Valmistavan teollisuuden parhaat odotettavissa olevat strategiset teknologiatrendit

Ane Ahnger, toiminnanjohtaja
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Perinteisesti nähdään, että strategiset teknologiatrendit aiheuttavat merkittäviä häiriöitä markkinoilla, mutta tärkeätä on suhtautua avarasti tulevaisuuteen, joka saattaa tarjota räjähdysmäisiä mahdollisuuksia ketterille toimijoille. 

Maailmalla esiintyvät, jopa yllättävät häiriöt saattavat aiheuttaa, että ennustettavuus on alkuvaiheessa varsin vaikeata. Kyse on pääosin siitä, että vastaavia aikaisemmin koettuja markkinamalleja ei voida luotettavasti hyödyntää.

Markkinatutkimusyhtiö Gartner** julkaisee määrävälein teknologiateollisuuden trendinäkymiä ja markkinaennusteita. Yritysjohtajat voivat hyödyntää tutkimuksia arvioidakseen, kuinka tunnistetut tekijät ja trendit vaikuttavat tulevaisuuden alustoihin ja liiketoimintaympäristöön.

Mahdollisuudet yleisesti…

 • Etätyöskentelyyn mahdollisuudet ja asenne; Paikan päällä tapahtuvan työn fyysisesti etäisten ihmisten kanssa parantaa huomattavasti toiminnan joustavuutta ja voi luoda uusia kykyjä. Toimintatapa säästää aikaa ja varsinkin rahaa.
 • Itsenäisillä toiminnoilla on potentiaalia edistää, korvata tai siirtää työntekijöitä uudelleen, mikä voi tuottaa toisinaan suuria muutoksia ja liiketoiminnallisia etuja, kuten seurattavuutta, nopeutta ja parempaa laatua.
 • Hyperautomaatio luo selkeämpää valmistajan omistajuutta tuote- ja prosessitiedosta tuotesuunnittelusta valmistukseen. Jos työntekijät lähtevät yrityksestä, osaaminen ei lähde heidän mukanaan.
 • Yritykset, jotka soveltavat älykkäästi järjestelmiä ja yhdistävät niitä liiketoiminnan prosesseihin, voivat avata ja muuntaa lisää mahdollisuuksia innovatiivisesti. Nämä organisaatiot pystyvät myös saavuttamaan suuremman reagointinopeuden ja ketteryyden käsitellessään sisäisiä kehityshaasteita ja ulkoisia vaikutteita.
 • Älykkäät tuotantoprosessit lisäävät kilpailukykyä ja kehittävät uusia tuottavuuden, joustavuuden ja inhimillisen vuorovaikutuksen muotoja samalla, kun ne minimoivat riskejä ja joko ylläpitävät tai parantavat suorituskykyä.

Suositukset…

Digitaalisuuden laajemmin tarjoamien mahdollisuuksien myötä on hyvä huomata ja toimia:

 • Kannattaa rakentaa tiimitoimintoja, toimintaprosesseja, kehittää erityistaitoja ja valmiita työkaluja liiketoimintamallin ja innovoinnin edistämiseksi. Toimintoja voidaan kehittää parhaiten hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja sijainnista riippumatonta strategiaa.
 • Kannattaa selvittää, mitkä käyttötapaukset sopivat parhaiten itsenäisille toiminnoille kustannussäästöjä ja työntekijöiden turvallisuutta huomioiden. Kannattaa korjata taitojen ja kokemusten puutteita, jotka tällä hetkellä saattavat hidastaa liiketoiminnan kehitystä. Joskus saattaa syntyä tilanne, missä ollaan epätietoisia siitä, mitä ei tiedetä. Syystäkin on hyvä hankkia osaamista ulkoa.
 • Kehitä visio, joka korostaa liiketoiminnan tuloksia ja heijastaa digitaalisen teknologian käyttötapauksia alalla.
 • Määrittele toimintajärjestelmien älykäs yhdistettävä toiminto mukaan lukien suuret tuotantoalustat, kuten PLM, ERP, SCM tai MES. Oleta, että häiriöt ovat normaalia liiketoimintaa, jotta voit lyhentää havaitun liiketoiminnan muutostarpeen ja tarvittavan ketterän reagoinnin. Kannattaa muistaa, että kyseessä on pitkäaikainen ja merkittävä investointi, joka vaatii paljon sitoutumista yrityksen kaikilla tasoilla.

Strategisen suunnittelun oletukset lähivuosina…

 • Vuoteen 2023 mennessä 40 % organisaatioista yhdistävät virtuaaliset ja fyysiset kokemukset, mikä lisää työvoiman tuottavuutta ja asiakasyhteyksiä.
 • Vuoteen 2023 mennessä organisaatiot, jotka ovat ottaneet käyttöön moduloitavan lähestymistavan, ohittavat kilpailua 80 % uusien aloitteiden toteuttamisnopeudessa.
 • Vuoteen 2025 mennessä valmistajat alentavat käyttökustannuksia 10 % yhdistämällä hyperautomaatioteknologiat uudelleen suunniteltuihin toimintaprosesseihin.
 • Vuoteen 2025 mennessä valmistajista kolmen tuotanto viidestä hankaloituu toimitusketjun integraation puutteen vuoksi.
 • Vuoteen 2026 mennessä autonomisten toimintojen käyttö syrjäyttää 25 prosenttia varastologistiikan toiminnoista.

* Ane Ahnger on aktiivinen luennoitsija ja puhuja liiketoiminnan aiheista, kuten strateginen ajattelu, operatiiviset toimintatavat ja johtaminen, teknologian ja osaamisen kehittäminen sekä kansainväliset ulottuvuudet. Hän on toiminut teknologiateollisuuden palveluksessa, sekä uusyrityksissä, että vakiintuneissa toiminnoissa. Nykyään hän toimii liikkeenjohdon konsulttina, hallitusammattilaisena, ministeriöiden työryhmissä ja mm. osa-aikaisesti Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry’n toiminnanjohtajana.

** Gartner, Inc on teknologinen tutkimus- ja konsulttiyritys, jonka kotipaikka on Stamford, Connecticut. Yritys tekee teknologiatutkimusta ja jakaa tutkimustietoa sekä yksityisen konsultoinnin että johtamisohjelmien ja konferenssien kautta. Sen asiakkaita ovat suuret yritykset, valtion virastot, teknologiayritykset ja sijoituspalveluyritykset.