Kysyin chatGPT:ltä miltä tulevaisuuden hallitustyö näyttää – näin se vastasi

Ulla Tirronen, HTM, hankepäällikkö
Future Board ry

Oletko koskaan miettinyt, miltä hallitustyö näyttää vuonna 2030? Kuvittele tulevaisuuden hallitus, joka koostuu virtuaaliassistentista, tekoälyohjelmasta ja älykkäästä robottitukihenkilöstä. Tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta se voi olla todellisuutta jo muutaman vuoden kuluttua – tai ehkä se on jo nyt todellisuutta jossakin yksittäisessä hallituksessa.

Keskustelin tulevaisuuden hallitustyöstä tekoäly ChatGPT:n kanssa. ChatGPT kertoi, että tulevaisuuden hallitustyössä on paljon potentiaalia uudistua. Keskustelussa nousi esille erityisesti seuraavat teemat: avoimuus, älykkyys ja disruptiivisuus.

Tulevaisuuden hallitus toimii avoimemmin kuin mihin on totuttu. Ääriesimerkkinä hallitusten päätöksentekoprosessi voi olla jopa läpinäkyvä. Tämä tarkoittaa, että kaikki tietävät, miksi tietty päätös on tehty ja miten päätöksentekoprosessi on edennyt. Asioiden jakaminen avoimesti ja keskinäinen kommunikaatio voi auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja parantaa päätöksentekoa.

Älykkyys on toinen tulevaisuuden hallitustyön keskeinen piirre. Hallitukset käyttävät jo nyt tekoälyä tukemaan päätöksentekoa, mutta tulevaisuudessa tekoälyllä on vielä suurempi rooli. Tekoäly auttaa hallituksia käsittelemään valtavia määriä tietoa ja tuottamaan tietoa paremman päätöksenteon tueksi.

Lisäksi tulevaisuuden hallitustyö on disruptiivista. Hallitukset ovat perinteisesti toimineet hierarkkisesti, mutta tulevaisuudessa se ei ole enää välttämätöntä. Disruptiivinen hallitustyö voi sisältää uusien teknologioiden hyödyntämistä päätöksenteossa kuin myös kokonaan uusien toimintatapojen käyttöönottoa itse hallitustyössä. Disruptiivinen hallitustyö vaatii rohkeutta ja ketteryyttä, mutta sen avulla hallitukset voivat sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Mitä disruptiivinen hallitustyö lopulta siis on, riippuu minkälaisesta organisaatiosta puhutaan, mutta lähtökohtaisesti se on valmiutta ja kykyä tehdä omaa hallitustyötä radikaalisti eri tavalla kuin mihin ollaan aiemmin totuttu.

Erilaiset hallitustyöskentelytavat tulevat korostumaan tulevaisuudessa ja päätöksiä tehdään entistä enemmän ohi kokousten esimerkiksi etukäteen digitaalisen työkalun avulla. Hallitukset käyttävät yhä enemmän skenaarioita ja muita menetelmiä päätöksentekonsa tueksi. Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja virtuaalitodellisuus, mahdollistavat aivan uudenlaisen tavan ajatella ja tehdä päätöksiä. Tämä ei tarkoita perinteisen kokoushuoneen poistamista kokonaan, mutta se tarkoittaa sen käyttämistä fiksummin ja tehokkaammin.

Hallituksen jäseneltä vaadittavat ominaisuudet murroksessa – oletko valmis?

Entä minkälaisia ominaisuuksia hallituksen jäsenillä tulisi olla tulevaisuudessa? Tärkein ominaisuus ei olekaan enää niinkään asiantuntemus tai kokemus, vaan kyky sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja oppia uusia taitoja. Jokaisen meistä tulisi siis pitää huoltaa omasta oppimiskyvystään. Esimerkiksi tällä hetkellä opettelen miten hyödyntää tekoälyä ja tämä blogikirjoitus on yksi siihen liittyvä testaus. Olen todennäköisesti oppimiskäyräni alkuvaiheessa tekoälyn hyödyntämisen kanssa. Toistaiseksi olennaiselta chatGPT:n kanssa vaikuttaa se, kuinka hyvin onnistuu kysymyksenasettelussa eli minkälaisen tehtävänannon asetteluineen tekoälylle osaa antaa. Tämäkin on taito, jonka opettelua jatkan.

Oletko sinä testannut vielä Chat GPT:ta tai muita tekoälypohjaisia ohjelmia tai työkaluja? Jos et, olisiko nyt hyvä aika aloittaa kokeilut? En kannusta – tietosuojasyistäkään – syöttämään hallituksen asioita sellaisenaan suoraan mihinkään, mutta vähintäänkin jokaiselle meistä voisi olla paikallaan testailla edes kevyesti, mihin kaikkeen tekoäly tällä hetkellä taipuu. Ehkä jossain kohden pystymme hyödyntämään saatuja ajatuksia hyväksi myös hallitustyössä. Vähintäänkin chatGPT:stä on jo heti kevyeksi ajatusten sparrauskaveriksi 24/7.

Future Board ry vetää tällä hetkellä hanketta (Hallitukset yhtiöiden kasvun moottoreiksi -hanke), jonka yhtenä painopisteenä on tuoda esille uusia tapoja tehdä hallitustyötä, tapoja modernisoida hallitusten toimintatapoja ja kuinka hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hallitustyössä.

Tämä blogikirjoitus on kirjoitettu yhteistyössä ja chatGPT:n kanssa käytyjä keskusteluja hyödyntäen.

**

Ulla Tirronen, HTM, hankepäällikkö
Future Board ry