HYVÄÄ HALLITUSTYÖTÄ KUNTAYHTIÖISSÄ

Ismo Kukkonen, puheenjohtaja
Keski-Suomen Hallituspartnerit ry

Mielestäni omistajuudesta keskusteleminen ja omistajapolitiikan määrittely ovat kunta-yhtiössä vähintään yhtä tärkeitä kuin muissakin yhtiöissä. Kunnan keskeiset toimielimet ja tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin. Kuntalaki korostaa omistajaohjauksen roolia. Konserniyhtiöiden kannalta on erityisen tärkeää määritellä selkeästi omistajaohjauksen periaatteet sekä niiden tulkinta käytännössä – esimerkiksi ne asiat, joissa tarvitaan omistajan näkemys ennen kuin yhtiön hallitus voi tehdä päätöksen.

Eurovaalien tuloksia jännitettiin muutama päivä sitten ja alkuvuosi 2024 on ollut muutoinkin vaalien täyttämä. Ensi keväänä on sitten vuorossa kunta- ja aluevaalit, joissa valitaan myös luottamuspäättäjiä kuntien/kaupunkien valtuustoihin ja lautakuntiin. Samassa yhteydessä valitaan myös päättäjiä ja hallituksen jäseniä kuntaomisteisiin yhtiöihin. Kunnissa ja kaupungeissa on yhtiöitetty monia kaupallisia ja palvelutoimintoja omiksi osakeyhtiöiksi. Tällaisia toimintoja ovat mm. energia, asunnot ja kiinteistöt. Kuntien omistamissa osakeyhtiöissä toimielinten vastuut ja roolit ovat periaatteessa samat kuin muissakin osakeyhtiöissä. Hyvän hallintotavan näkökulmasta kuntien omistamat yhtiöt eivät poikkea muista osakeyhtiöistä.

Mielestäni omistajuudesta keskusteleminen ja omistajapolitiikan määrittely ovat kunta-yhtiössä vähintään yhtä tärkeitä kuin muissakin yhtiöissä. Kunnan keskeiset toimielimet ja tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin. Kuntalaki korostaa omistajaohjauksen roolia. Konserniyhtiöiden kannalta on erityisen tärkeää määritellä selkeästi omistajaohjauksen periaatteet sekä niiden tulkinta käytännössä – esimerkiksi ne asiat, joissa tarvitaan omistajan näkemys ennen kuin yhtiön hallitus voi tehdä päätöksen. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta tai kaupunki vaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntakonsernissa side omistajan ja konserniyhtiön välillä on siten tiukempi.

Osakeyhtiölaki koskee myös kuntayhtiöitä

Kuntaomisteisen yhtiön hallitus toimii osakeyhtiölain velvoitteiden mukaan ja se kantaa myös osakeyhtiölaissa kuvatun vastuun. Toimitusjohtajan rooli on niin ikään osakeyhtiölain mukainen.  Kuntien ja kaupunkien omistamien yhtiöiden hallitukset valitaan yleensä puolue-poliittisin perustein valtuuston voimasuhteiden mukaisesti. Monet kuntaomisteiset yhtiöt toimivat vaativassa markkinatilanteessa. Tämä korostaa myös hallituksen kompetenssin merkitystä. Myös Kuntalaki edellyttää, että ”kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on huomioitava yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus”. Hallitustyön periaatteiden ja osaamisen merkitys korostuvat nykyisessä muuttuvassa ympäristössä ja myös kuntaomisteisten, strategisten ja taloudellisesti merkittävien yhtiöiden hallituksiin valitaan ns. ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Yritysvastuullisuuskysymykset, yhteiskuntavastuu ja hankintalain tuntemus kuuluvat hallitustyön arkipäivään myös kunta-yhtiöissä. Ilolla on todettava se, että usein kuntaomisteisiin yhtiöihin valittavilta henkilöiltä edellytetään HHJ-kurssi (-tutkinto) tai vastaava tutkinto (KHO). Koulutus kannustaa vallittavia hallituksen jäseniä uudistumaan sen ohella, että henkilöillä voi olla jo pitkä kokemus kunnallisissa luottamustehtävissä tai kokemus kunnallispolitiikasta. HHJ-koulutus kokoaa hallituksen toimintatavat ja käytännöt, työskentelyä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistukset selkeäksi kokonaisuudeksi.

Myös kuntayhtiöissä ollaan siirtymässä valvovasta hallitustyöstä strategiseen hallitustyöhön. Tämä kehitys korostaa hallituksen osaamisvaatimuksia, edellyttää mm. tehokkaita päätös-prosesseja ja yhteistyötapoja viestintää ja vuorovaikutusta unohtamatta. Hallitustyössä suunnataan katse yrityksen tulevaisuuden varmistamiseen – voisi todeta Abraham Lincolnin sanoja lainaten ”Meidän täytyy suunnitella tulevaisuutta, sillä ne, jotka keskittyvät nykyhetkeen, jäävät menneisyyteen.”

 

Ismo Kukkonen

Kirjoittaja työskentelee tällä hetkellä Kajaanin kaupungin 100% omistaman Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtajana ja Keski-Suomen Hallituspartnerit ry:n hallituksen puheenjohtajana