Blogi

19.4.2024

Hyvä strategia tehdään yhdessä

Starttasimme alkuvuodesta kotihoitoalan yritykseni strategiapäivitystä. Kokoonnuimme ensimmäiseksi hallituksen kanssa visioimaan ja unelmoimaan missä ja millainen haluaisimme yrityksen olevan vuonna 2030. Kaikille oli selvää, että kasvua haetaan. Siinä missä osa visioi tasaista ja maltillista kasvua aiempien vuosien kasvun pohjalta ja nykyisiä palveluja kehittämällä, osa maalasi isolla unelmapensselillä uusia palveluja ja merkittävää kasvuloikkaa. Mikä mahtava pohja strategiakeskustelulle!

Lue lisää

18.3.2024

Korvaus osakeyhtiön hallitusjäsenyydestä voidaan tehdä monella eri tapaa

Asia, josta usein käydään keskustelua, varsinkin uusien hallituspaikkaa hakevien henkilöiden tai ensimmäisiä ulkopuolisia,  riippumattomia hallituksen jäseniä hakevien pk-yritysten keskuudessa, on hallitustyöstä maksettava korvaus. Millaista korvausta hallituspaikasta on mahdollista pyytää tai mitä riippumattoman hallituksen jäsenen käyttö maksaa?

Lue lisää

27.2.2024

Tarvitaanko hallituksessa teknologiaosaamista?

Tai ehkä oikeampi kysymys olisi: Miksi hallituksessa tarvitaan teknologiaosaamista? Pohditaanpa hieman lisää.

Lue lisää

19.2.2024

KESTÄVYYSRAPORTOINTI – EI KAI SE VIELÄ MEITÄ KOSKE?

Yritysten kestävyysraportointi tuli vuodenvaihteessa osaksi suomalaista lainsäädäntöä ja saimme kirjanpitolakiin kokonaisen uuden luvun; 7. luku Kestävyysraportointi. Tämä uusi kirjanpitolain luku selventää säännösten velvoittavuutta ja vaikutuksia. Mutta koskeeko se jo pk-yrityksiä?

Lue lisää

1.2.2024

Saadaanko hallituksesta kaikki hyöty irti kuntayhtiössä?

On hyvin erilaista rakentaa tehokas hallitustyöskentely start-upiin kuin suureen vakiintuneeseen toimijaan, perheomisteiseen pienyritykseen kuin listayhtiöön tai kotimarkkinoilla toimivaan kuin kansainväliseen yhtiöön. Onko tällaisia eroja yksityisen sektorin ja kuntasektorin yhtiöiden hallitustyöskentelyssä, ja jos on, onko niille eroille hyviä perusteita?

Lue lisää

8.1.2024

Tekoälyn haasteet pk-yritysten hallituksille: Kuinka navigoida uudessa liiketoimintaympäristössä

Pk-yritysten hallitusten on viimeistään nyt aika kohdata tekoälyn tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Tekoäly mullistaa liiketoimintaympäristöjä ennennäkemättömällä tavalla, tuoden mukanaan sekä uusia riskejä että mahdollisuuksia.

Lue lisää

3.1.2024

Näe kasvun paikat

Jos on kasvun nälkä, huomaat kyllä mahdollisuudet. Kasvamisen tahto heijastelee myös ympäristöömme.

Lue lisää

14.12.2023

Hallitukset Töihin! -hanke Keski-Suomessa päättyy vuoden lopussa

Hallituspartnerit ovat viime vuosina hakeneet uusia tapoja kehittää yritysten hallitustyötä. Keski-Suomessa tällainen on ollut kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke, joka päättyy 31.12.2023. Alun perin Etelä-Pohjanmaalla kehitetty hanke on hyvä esimerkki eri alueiden välisestä yhteistyöstä.

Lue lisää

13.11.2023

Kuntayhtiön hallitus – samanlainen ja erilainen

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallitustyöskentelystä puhutaan nykyään paljon, ja hyvä niin – monet yhtiöistä ovat merkittäviä kooltaan ja vaikutuksiltaan sekä omistajilleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Siksi on tarkoituksenmukaista, että yhtiöiden hallitustyöskentely on ajan tasalla varmistaen yhtiön menestyksen ja tulevaisuuden.

Lue lisää

8.11.2023

Minä väitän: Hallituksessa tarvitaan toimitusjohtajakokemusta

Toimitusjohtajan asema on ainutlaatuinen, koska toimitusjohtajan rooli on yksi ja ainoa kussakin yhtiössä. Toimitusjohtaja on ainutlaatuisessa solmukohdassa, vastuussa kaikesta ja samalla ainakin periaatteessa parhaimman tiedon haltija.

Lue lisää

17.10.2023

Kuntaomisteisten yhtiöiden hallitustyöskentely

Hyvinvointialueiden luomisen aiheuttaman muutoksen myötä kuntaomisteisten yhtiöiden ja kuntayhtymien osuus kuntien toiminnassa ja taloudessa on kasvanut merkittävästi. Muuttuneessa tilanteessa kunnissa myös konserniohjauksen ja yhtiöiden hallitustyöskentelyn merkitys kasvaa. Myös tämänhetkinen taloudellinen toimintaympäristö korostaa yhtiöiden kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

Lue lisää

11.10.2023

Pk-yrityksen vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullisuus liiketoiminnassa ei ole enää sanahelinää, vaan tärkeä teema kaikessa yrityksen toiminnassa yrityksen koosta riippumatta. Jokaisen pk-yrityksen olisi hyvä huomioida vastuullisuus strategiassaan ja pitää sitä liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena.

Lue lisää