Advisor-malli madaltaa kynnystä ottaa ulkopuolista osaamista hallitukseen.


Hallituspartnerit Pohjanmaan toiminta-alueella juuri tehty selvitys hallitustyön kehityksen kiinnostuksesta osoittaa, että ulkopuoliselle osaamiselle olisi kysyntää, mutta päätöksentekovaltaa ei välttämättä olla valmiita luovuttamaan ulkopuoliselle henkilölle, jota ei vielä tunneta. Erityisesti pienissä perheyrityksissä ulkopuolisen jäsenen ottaminen mukaan hallitukseen nähdään usein isona kynnyksenä. Löytyisikö tämän kynnyksen madaltamiseksi ratkaisu advisor-mallista?

Yritysten kasvaessa ja kehittyessä uudessa tilanteessa tarvitaan hallitustyön kehittämiseksi uudenlaista osaamista. Toisaalta myös toimintaympäristön muutokset lisäävät tarvetta hallituksen diversiteetin kehittämiselle. Selvitys osoittaa, että ulkopuolista osaamista hallitustoiminnan tukemiseksi on kyllä useassa yrityksessä harkittu, mutta kynnys ottaa hallitukseen ”tuntematon” henkilö on korkea.

Valtaa ei haluta luovuttaa ulkopuoliselle

Yksi kynnyksen aiheuttaja on tunne vallan luovuttamisesta ulkopuoliselle. Voisiko kynnystä madaltaa aktiivisella ”advisorista hallitusjäseneksi” -polun markkinoinnilla? Myös hallitusjäsenyyttä harkitsevien keskuudessa saattaa olla epävarmuutta, millaisiin vastuisiin sitoudutaan, kun otetaan vastaan hallituspaikka. Yritys saattaa olla vielä pieni ja riskejä on usein tunnistettavissa. Nämä kasvuvaiheen yritykset, joilla liiketoiminta ei ole vielä vakiintunut, tarvitsevat hallitukseen osaajia, joilla olisi kokemusta vastaavasta kasvutilanteesta.

Jos mietitään hallitustyötä koko Suomessa, niin kulttuurillisia eroja varmasti löytyy ulkopuolisten hallitusjäsenten käytössä. Hallituspartnerit Pohjanmaan toiminta-alueella on paljon pitkän omistushistorian omaavia pieniä ja keskisuuria perheyrityksiä. Erityisesti näissä yrityksissä ulkopuolisen hallitusjäsenen ottaminen mukaan hallitustyöhön saattaa tuntua liian isolta muutokselta. Hallitustyötä kun on tehty jo vuosikymmeniä oman suvun tai lähipiirin voimin.

Uskon, että advisor-mallin mahdollisuuksia olisi syytä markkinoida enemmän yrityksille. Ehkä jopa luoda konkreettinen malli kasvupoluksi advisor-mallista hallitusjäseneksi.

Advisor on terminä useille tuntematon

Onko ”advisor” sitten oikea termi. Selvityksestä tuli esille myös advisor-nimikkeen heikko tunteminen. Hiukan autettuna asiakkaat tunnistivat sanan, mutta mielikuva tekemisestä siirtyi vahvasti operatiivista toimintaa tukevan konsultoinnin suuntaan. Mikä olisi siis toimintaa kuvaava parempi nimike? Hallitustoiminnan vahvistaja? Ehkä liian pitkä nimi. Entä neuvonantaja?

Sanotaan, että ei nimi miestä pahenna. Tavallaan tässäkään nimi ei ratkaise sitä, mitä henkilöllä voisi olla annettavanaan yritykselle, mutta jos nimike aiheuttaa kynnyksen yrittäjän päätökselle ottaa vahvistusta hallitukseen, on se jo haaste.

Hallituksen rooli toimia yrityksen johdon tukena edellyttää enemmänkin sitä, että hallituksessa on oikeanlaista osaamista yrityksen tilanne, omistajastrategia ja liiketoimintastrategia huomioon ottaen.

Poistetaan siis kaikki esteet tarjolla olevan hallitusosaamisen käyttämiselle ja yritysten menestykselle!

Kirjoituksessa viitattu selvitys on Juuso Nopan Laurea Ammattikorkeakouluun valmistuva opinnäytetyö – Hallitustyön kehittäminen pk-yrityksissä.

Jari Noppa
toiminnanjohtaja
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry
BBI Group Oy, yrittäjä