Osaajia perheyritysten hallituksiin – Perheyritysten liitto aloittaa uuden yhteistyön valtakunnallisen Hallituspartnerit verkoston kanssa


Hallitusjäsenten hakuun liittyvän yhteistyön tavoitteena on tarjota Perheyritysten liiton jäsenyrityksille konkreettinen apu riippumattoman hallitusjäsenen hakuun. Jäsenyritykset voivat myös hakea Hallituspartnerit-verkoston jäseniksi ja olla näin käytettävissä toisten perheyritysten hallitustyöhön.

Kuvassa Hallituspartnerit Tampereen jäseniä.

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä noin 47 %:lla on perheen ulkopuolinen, riippumaton hallituksen jäsen. Keskisuurissa jäsenyrityksissä näin oli 65 %:lla. Perheyritykset ymmärtävät hallituksen riippumattoman jäsenen lisäarvon, mutta yhtenä haasteena on ollut löytää sopivia kandidaatteja.

Perheyritysten liitto aloittaa Hallituspartnerit-verkoston kanssa hallitusjäsenten hakuun liittyvän yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Perheyritysten liiton jäsenyrityksille konkreettinen apu riippumattomien hallitusjäsenten hakuun. Lisäksi jäsenyritykset voivat hakea Hallituspartnerit-verkoston jäseniksi ja olla näin käytettävissä toisten perheyritysten hallitustyöhön.

Tavoitteena on myös parantaa perheyritysten kilpailukykyä vahvistamalla hallitustyöskentelyä kummankin yhteistyöosapuolen näkökulmasta. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden lisätä perheyritysten ymmärrystä riippumattomien hallitusjäsenten tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä, mutta myös riippumattomien hallitusjäsenten ymmärrystä perheyrityksistä ja perheyrittäjyydestä.

Valtakunnallisen Hallituspartnerit-verkoston tarjoama hallitusjäsenten välityspalvelu helpottaa ja madaltaa pk-yritysten kynnystä rekrytoida riippumattomia hallitusjäseniä, joilla on perheyrityskontekstissa tarvittavaa kokemusta ja osaamista. Prosessissa on mahdollista myös saada sparrausapua uuden hallitusjäsenen profiilista niin, että löydetään paras henkilö kunkin hallitusjäseniä rekrytoivan yrityksen tarpeeseen ja tilanteeseen. Hallituspartnerit-verkostoon kuuluu 11 tiivistä yhteistyötä tekevää alueyhdistystä. Hallituspartnerit-yhdistyksissä on kaikkiaan runsaat 1300 jäsentä.

Yhteistyö käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Toiminnanjohtaja Minna Lenander, Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki
minna.lenander@fundament.fi

Toiminnanjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen, Hallituspartnerit Tampere
mervi.sillanpaajaatinen@gmail.com

Toiminnanjohtaja Kari Voutila, Hallituspartnerit Itä-Suomi
kari.voutila@gmail.com