Hallitushaku auki


Miksi pk-yrityksien hallituksissa ei laajemmin ole ulkopuolisia jäseniä, onko kyseessä mahdollisesti kohtaanto-ongelma? Vai ottavatko ulkopuoliset ihmiset kenties vallan? Hallitushaku auki? Innostunut, oivaltava ja yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusosaaja – etsimään kanssamme uusia mahdollisuuksia, kyseenalaistamaan ja sparraamaan tulevaisuuden suunnitelmiamme sekä auttamaan meitä pitämään kurssi. Miltä kuulostaa? Herääkö kiinnostus rekrytointiin, jonka tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja menestyksen varmistaminen?

HALLITUSHAKU AUKI

Wanted!

Innostunut, oivaltava ja yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusosaaja – etsimään kanssamme uusia mahdollisuuksia, kyseenalaistamaan ja sparraamaan tulevaisuuden suunnitelmiamme sekä auttamaan meitä pitämään kurssi. Haluamme yhtiöömme hallituksen, jossa on muitakin kuin me ja jossa kaikki paiskivat töitä rakkaudesta lajiin.

Miltä kuulostaa, herääkö kiinnostus rekrytointiin, jonka tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja menestyksen varmistaminen?

Toivon, että herää, sillä nopeasti uudistuvassa, kansainvälistyvässä toimintaympäristössä yrittäjien omilla voimavaroilla ei kyetä kaikkeen. Pienemmissäkin yrityksissä on laajennettava tiimiä, jonka intohimona on löytää uusia mahdollisuuksia, kilpailuetuja sekä keinoja niiden taloudellisesti kannattavaan toteuttamiseen.  Hyvä hallitustiimi koostuu erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä sekä monipuolisesta osaamisesta. Otetaan esimerkiksi digiajan verkostot, asiakaskokemuksen nostaminen strategiseksi kilpailueduksi tai vaikkapa henkilöstön ylivoimaiseen osaamiseen ja innostukseen pohjautuva voima.

Miksi pk-yrityksien hallituksissa ei laajemmin ole ulkopuolisia jäseniä, onko kyseessä kohtaanto-ongelma?

Luultavasti moni yritys haluaisi vahvistaa hallitustaan, mutta ei ole löytänyt sopivia ihmisiä omaan tiimiinsä. Voi jopa olla, että sitä on joskus kokeiltu, mutta jokin on mennyt pieleen. Ei ole onnistuttu. Nämä ovat tavallisia asioita rekrytointiin liittyen, koska vain parhaat ja sopivimmat osaajat voidaan palkata. Heitä kannattaa etsiä, sillä vaikka menestykseen tarvitaan onnea ja sattumaakin, niin ennen kaikkea siihen tarvitaan johdonmukaista työtä ja oikeita, ennakoivia valintoja. Hallitusosaajia voi löytää erilaisista verkostoista. Hyvä esimerkki on valtakunnallinen Hallituspartnerit-verkosto ja yli 8000 HHJ-koulutuksen käynyttä ihmistä. Vuotuiset HHJ-alumniseminaarit ovat oiva foorumi löytää kiinnostavia ammattilaisia vaikkapa pitsaamalla oma hallitushaku paikan päällä.

Mutta onko pienemmille, muutamien miljoonien liikevaihtoa tekeville yrityksille hyötyä strategisen johtamisen kehittämisestä ja ulkopuolisista hallitusjäsenistä?  Monelle yritykselle on, etenkin jos tavoitteena on kasvaa ja kehittyä, kansainvälistyä, parantaa kannattavuutta tai toteuttaa sukupolvenvaihdos. Tuloksellinen hallitus on suuri voimavara, jopa kilpailuetu.

Ottavatko ulkopuoliset ihmiset vallan?

Turha pelko, yrittäjien asemaa eivät ulkopuoliset hallitusjäsenet voi uhata, omistajan tahto ratkaisee.

Miten valita omalle yritykselle sopivat hallitusjäsenet? Tärkeää on, että yritykseen saadaan tulevaisuuden kannalta hyödyllistä osaamista ja asiantuntijuutta, innostuneisuutta ja yrityskulttuuriin sopivia ihmisiä. Uusi askel edellyttää myös yritykseltä ja sen operatiiviselta johdolta halua kehittää työtään, vaikka arkikiireet painavat päälle. Parhaatkaan suunnitelmat ja päätökset eivät tuota tulosta, ellei niitä toteuteta. Pitää olla tahtoa voittaa. Jalkapallotermein: Tärkeintä on kurinalaisuus, tehdään yhdessä ja kaikki tietävät roolinsa. Osaava hallitus on pk-yrityksen kilpailuetu, kun niin päätetään. Laita haku auki.

Merja Talkio-Vilanen

yrittäjä, Hallituspartnerit ry, HHJ-ohjausryhmän puheenjohtaja