Miten hallituksen työ kääntyy vaikuttavuudeksi?

Jaana Komulainen, varapuheenjohtaja
Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Finland ry

Vaikuttavuus on enemmän kuin hyvä tulos. Vaikuttava hallitustyö on ottanut huomioon riskit ja kuvannut polun haluttuun tavoitteeseen. Se on saanut aikaan organisaatiolle ja ehkä jopa ympäröivälle yhteiskunnalle merkittävän muutoksen, jonka tuloksena syntyy jotakin nykyistäkin parempaa.

Ennen kuin alamme puhua hallitustyön vaikuttavuudesta, pohditaanpa ensin hetki omalta osalta, mikä tekee siitä merkityksellistä juuri sinulle? Millaisen jäljen juuri sinä haluat jättää siihen organisaatioon, jonka hallituksessa toimit?  Ja omistajan näkökulmasta katsottuna, mikä on osaamisen, koulutuksen ja kokemuksen tuoma panos, jonka annat organisaation käyttöön hallitustyössä? Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla ja pian meillä on käsillä täydellinen myrsky. Meillä on jo ajattelevat koneet töissä logistiikasta asiakaspalvelu-chatteihin. Ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat haastavat koko yhteiskuntaa tekemään arvovalintoja ympäristömme elinkelpoisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi. Hallituspartnerin työ on juuri nyt merkityksellisempää kuin koskaan.  Käsissämme on 4. teollinen vallankumous samanaikaisesti, kun maailman talous, globaali poliittinen vakaus ja ympäristön turvallisuus ovat veitsenterällä.

Mikä haastaa vaikuttavuuden saavuttamista?

Jos vaikuttavuudella tarkoitetaan hallitustyössä pitkän aikavälin positiivista, haluttua muutosta toiminnan kohteessa, niin vaikuttavuuden aikaansaamiseksi on parikin haastetta. Ensinnäkin tarkasteltava aikaväli. Muutoksen nopeus pakottaa arvioimaan uudelleen, mikä on pitkä aikaväli tänään? Onko se 18 kuukautta Mooren lain mukaan laskettuna, onko se vuosi vaiko kenties 5 sprintin matka MVP:hen? Harvemmin se on enää 5 vuotta. Vielä isompi haaste on varmistaa haluttu muutos toiminnassa, kun kaikki lopputulokseen vaikuttavat elementit eivät ole hallituksen tai johtoryhmän omissa käsissä. Puhun kaiken palvelullistumisesta, mikä edellyttää tuotannon prosessien uudelleenjärjestelyä sopimaan asiakkaan käyttöprosesseihin.

Meillä on siis kuohuva toimintaympäristö, joka haastaa hallituksen kykyä nähdä riittävän kauas eteenpäin.  Meidän prosesseihimme vaikuttaa tekijä, jota emme pysty suoraan hallinnoimaan, nimittäin asiakas. Yhä lyhyemmät tarkasteluvälit sekoittavat helposti tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden keskenään. Miten tällaisessa ympäristössä voi vaikuttaa parhaiten siihen, että merkitykselliseksi koetusta työstä syntyy myös vaikuttavuutta koko organisaation tasolla?

Yksi ratkaisu on varmistaa, että hallitus on koottu organisaation nykytilannetta ja haluttua tulevaisuutta vasten. Osaamisia yhdistellen, relevantteja kokemustaustoja hyödyntäen, eri koulutus- ja toimintaympäristöjen oppeja huomioiden. Vaikuttavuus on enemmän kuin hyvä tulos. Vaikuttava hallitustyö on ottanut huomioon riskit ja kuvannut polun haluttuun tavoitteeseen. Se on saanut aikaan organisaatiolle ja ehkä jopa ympäröivälle yhteiskunnalle merkittävän muutoksen, jonka tuloksena syntyy jotakin vieläkin parempaa, kuin mitä meillä juuri nyt on. Se onnistuu, jos hallitukseen uskalletaan hakea uutta, tuttua toimialaa haastavaa näkemystä.

Jaana Komulainen
varapuheenjohtaja
Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Finland ry