Yritys kasvaa isoksi?

Matti Kulla
Hallituspartnerit Kymenlaakso

Suomen yrityskanta – noin 280.000 yritystä – on rakenteeltaan vino ja kilpailijamaista poikkeava. Kauppalehden pääkirjoituksessa 2.6.2017 suomalaista yritysrakennetta verrataan kreikkalaiseen.

Meillä työnantajayritysten osuus on vain 31 % ja yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on vain noin 3200. Viimeaikainen kehityskään ei ole tilannetta parantanut. Tällä vuosituhannella toimintansa aloittaneista yrityksistä vain 50 – 60 on kasvanut liikevaihdoltaan yli 100 miljoonaan. Nopeasti kasvavien yritysten määrä on kuitenkin jonkin verran lisääntynyt viime vuosina. Yritysten kasvu on Suomen yhteiskunnalle erittäin merkittävä tekijä. Kasvavat yritykset synnyttävät työpaikkoja ja verotuloja eli lisäävät kuntien ja yhteiskunnan elinvoimaa ja palvelukykyä. Ilman yritysten merkittävää kasvua tulevaisuus näyttää huolestuttavalta.

Yritysten kasvua voidaan mitata monella tavalla. Yleisimmin käytetään mittarina liikevaihdon ja/tai henkilöstön määrän lisääntymistä kolmen peräkkäisen tilivuoden aikana. Yleensä kohteeksi otetaan yritykset, joiden henkilömäärä jakson alussa on vähintään 10 henkilöä. Kasvuyrityksiksi katsotaan yleensä ne yritykset, joiden käytetyllä kriteerillä mitattu kasvu on keskimäärin yli 20 %. Käytettäessä liikevaihtoa mittarina löytyy selvästi suurempi joukko kasvuyrityksiä kuin henkilömäärää käytettäessä. Tämä johtuu varmaan siitä, että kasvuyrityksetkin käyttävät usein alihankkijoita ja vuokratyövoimaa, jolloin oman henkilöstön määrää eli kiinteitä kuluja ei tarvitse kasvattaa. Oman kokemukseni perusteella liikevaihto onkin selvästi parempi kasvun mittari.

PK-yritysbarometrin (syksy 2016) mukaan noin 20 % pk-yrityksistä tavoittelee voimakkaasti kasvua. Miksi kasvuyrityksiä ei kuitenkaan löydy kuin ehkä 1500 – 2000 (Tilastokeskuksen Tieto&trendit lehden 7/2011 mukaan vain 1360 yritystä), kun kriteerinä käytetään liikevaihdon kasvua? Tämä on tilanne siitä huolimatta, että lukuisat suomalaiset toimijat panostavat yritysten kasvuohjelmiin. Mistä on kiinni, että pk-yritykset eivät kasva voimakkaammin?

PK-yritykset ovat varsin usein yrittäjävetoisia. Ensimmäinen kynnys yrityksen kasvussa on yrittäjän halu kasvattaa yritystä. Se edellyttää yrittäjältä riskinottohalua. Se edellyttää kasvun vaatimaa rahoitusta. Se edellyttää nähtävissä olevaa markkinamahdollisuutta. Se edellyttää tarvittavia henkilöresursseja ja osaamista. Se edellyttää ehkä myös investointeja – aineellisia ja aineettomia. Ja lisäksi yleensä tarvitaan strategista kyvykkyyttä ja hyvä strategia. Aika paljon pohdittavaa on yrittäjällä, joka haluaa tehdä yrityksestään kasvuyrityksen. Ja silti on aina riski epäonnistua ja kenties menettää kohtuullisen hyvä asema.

Eikös tämä ole juuri sellainen tilanne, jota varten Hallituspartnerit on tarkoitettu? Kokeneet hallituspartnerit voivat olla keskeisessä roolissa tukemassa yrittäjää edellä esitettyjen haasteiden ratkaisemisessa riippumattomina hallitusosaajina. Miten me löydämme ne yritykset, joilla olisi kasvuhalua ja kasvukykyä? Ja miten nämä yritykset löytävät meidät?