Hallituspartnerit Helsinki (HPH) ja Board Professionals Finland (BPF) yhdistyvät


Hallituspartnerit-verkostoon kuuluva, vuonna 2010 perustettu Hallituspartnerit Helsinki (HPH) ja vuonna 2006 perustettu Board Professionals Finland (BPF) -verkosto ovat sopineet yhdistyvänsä.

Uusi rekisteröity yhdistys toimii 8.3.2021 alkaen nimellä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 350 henkilöä, ja sen toiminnanjohtajana jatkaa HPH:n Minna Lenander. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu Leena Saarinen (HPH) ja hallitus on koottu tasapuolisesti molemmista yhdistyksistä.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta hallitustyötä ja ulkopuolisia hallituksen jäseniä kohtaan. Tavoitteena on myös edistää hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta ja osallistamista. Yhdistys on aktiivisesti yhteyksissä pk-yrityksiin, niiden omistajiin ja hallituksen puheenjohtajiin ja arvioi yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia tuoda hallitukseen ulkopuolista asiantuntemusta.

Tällä hetkellä noin 40 prosentissa pk-yrityksistä on ulkopuolinen hallituksen jäsen. Usein ulkopuolisen jäsenen mukaantuloon liittyy yrityksen murrosvaihe: muutokset omistusrakenteessa, kuten sukupolvenvaihdos, kasvupyrkimykset, investointi, yritysjärjestely, kansainvälistyminen tai mahdollinen kriisitilanne. Ulkopuolisen hallituksen jäsenen tuomalla näkemyksellä, osaamisella ja kokemuksella voi olla iso merkitys muun muassa pk-yrityksen pitkän aikavälin suunnittelussa, strategiatyössä sekä kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa.

”Näiden kahden yhdistyksen voimien yhdistämisestä hyötyvät ennen kaikkea pk-yritykset. Yhdistyksen jäsenistössä on vahvaa liikkeenjohdon kokemusta sekä kansainvälistä ulottuvuutta muun muassa European Women on Boards -järjestön jäsenyyden kautta. Tätä valtavaa osaamispääomaa voimme jakaa niin pk-yritysten hallituksiin kuin advisory boardeihin. Hallitustyö on myös äärimmäisen palkitsevaa hallitusjäsenelle”, kiteyttää Leena Saarinen, hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland.

Lisätietoja: Leena Saarinen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 609 745