistunut strateginen ote alusta alkaen. Hallituksesssa on edustettuna monipuolista osaamista, joka on mahdollistanut kumppanipohjaisen strategian ja sen kehittämisen edelleen.

  Palkintolautakunta toivoo, että Kultainen Nuija -palkinto kannustaa hallitustyön kehittämiseen myös tulevaisuudessa mm. diversiteetin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä"
 • 2019
  Lojer Oy
  Sastamala
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Ellun Kanat Oy, Helsinki
  Temotek Oy, Oulu
  "Lojerin hallitus on strateginen hallitus, jonka ajankäyttö on vahvasti tulevaisuuspainotteinen. Hallitus myös antaa yrittäjä-toimitusjohtajalle hyvän osaamistuen.

  Vuonna 2009 tapahtuneen omistajanvaihdoksen yhteydessä hallitusta vahvistettiin rekrytoimalla riippumattomia hallitusosaajia.

  Yrityksellä on ollut riippumaton haliltuksen puheenjohtaja jo vuodesta 2010 alkaen."
 • 2018
  Pemamek Oy
  Loimaa
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Lääkärikeskus Aava Oy, Helsinki
  Nordcloud Oy, Helsinki
  "Vahva kasvu, kansainvälistyminen, asiakaskunnan laajentaminen suuriin konserneihin — mm. laivanrakennus, hitsauskoneista automaattisiin hitsauslinjoihin.

  Emme ole tyytyneet laittamaan asioita kuntoon vain 3 - 4 vuoden tähtäimellä vaan pyrimme aktiivisesti avaamaan tulevaisuuden näkymiä hyvän strategiatyön avulla. Hallituksessa on jo vuosikymmenien ajan ollut mukana riippumattomia hallitusjäseniä.

  Yhtenä hallituksen ensisijaisena roolina on toimia yrittäjän luotettavana sparraajana. Kokemus on arvokasta hallitustyössä, ja se myös antaa jäsenille rohkeutta ottaa rohkeasti kantaa käsiteltävänä oleviin asioihin."
 • 2017
  HappyOrNot Oy
  Tampere
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä
  Proventia Group, Oulunsalo
  "Asiakaspalautteen reaaliaikainen keräämien ja raportointi auttavat yrityksiä pääsemään paremmin kiinni asiakastyytyväisyyden syihin. Tämä puolestaan luo paremmat edellytykset asiakastyytyväisyyden jatkuvalle parantamiselle.

  Hallituksen rooli yrityksen suunnan viitoittajana on tärkeä. Kaikki hallituksemme jäsenet ovat ns. riippumattomia ulkopuolisia jäseniä.

  Kun yrityksen arjessa keskitytään etupäässä lyhyen aikavälin toimintaan, hallituksen pitää keskittyä pitkän aikavälin kehitykseen. Myös rooli johdon sparraajana on erittäin tärkeä menestyksen taustatekijä."
 • 2016
  Gofore Oy
  Tampere
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Dimex Oy, Leppävirta
  Ruohonjuuri Oy, Helsinki
  "Goforessa on ollut niin hallinnosta huolehtivaa, ohjaavaa kuin sparraavaa hallitustyöskentelyä.

  Hallituksen rooli on merkkittävässä määrin myös kyseenalaistava: vastaako yrityksen toiminta ja suunnitelmat tapahtuviin muutoksiin?

  Muutos edellyttää hallitustyöskentelyltä kunianhimoista asennetta. On uskallettava kyseenalaistaa totutut työskentelytavat ja -roolit ja kehittää myös näitä alueita. Jos työelämä muuttuu ja markkina muuttuu, miksi hallitustyö pysyisi muuttumattomana?"
 • 2015
  Pohjola Rakennus Oy
  Tampere
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Meka Pro Oy, Oulu
  Smartum Oy, Helsinki
  "Hallituksen merkittäviä strategisia ratkaisuja: yrityksen tavoitteena on jatkuva hallittu ja markkinoita nopeampi kannattava kasvu. Projektinjohtourakointi on Pohjolan tapa toimia.

  Asiakaslähtöistä projektinjohtourakointia kehitetään jatkuvasti niin, että Pohjola on niissä edelläkävijä Suomessa. Hanke- ja kiinteistökehitys ovat keskeisiä tekijöitä Pohjolan toiminnassa."
 • 2014
  Serres Oy
  Kauhajoki
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Lipa Konserni - nyk: Lipa-Betoni Oy, Naarajärvi
  CT Logistics Oy - nyk: Logistikas Oy , Rauma
  "Menestyksen ponnahduslautana on ennen muuta systemaattinen strategiatyö, rohkeus ja realismi.

  Tavoitteet on uskallettava asettaa riittävän kauas ja riittävän korkealle, ja niiden saavuttamiseen on uskallettava panostaa riittävästi. On kuitenkin pidettävä jalat maassa ja tunnistettava rehellisesti missä ei olla hyviä.

  Matkalla kohti tavoitteita on ollut paljon muutoksia, joista yhtenä merkittävänä sukupolvenvaihdos. Sekä yrityksen operatiiviseen toimintaan että hallitustyöhön on rekrytoitu osaavaa henkilöstöä tavoitteiden mukaan.

  Yrityksen hallituksen pitää toimia johdon tukena, jotta myös vaikeiden päätösten tekeminen onnistuu."
 • 2013
  Robit Rocktools Oy
  Lempäälä
  Top 3 -finalisteissa mukana myös:
  Technion Oy, Naantali
  3 Step IT Group Oy, Tampere
  "Käytyään läpi vakavan kriisin yritys on ponnistanut kasvuun. Yhtiötä johdetaan toimivan hallituksen, pätevän toimitusjohtajan ja osaavien avainhenkilöiden kautta.

  Kaksi keskeistä asiaa ovat kansainvälinen kasvu ja kasvollinen omistajuus."
 • 2012
  Lappset Group Oy
  Rovaniemi
  "Huomionosoitus johdonmukaisesta ja menestyksekkäästä hallitustyöstä. Lappset Group on kasvanut kansainväliseksi konserniksi, jolla on tytäryhtiö seitsemässä maassa ja vientiä noin 50 maahan. Kehityksen tärkeä tukijalka on yhtiön aktiivinen hallitustyöskentely.

  Hallitus käsittelee aidosti strategisen tason kysymyksiä. Eri kehitysvaiheissa on arvioitu nimenomaan yrityksen tarpeiden mukaan sitä, millainen rakenne hallitukseen tarvitaan. Lappset Groupin hallitus luo toimivalle johdolle liiketoiminnan strategisen kehyksen."
 • 2011
  Ensimmäinen Kultainen Nuija jaetaan
  SE Mäkinen Logistics Oy
  Vantaa
  "Hallitustyö hyödyttää myös perheyrityksiä. Se tuo toimintaan ryhtiä ja systemaattisuutta."
Kultainen Nuija – yhteistyössä:
Kauppalehti
Hallituspaikka-tapahtuma

Ilmoita yritys