Yritysjohtaja, pystyisitkö määrittelemään markkinanne uusiksi?


Kun yritys noudattaa jatkuvan pelin strategiaa, se johtaa tulevaisuutta, nykyisyyttä – mutta myös menneisyyttä. Miten se tehdään?

Olipa kerran dvd-elokuvien postimyyntifirma, joka päätti kannibalisoida oman liiketoimintansa tarjoamalla sisältöjä internetin välityksellä. Tänä päivänä Netflixillä on yli 100 miljoonaa kuukausittaista tilaajaa ja se tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavana suoratoistopalveluna.

Usein tarinat liiketoimintamalleja myllertävistä toimijoista koskevat globaaleja jättejä, ja niiden esimerkit voivat tuntua kaukaiselta tavallisen pk-yrityksen perspektiivistä. Silti jokaisen yrityksen olisi syytä nostaa katse horisonttiin ja tarkastella asiakkaiden tarpeiden kehittymistä omaa toimialaa laajempien linssien läpi.

Otetaanpa läheisempi esimerkki kotimaasta.

Viittomakielen tulkkauksesta alkunsa saaneen Sivupersoonan perustaja Reetta Keränen kertoo tajunneensa muutama vuosi sitten, että kuuloimplantit kehittyivät nopeasti. Kehitys johtaisi siihen, että tulkkausta ei pian enää tarvittaisi. Yhtiön oli tarkasteltava markkinoita uusin silmin.

“Määrittelimme tehtäväksemme auttaa ihmisiä olemaan osana yhteiskuntaa. Uusi määrittely avasi uusia suuntia liiketoiminnalle, ja nykyään tarjoamme puheterapiaa, erityisryhmien hoivapalveluja ja koulutusta”, Keränen sanoo.

Yritystä on johdettava kolmeen suuntaan

Perinteisesti johtamisvalmennuksissa on käytetty urheilumetaforia. Mutta: mitä tehdä erinomaisella jääkiekkojoukkueella tilanteessa, jossa jää sulaa alta ja katsojat ovat siirtyneet muiden harrastusten pariin?

Jatkuvan pelin strategian valinnut yritys näkee markkinan eri tavalla kuin muut. Sellainen yritys määrittelee markkinan uudestaan ja ratkaisee aidosti asiakkaansa ongelman. Tarkoituksen on oltava koko ajan merkityksellinen ja kirkas. Tarkoitus, purpose, on johtamisen tärkein työkalu.

“Jokainen meistä on osa jatkumoa. Meidän täytyy olla kiitollisia siitä, mitä olemme saaneet ja ymmärtää, että kukaan ei tee mitään isoa yksin”, sanoo Ilmarisen asiakkuusjohtaja Pekka Puustinen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä on johdettava yhtä aikaa niin menneisyyttä, nykyisyyttä kuin tulevaisuuttakin.

Menneisyyden johtaminen on luopumista vanhasta ajattelutavasta, koska vain siten voi tehdä tilaa uudelle. Nykyisyyden johtaminen on sitä, että saadaan ihmiset mukaan tarinaan. Se edellyttää johtajalta ihmisten aitoa tuntemista, merkityksen aktiivista kommunikointia sekä palautteenantoa.

Tulevaisuuden johtaminen on jatkuvan pelin strategian valitsemista, asiakastarpeiden ja yhteiskunnan muutostrendien herkkää kuuntelua ja oman markkinan uudelleen määrittelyä.

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen oli tehtävä niin.

Ilmarinen muutti strategiaansa

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen huolehtii siitä, että myös tulevat sukupolvet saavat aikanaan eläkkeensä. Tehtävä on haastava, koska suomalaisen yhteiskunnan ikäjakauma on vinoutunut. Yli 65-vuotiaiden lukumäärä (1,2 miljoonaa vuonna 2018) kasvaa Suomessa vuoteen 2065 mennessä noin 550 000 henkilöllä, mikä on hyvinvointivaltion kannalta ongelmallista. Mikäli kehityksessä ei tapahdu merkittävää muutosta, yhä pienempi joukko työssä käyviä vastaa eläkemaksuista suhteessa eläkeläisten kasvavaan määrään.

Ilmarisen uudessa strategiassa korostuu suomalaisten työkykyvyn ylläpitäminen ja työkykyjohtamisen kehittäminen.

Tärkeintä ei siis ole saavuttaa tiettyä prosenttiosuutta markkinoilta vaan keskittyä huolehtimaan siitä, että ihmiset voivat töissä mahdollisimman hyvin. Numeraalisena tavoitteena on vähentää 30 prosenttia suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeitä.

Miten teillä: tavoitteleeko yrityksenne markkinaosuutta vai aiotteko määritellä markkinanne uusiksi?

 

Kirjoitus pohjautuu Future Boardin ja Ilmarisen tilaisuuteen kesäkuussa Berliinissä, missä Ilmarisen asiakkuusjohtaja Pekka Puustinen alusti peliteoriasta ja johtamisesta.

Kirjoitus on julkaistu myös Ellun Kanojen blogissa 19.8.2018.

Mari Mäki
puheenjohtaja, Future Board ry