Vossi Groupin liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Vossi on 10 000. HHJ-kurssilainen


– Vossi Group on perheyritys, ja meillä on menossa sukupolvenvaihdos. Lähdin HHJ-kurssille syventämään omaa ymmärrystäni siitä, miten hallitus voi olla yrityksen johtamisessa strateginen työkalu ja toimitusjohtajan sparrauskumppani. Kurssi vastasi odotuksiini hyvin, se oli tiivis ja mielenkiintoinen.

Kuva: 10000.HHJ-kurssilainen Marko Vossi, HHJ-rehtori Juha Koski ja Hallituspartnerit ry:n puheenjohtaja Jyrki Liljeroos

 

– 10 000 HHJ-kurssin käynyttä tarkoittaa, että tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on kurssien ansiosta keskusteltu johtamisen kehittämisestä, muutettu hallituksen työskentelyä, rohkaistuttu rekrytoimaan ulkopuolisia osaajia hallitukseen ja otettu merkittäviä kehitysaskelia liiketoiminnassa, sanoo HHJ-rehtori, johtaja Juha Koski Tampereen kauppakamarista.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry perustivat vuonna 2005 valtakunnallisen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin hallitusosaajien kouluttamiseksi erityisesti pk-yritysten hallituksiin. Kurssin tavoitteena on aktivoida ja kehittää hallitustyötä sekä parantaa hallitustyön laatua, ammattimaistaa johtamista ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

Osaavalla hallituksella on merkittävä rooli yrityksen kehittämisessä ja menestymisessä

Hallitusjäsenten osaaminen parantaa yrityksen liiketoimintaa ja voi täydentää yrityksestä puuttuvaa taitoa ja kokemusta. HHJ-koulutus tarjoaa kokeneille oman osaamisalueensa asiantuntijoille mahdollisuuden vahvistaa hallitustyön osaamistaan ja käyttää oppimaansa pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen.

Hallituspartnereiden puheenjohtaja Jyrki Liljeroos arvioi, että HHJ-koulutuskokonaisuus on osunut todelliseen tarpeeseen. Kaikissa Manner-Suomen kauppakamareissa järjestettävät HHJ-kurssit myydään nopeasti loppuun. Kun vuonna 2010 kursseille oli 690 osallistujaa, vuonna 2018 kurssilaisia oli jo 1 250. Vuonna 2010 järjestettiin 35 kurssia, vuonna 2018 jo 56 kurssia. HHJ-tutkinnon suorittaneitakin on jo 4300.

– Uskon, että HHJ-koulutus on vasta elinkaarensa alkupäässä. Se on jo laajentunut yhdestä kurssista koulutuskokonaisuudeksi ja myös kohderyhmiä on tullut lisää. Monet kaupungit ja kunnat kouluttavat yhtiöidensä hallitusten jäseniä HHJ-kursseilla, ja juuri tänä syksynä toteutettiin ensimmäinen perheyrityksille suunnattu HHJ-kurssi yhteistyössä Perheyritysten liiton kanssa.

Kohti aktiivista hallitustyötä

Vossi Groupissa hallituksessa on ollut perhe ja hallitustyötä on Marko Vossin mukaan tehty muun työn ohessa.

– Se ei ole ollut mitenkään virallista, mutta tavoitteenamme on rakentaa aktiivinen ja osaava hallitus.  Parhaillaan haemmekin hallitukseen kahta ulkopuolista jäsentä. Tavoittelemme henkilöitä, joilla on annettavaa yrityksen strategian kannalta erityisesti kasvuun liittyvissä asioissa ja jotka toisaalta tuovat hallitustyöskentelyyn osaamista ja rutiineja. Ammattimaistamme hallitustyötä.

HHJ-kurssin konkreettiseksi anniksi Marko Vossi laskee sen, että hallituksen tehtävät ja roolit sekä omistajatahdon merkitys selkiytyivät.

– Tärkein asia meille on nyt ensin saada luotua uusi hallitus sekä saada hallituksen työhön liittyvät normaalit käytännöt toimimaan, mutta todennäköisesti myöhemmin hallitustyön jatkokoulutustakin harkitaan.

Lisätietoja  

Tampereen kauppakamarin johtaja, HHJ-rehtori Juha Koski

juha.koski@tampereenkauppakamari.fi, p. 040 737 5386

Hallituspartnerit ry:n puheenjohtaja, HHJ-tutkintolautakunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos,

jyrki.liljeroos@modulight.com, p. 0400 625 770

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Vossi, marko.vossi@vossi.fi, p. 010 8200 520

Tamperelainen Vossi Group keskittyy konepajateollisuuden asiakkaidensa liiketoimintaa kehittäviin älykkäisiin tuotantoteknologioihin ja elinkaaripalveluihin.  www.vossi.fi

www.hhj.fi