Kannattaa uskaltaa! Gronlund Palvelut vahvisti hallitustaan ja muutti yrittäjyyden liiketoiminnaksi.


Päivästä toiseen jatkunut selviytyminen vaihtui asioiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen. Kehittämällä ja kehittymällä yrittäjyydestä tuli liiketoimintaa.

Hallituksen vahvistamisesta alkoi uusi luku Gronlund Palvelut Oy:n tarinassa. Vajaan kymmenen vuoden aikana yritys on tuplannut liikevaihtonsa ja liikevoitto on toimialan keskiarvoon verrattuna noin kaksinkertainen.

Gronlund Palvelut tarjoaa siivouspalveluita yrityksille Tampereella ja lähikunnissa. Yrityksen palveluvalikoimaan sisältyvät muun muassa toimistosiivous, porrassiivous, tuotantotilojen siivous ja muiden toimitilojen siivous sekä erikoispuhdistukset ja tukipalvelut.

Mikä sytytti hallitusvalon?

Gronlund Palveluiden toimitusjohtaja Tiina Holopainen kertoo, että muutoksen käynnistänyt oivallus syntyi HHJ-kurssilla.:

– Kurssilla oli hyviä luennoitsijoita, jotka korostivat hallituksen ja hallitustyön merkitystä nimenomaan yrityksen kannalta. Oivalsin, että yrittäjyyden kehittäminen liiketoiminnaksi syntyy yhdistämällä monipuolinen osaaminen, kokemus ja näkemys. Tahto vahvistaa hallitusta riippumattomilla jäsenillä syntyi.

Oivalluksen synnyttämä innostus piti myydä myös yrityksen omistajalle, Tiina Holopaisen puolisolle. Aluksi sovittiin, että kokeillaan. Jos kokeilu ei toimisi, se lopetettaisiin ja riippumattomista hallitusjäsenistä luovuttaisiin. Tiina Holopaisen mukaan käytännön kokemukset ja tulokset vakuuttivat nopeasti:

– Riippumattomien hallitusjäsenten ainoa tarkoitus on yrityksen menestys. Olemme myös saaneet yritykseemme valtavan määrän uutta osaamista. Ajatelkaa, kuinka vahva osaaminen jokaisessa hallituksen kokouksessa on läsnä! Lopettamisvaihtoehdosta emme ole keskustelleet kertaakaan.

Prosessit ja strategiat kuntoon

Ensimmäiset hallitusjäsenet rekrytoitiin vuonna 2011. Aluksi keskityttiin käytännön asioihin, mm. riskien hallinnan, prosessien ja liiketoiminnan mittareiden kehittämiseen. Toiminnan järjestelmällinen, jatkuva seuranta opetti kiinnittämään huomion ja etsimään ratkaisut merkityksellisiin asioihin. Brändimäärittelyn tuloksena palvelukokonaisuus jäsennettiin uudelleen, ja yrityksen nimi muutettiin yrityksen identiteettiä vastaavaksi. Yhteistyökumppaneita vaihdettiin.

Ajan myötä huomio on painottunut enenevässä määrin yrityksen kehittämiseen ja strategioihin. Toimintaympäristöä seurataan aktiivisesti, ja toimintaa kehitetään muutosten mukaan.

Menestystarina

Gronlund Palvelut toimii haastavilla markkinoilla, joille on tyypillistä henkilöstön vaikea saatavuus ja korkea vaihtuvuus sekä tiukka hintakilpailu. Tiina Holopainen luonnehtii johtamansa yrityksen kehityspolkua menestystarinaksi:

– Toteuttamamme kehitystyön ja Gronlund Palveluiden menestyksen välillä on suora korrelaatio. Esimerkkeinä tästä mainittakoon henkilöstöstrategia, jolla on ollut henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja pienentävä vaikutus. Tämä on suuri saavutus, joka vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessamme saimme yleisarvosanan 4.2 asteikolla 1-5. Lähes 90 % asiakkaistamme ilmoitti voivansa suositella yritystämme muille ja oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen palveluumme.

Gronlund Palvelut on Talouselämän imagotutkimuksessa sijoittunut useamman kerran pirkanmaalaisten yritysten joukossa sijalle 2. Hyvä sijoitus viestii paitsi asiakkaiden myös henkilöstön hyvistä kokemuksista, jotka vaikuttavat yrityksen menestykseen tulevaisuudessa.

Tiina Holopainen muistuttaa, että haasteitakin on näköpiirissä.

– Markkinat eivät kasva, mikä on omiaan kiristämään kilpailutilannetta. Markkina-asemamme säilyttäminen Pirkanmaan alueella edellyttää strategian tarkistamista. On hyvä, että meillä on osaava hallitus, joka osaa luotsata yritystä myös vaativissa olosuhteissa.

Johtaminen on helpompaa

Ensimmäisinä toimitusjohtajavuosinaan Tiina Holopaisella ei ollut tukenaan riippumattomia hallitusjäseniä. Tätä taustaa vasten ulkopuolisten hallitusjäsenten hyödyt yritykselle on helppo nähdä:

– Ennen selviydyin. Nyt, kun ympärilläni on joukko osaavia, kokeneita henkilöitä, emme tyydy selviytymään vaan ratkaisemme ja kehitämme asioita yhdessä. Tuloksellinen vuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja parantamiseen.

Vinkkejä hallituksen vahvistamista pohtiville

Tiina Holopainen toteaa, että yrityksen kehittäminen yhdessä osaavan hallituksen kanssa on avannut uusia näköaloja:

– Sanoisin, että tämä on elämäni tärkein toimitusjohtaja-koulu, jossa olen nauttinut joka hetkestä! Kun ei tarvitse miettiä yksin kaikkea mahdollista, jää aikaa myös tulevaisuuden suunnitteluun. Annan erittäin paljon arvoa sille, että voin työssäni oppia kokeneemmilta.

Entä kriisitilanteet – miten yrityksen käy jos jotain yllättävää tapahtuu?

– Hallitus on arvokas voimavara kaikissa tilanteissa. Asiansa osaava ja yrityksen asioista hyvin perillä oleva hallitus voi kriisitilanteessa toimia avainhenkilöiden – myös toimitusjohtajan – back-upina.

Mitä sanoisit niille, jotka harkitsevat hallitusjäsenten rekrytointia, mutta epäilevät vielä?

Kannattaa uskaltaa! Hallitusjäsenet haluavat toimia yrityksen parhaaksi ja vahvistavat yrityksen osaamista. Panostamalla oikeisiin asioihin yrityksellä on mahdollisuus kehittyä. Kehittymällä ja kehittämällä yrittäminen voidaan muuttaa liiketoiminnaksi.