Joko olet tutustunut HHJ-koulutukseen?


HHJ-koulutustapahtumia järjestävät kauppakamarit kaikkiaan 20 paikkakunnalla. Koulutukset antavat parhaan osaamisen hallitustyöskentelyyn.

Yrittäjä ja yritysjohto tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaiset murrostilanteet ovat parhaimmin hallittavissa, jos yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Tehokkaan hallitustyöskentelyn avulla voidaan sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja olemassa olevien säilymiselle. Tässä työssä pk-yrityksen hallituksella, ja erityisesti sen puheenjohtajalla, on suuri strateginen rooli. Kurssit tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämiseen, mikä edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja terveen kasvun edellytyksiä. Tutustu koulutustarjontaan www.hhj.fi