Tavoitteena yrityksen menestys – riittääkö yrittäjän oma näkemys?


Artekno Oy päätti vahvistaa hallitustaan ulkopuolisilla jäsenillä. Arteknon sisaryritys Saarioinen Oy teki samanlaisen päätöksen jo aikaisemmin, mutta se oli vaikeampi: yhteistyökumppaneiden esittämää ideaa ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytoinnista vastustettiin ja sen hyödyt kyseenalaistettiin. Nyt yrityksissä ollaan kiitollisia niille, jotka esittivät rohkeasti idean hallituksen uudesta kokoonpanosta.

Artekno-Saarioinen -konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta: muovi- ja alihankintateollisuusalan yritys Artekno Oy ja elintarvikealaan keskittyvä Saarioinen Oy. 1950-luvulla tapahtuneen perustamisensa jälkeen yritykset ovat käyneet läpi koko joukon kehitysvaiheita ja hyödyntäneet liiketoimintasynergioita.

Kaisu Avotie aloitti Artekno Oy:n hallituksen jäsenenä vuoden 2010 lopussa, kun hallituksen puheenjohtajana toiminut veli menehtyi. Kaisulla oli tuolloin hoidettavana oma yritys Saarioisten Taimistot Oy ja Saarioinen Oy:n hallituksen jäsenen tehtävät. ”Noihin aikoihin tapahtui useita muutoksia. En halunnut Arteknon hallituksen puheenjohtajuutta, koska en kokenut osaavani sen toimialaa riittävästi. Halusin perehtyä yrityksen toimintaan tarkemmin”, Kaisu Avotie kertoo. Hän otti Arteknon hallituksen puheenjohtajan tehtävät hoidettavakseen muutamaa vuotta myöhemmin, kun silloinen Arteknon hallituksen puheenjohtaja ja Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä jäi eläkkeelle.

Yhteistyökumppanit avasivat silmät

Ilkka Mäkelän jäätyä eläkkeelle Arteknon hallitukseen jäi Kaisu Avotien lisäksi Arteknon uusi toimitusjohtaja Kimmo Korhonen – edellinen toimitusjohtaja Harri Bister jäi eläkkeelle – sekä yrityksen toimivaa johtoa, joka osallistui kokouksiin. Kaisu Avotie halusi vahvistaa hallitusta voidakseen ohjata yritystä paremmin. ”Keskustelimme Kimmon kanssa Arteknon tulevaisuudesta ja totesimme, että mukaan tarvittiin kokeneita muovialan ja liike-elämän osaajia. Tiedustelin oliko hänen tiedossaan sellaista hallitustyöstä kiinnostunutta henkilöä, jolla olisi myös annettavaa Arteknolle. Kimmon yhteyksien kautta löysimmekin yhden uuden hallitusjäsenen.” Koska toista jäsentä ei löydetty omista verkostoista, käännyttiin Hallituspartnerien puoleen. ”Samaan aikaan päätimme ottaa hallitustyöskentelyoppiin myös seuraavan sukupolven omistajia. Nyt Arteknon hallituksessa on minun lisäkseni kaksi ulkopuolista jäsentä ja kaksi suvun nuorta”, Kaisu Avotie kuvailee Arteknon hallituksen vahvistamista.

Idea ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytointiin perustui Saarioinen Oy:llä aikaisemmin tehtyyn ratkaisuun. ”Saarioisilla oli saatu hyviä kokemuksia hallitustyöstä ulkopuolisten jäsenten kanssa, ja siksi päätös ulkopuolisten jäsenten rekrytoinnista oli Arteknossa helppo”, Kaisu Avotie kertoo. Saarioisilla ajatus oli vaatinut kypsyttelyä: ”Alun alkaen tilintarkastajamme rohkaisi meitä vahvistamaan hallituksemme näkemystä ulkopuolisia hallitusjäseniä rekrytoimalla.” Saarioisilla oli totuttu hoitamaan asiat vanhoilla tutuilla tavoilla, eikä tilintarkastajan ehdotukselle heti lämmetty. ”Reagoimme monelle perheyritykselle ominaisella tavalla: ehdotus aiheutti vastarintaa ja yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet kyseenalaistettiin. Miten homma voisi toimia vieraan henkilön kanssa, kun olimme tottuneet hoitamaan asioita omalla porukalla?”
Uutta strategiaa tehtäessä Saarioisilla oli apuna konsulttiyritys kartoittamassa toimintakenttää. Heidän syvähaastattelussaan ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytointi tuli uudelleen esiin, ja päätös ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytoinnista tehtiin. ”Konsulttien ansiosta uskaltauduimme kokeilemaan ulkopuolisia hallitusjäseniä. Olen heille kiitollinen rohkaisusta. Ilman heitä saattaisimme vieläkin jahkata vanhaan malliin.”

Kaisu Avotien mukaan ulkopuolisiin hallitusjäseniin kohdistuneet odotukset ovat toteutuneet hyvin niin Saarioisilla kuin Arteknossa: ”Tutustuminen puolin ja toisin kävi huomattavasti sujuvammin kuin olimme osanneet odottaa. Keskinäinen luottamus löytyi nopeasti, mikä toimi hyvänä starttina tulokselliselle yhteistyölle. Osaamista ja tietoa on vaihdettu puolin ja toisin, ja niin yritykset kuin ihmiset ovat kehittyneet.”

Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelu auttoi henkilövalinnassa

Jokainen henkilörekrytoinnissa mukana ollut tietää, että henkilövalintaprosessi sisältää aina haasteita: vastaavatko arjen kokemukset haastattelussa saatua vaikutelmaa? Kaisu Avotie on tyytyväinen yhteistyöhön: ”Hallituspartnerit hoiti asian juoheasti. Kandidaattien kartoitus ja esikarsinta hoidettiin huolellisesti toiveidemme mukaan, mikä säästi meidän aikaamme. Haastateltavien joukosta löysimme etsimämme osaajan, joka pystyy visioimaan tulevaisuutta ja yrityksen kehitystarpeita meidän kanssamme.”

Muutos on jatkuvaa

Toimintaympäristön muuttuessa nopeaan tahtiin yrityksistä on löydyttävä valmiutta muuttaa toimintaansa ketterästi. Onko mahdollista pysyä muutoksessa mukana omin voimin? Voiko ja ehtiikö tarvittavan osaamisen oppia itse? Osaamisen vahvistaminen ulkopuolisella hallitusjäsenellä antaa yritykselle mahdollisuuden vastata haasteisiin nopeasti. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi haastaa hallituksen ja yrityksen operatiivisen johdon tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista ja löytämään ratkaisuja vanhojen tuttujen toimintamallien ulkopuolelta. On myös hyvä muistaa, että hallituksen kokoonpano on joustavasti sopeutettavissa yrityksen eri vaiheiden mukaan.

Byrokratiaa vai voimavara?

Vahva osaaminen on tärkeä osa yrityksen vaurautta. Hallituksen tehtävänä on auttaa, tukea ja kannustaa toimivaa johtoa sen työssä. Mikäli hallituksen halutaan olevan voimavarahallitus, siihen täytyy kuulua useampia jäseniä, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta ja näkemystä niin, että johto voi sparrata hallituksen jäseniä ja saada heiltä näkemyksiä toimintaansa. Talous, markkinointi, kilpailuympäristön seuraaminen, sopimukset sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen ovat aihealueita, joiden hyvä hallinta helpottaa toimivan johdon työskentelyä.

Kysyttäessä Kaisu Avotien vinkkiä hallituksen kokoonpanoa pohtivalle yrittäjälle hänen ohjeensa on selkeä: ”Älä jää miettimään asioita yksin silloin kun tuntuu, että et näe metsää puilta. Ota toinen mielipide.”