LähiTapiola Loimi-Hämeen onnistunut rekrytointiprosessi Turun Hallituspartnerien avulla

Sari Schwartz, hallintoneuvoston ja nimitystoimikunnan puheenjohtaja
LähiTapiola Loimi-Häme

LähiTapiola Loimi-Hämeen hallituksen jäsenen rekrytointiprosessi Turun Hallituspartnerien avustuksella osoittautui menestyksekkääksi. Ulkopuolinen rekrytointiapu auttoi yhtiötä löytämään sopivan hallitusammattilaisen. Ulkopuolisen, riippumattoman hallituksen jäsenen myötä Loimi-Häme on saanut hallituksen työskentelyyn parannuksia ja tehokkuutta.

Hallituksen uudistaminen fuusion jälkeen

Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusion kautta syntynyt LähiTapiola Loimi-Häme aloitti toimintansa 2013. Fuusion jälkeen alueyhtiön hallituksen jäsenten määrä väheni vähitellen, mutta jäljelle jääneet jäsenet olivat olleet mukana alusta alkaen. Tavoitteena on, että yksi jäsen toimii kolme kolmen vuoden kautta, ja tätä menettelyä hallintoneuvosto päätti toteuttaa.

Uudet toimenkuvat mutkistavat hallitustyöskentelyä

Hallituksen jäsenten elämäntilanteet vaihtelevat, ja tänä päivänä usealla isolla organisaatiolla on tiukat vaatimukset työntekijöilleen. Tämä tarkoittaa, että uuden toimenkuvan myötä saattaa tulla tilanne, jossa henkilö ei voi enää toimia hallituksen jäsenenä mahdollisten eturistiriitojen vuoksi. Voi olla myös niin, että työnantaja on linjannut, ettei henkilöllä saa olla muuta toimea, josta saisi rahallista korvausta.

Ulkopuolista apua rekrytointiin

Aluksi Loimi-Hämeen nimitystoimikunta löysi itse hallituksen kompetenssivaatimukset täyttäviä ehdokkaita, mutta parin vuoden itsenäisen työskentelyn jälkeen todettiin, että tarvitaan ulkopuolista apua.

–   Olen itse suorittanut HHJ-kurssin Turun Hallituspartnereiden järjestämänä, joten organisaatio oli tuttu. Kilpailutimme muutaman rekrytointiyrityksen ja päädyimme Turun Hallituspartnereihin, sillä LähiTapiola Loimi-Hämeen kotipaikka on Loimaa, joka kuuluu Turun alueeseen, kertoo LähiTapiolan Loimi-Hämeen hallintoneuvoston ja nimitystoimikunnan puheenjohtaja Sari Schwartz.

Prosessin aloitus ja fasilitaattorin valinta

Nimitystoimikunta keskusteli ensin hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimivan johdon kanssa heidän näkemyksistään nykyisestä hallituksesta ja tarvittavasta osaamisesta.

–   Päätimme käyttää aiemmin hyväksi kokemaamme yhteistyötahoa, joten olin yhteydessä Hallituspartnereiden Ville Valtoseen. Kerroin hänelle, minkälaista uutta jäsentä etsimme ja antamieni kriteerien perusteella saimme hiljaisen haun kautta listan ehdokkaista, jotka kävimme läpi nimitystoimikunnan ja Villen kanssa. Perehdyttyämme ehdokkaiden taustoihin valitsimme henkilöt haastatteluihin, kertoo Schwartz.

Haastatteluprosessi ja fasilitaattorin rooli

Fasilitaattorina haastatteluissa toimi Turun Hallituspartnereiden Jan Pettersson. Ulkopuolisen fasilitaattorin avulla nimitystoimikunta pystyi keskittymään ehdokkaiden vastauksiin ja havainnoimaan heidän kehonkieltään. Haastattelujen jälkeen tehtiin valintapäätös, ja Hallituspartnereiden puolelta oltiin yhteydessä sekä valittuun henkilöön että muihin haastateltuihin.

– Olemme nyt kahdesti käyttäneet Hallituspartnereita hallituksen jäsenten valinnassa, ja molemmilla kerroilla prosessi on sujunut hyvin, hehkuttaa Schwartz.

Hallitusammattilaisen vaikutus hallitustyöskentelyyn

Likipitäen kaikki hallituksen jäsenet ovat käyneet HHJ-koulutuksen ja osa suorittanut myös tutkinnon. Tämä tuo varmuutta ja jämäkkyyttä hallituksen työskentelyyn. Meillä kaikki hallituksen jäsenet ovat ammattilaisia omalla alallaan, mikä tuo vahvaa osaamista hallituksen työskentelyyn, kertoo Schwartz.

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöön nähden ulkopuolisia, riippumattomia henkilöitä. Yhteistyö hallituksen ja toimivan johdon kesken on sujuvaa, kokoukset ovat keskustelevia ja uudet henkilöt tuovat erilaisia näkökulmia asioihin.

– Suosittelen hallitusammattilaisten rekrytointia Hallituspartnereiden kautta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja olemme tyytyväisiä saamiimme jäseniin, kehuu Schwartz.

 

LähiTapiola Loimi-Häme on yksi 19 LähiTapiola-ryhmän alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Loimi-Häme on 65 000 asiakkaan omistama elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat yli 150 vuoden päähän. Yhtiö palvelee henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita lähes 208 000 asukkaan toimialueella yhdeksässä toimipisteessä. Loimi-Häme on merkittävä paikallinen työnantaja, veronmaksaja sekä asiakkaiden turvan ja maksettujen korvausten tuottaja.

 

Teksti: Marja-Terttu Rantanen, viestintävastaava Hallituspartnerit Turku ry