Blogi

13.11.2023

Kuntayhtiön hallitus – samanlainen ja erilainen

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallitustyöskentelystä puhutaan nykyään paljon, ja hyvä niin – monet yhtiöistä ovat merkittäviä kooltaan ja vaikutuksiltaan sekä omistajilleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Siksi on tarkoituksenmukaista, että yhtiöiden hallitustyöskentely on ajan tasalla varmistaen yhtiön menestyksen ja tulevaisuuden.

Lue lisää

8.11.2023

Minä väitän: Hallituksessa tarvitaan toimitusjohtajakokemusta

Toimitusjohtajan asema on ainutlaatuinen, koska toimitusjohtajan rooli on yksi ja ainoa kussakin yhtiössä. Toimitusjohtaja on ainutlaatuisessa solmukohdassa, vastuussa kaikesta ja samalla ainakin periaatteessa parhaimman tiedon haltija.

Lue lisää

17.10.2023

Kuntaomisteisten yhtiöiden hallitustyöskentely

Hyvinvointialueiden luomisen aiheuttaman muutoksen myötä kuntaomisteisten yhtiöiden ja kuntayhtymien osuus kuntien toiminnassa ja taloudessa on kasvanut merkittävästi. Muuttuneessa tilanteessa kunnissa myös konserniohjauksen ja yhtiöiden hallitustyöskentelyn merkitys kasvaa. Myös tämänhetkinen taloudellinen toimintaympäristö korostaa yhtiöiden kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

Lue lisää

11.10.2023

Pk-yrityksen vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullisuus liiketoiminnassa ei ole enää sanahelinää, vaan tärkeä teema kaikessa yrityksen toiminnassa yrityksen koosta riippumatta. Jokaisen pk-yrityksen olisi hyvä huomioida vastuullisuus strategiassaan ja pitää sitä liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena.

Lue lisää

12.9.2023

HALLITUKSEN ROOLI KASVUN EDESAUTTAJANA

DIFin Q3-teema on kasvu. Kasvu on myös minun sydäntäni lähellä. Useiden pk-yritysten hallituksissa ja muutenkin niiden toimintaa seuratessani olen huomannut, että kasvu todella on välttämätön, vaikkakaan ei riittävä edellytys yrityksen kehittymiselle. Kuluneen kesän aikana pohdin paljon, mitä hallituksen ja erityisesti hallituksen jäsenten tulee tehdä edesauttaakseen yhtiön kasvua. On ilmeistä, ettei hallitus tee kasvua, mutta yhtä lailla on selvää, että hallitus voi edesauttaa sitä – tai pilata kasvumahdollisuudet kasvun kannalta huonolla toiminnalla.

Lue lisää

14.8.2023

YRITTÄJYYS URAVAIHTOEHTONA LISÄÄ ARVOSTUSTA

Meitä hallitusammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessakin tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä heidän toimintansa kehittämisessä, kasvussa sekä kannattavuudessa. Tarjoamme asiantuntijatukea erilaisin vahvuusaluein, jotta yritykset pysyvät toiminta- ja kilpailukykyisinä.

Lue lisää

14.8.2023

100 HALLITUSANALYYSIÄ TAKANA

”Uskallan väittää, että hallitusanalyysin suurin lisäarvo on analyysikeskustelussa, ajatusten vaihdossa, positiivisessa haastamisessa – vähän kuin ulkopuolisen, riippumattoman hallituksen jäsenen roolissa.”

Lue lisää

17.6.2023

Tekoälystä lisävoimaa pk-yritysten kannattavuudelle ja kasvulle

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyntää tekoälyä monilla eri tavoilla parantaakseen tehokkuuttaan, laadukkuuttaan ja kilpailukykyään. Tekoälyyn perustuvien sovellusten avulla jokainen toimiala voi haastaa vakiintuneita toiminta- ja ajatusmalleja.

Lue lisää

11.5.2023

CASE DOMETAL OY – HALLITUSAMMATTILAISTEN  REKRYTOINTI TURUN HALLITUSPARTNERIEN AVULLA

Yrityksessä on aina haluttu tehdä asiat järjestelmällisesti. Yrityksen kova kasvuvauhti ja ehkä toiminnan liiallinen, pääosin yrityskauppojen aiheuttama rönsyilykin herätti tarpeen hallinnollisen osaamisen kehittämiseen, yrittäjien sanoin ”ryhtiliikkeeseen”.

Lue lisää

20.4.2023

Hallitustyön teemat monimutkaistuvassa maailmassa

Tampereen Hallituspartnerit toteuttivat syksyllä 2022 ennakointihankkeen, jossa arvioitiin erilaisten megatrendien ja ilmiöiden vaikutuksia pk-yritysten hallitustyöhön ja tunnistettiin tämänhetkisiä voimakkaimpia strategisia kysymyksiä ja teemoja.

Lue lisää

12.4.2023

Kysyin chatGPT:ltä miltä tulevaisuuden hallitustyö näyttää – näin se vastasi

Oletko koskaan miettinyt, miltä hallitustyö näyttää vuonna 2030? Kuvittele tulevaisuuden hallitus, joka koostuu virtuaaliassistentista, tekoälyohjelmasta ja älykkäästä robottitukihenkilöstä. Tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta se voi olla todellisuutta jo muutaman vuoden kuluttua – tai ehkä se on jo nyt todellisuutta jossakin yksittäisessä hallituksessa.

Lue lisää

12.4.2023

Osaava johtoryhmä on toimitusjohtajan tuki

Onko toimitusjohtajan tukena riittävän strateginen, riittävän osaava ja tuloksia aikaansaava johtoryhmä?

Lue lisää