Maailma muuttuu – hallitukset hereille!


Mika Malirannan mukaan Suomi nousee tuottavuusvajoamasta. Miten Suomi kirii kiinni yritysten tuottavuuskehityksen jälkeenjääneisyyden? Vastauksia tähän ja moneen muuhun pk-yritysten toimintaympäristön ajankohtaiseen kysymykseen saadaan valtakunnallisessa Hallituspartnerit -verkoston Partneripäivässä 7.6. Kouvolassa.

 

Partneripäivä 2023 7.6.2023 on avoin kaikille kiinnostuneille jäsenyydestä riippumatta. Tiistain 6.6. ohjelma on suunnattu Hallituspartnerit-yhdistysten jäsenille. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

 

Laboren johtaja ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori, FT Mika Maliranta pureutuu esityksessään tuottavuusromahduksen lisäksi Suomen talousnäkymiin ja erityisesti pk-yrityskentän uudistumistarpeisiin. Hän on optimistinen Suomen kehitykseen seuraavan kymmenen vuoden osalta.

”Nykyiset pk-yritykset ovat kehityksen ytimessä. Työmarkkinoiden joustavuudessa on erilaisia näkökohtia, joista jotkut ovat erityisen tärkeitä tuottavuuden kannalta. Meillä työvoiman liikkuvuus ei ole niin suurta kuin Tanskassa, mutta ei yhtään sen vähäisempää kuin Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Kun on syntynyt uusia työpaikkoja, liikkuvuutta on ollut. Voidaan jopa sanoa, että Suomessa on ”köyhän miehen Tanskan malli”, Maliranta sanoo.

”Vain pieni osa perustettavista yrityksistä on olemassa viiden vuoden kuluttua. Selviytyjistä toivoisi lisää kasvuyrityksiä, jotta voimme säilyttää kansainvälisen kilpailukykymme ja innovatiivisuutemme. Teknologisen murroksen myötä tapahtuu yritysten liikkuvuutta, osa laajenee ja osa pienenee. Otetaan esimerkiksi Chat GPT-sovellus – ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää sitä, tai yleisesti muutenkin tekoälyä, tulevat pärjäämään.”

Maliranta pureutuu esityksessään myös kasvun keinoihin, joista merkittävimpiä ovat koulutukseen panostaminen ja hyvä johtaminen. Hän tulee esittelemään myös uusimpien palkka- ja tuottavuustutkimusten tuloksia.

Partneripäivä kokoaa yhteen yhdentoista alueellisen yhdistyksen jäsenten lisäksi myös runsaasti pk-yrityspäättäjiä.

Partneripäivän ohjelmassa on lisäksi kiinnostavia yrityscaseja, MB-Rahastojen esitys pääomasijoittajista kasvun mahdollistajana ja KPMG:n esitys tilintarkastusyhteisön roolista riskinhallinnassa.

Lisätiedot:

Heikki Härö, Kymenlaakson hallituspartnerit ry:n puheenjohtaja, p. 050 664 88
Jari Simola, Kymenlaakson Hallituspartnerit ry:n asiamies, p. 041 432 2170
Mika Maliranta, Tutkimuslaitos Labore, johtaja, p. 050 369 8054