Ajatuksia pk-yrityksen hallitustyön kehittämisestä

Veli-Matti Nopanen
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Maassamme haetaan juuri nyt vimmatusti keinoja työllisyysasteen nostamiseksi, jonka yleisesti tunnustetaan olevan ainoa kestävä keino ylläpitää nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa. Pk-yrityksille, sekä jo pidempään toimineille että start up-yrityksille, on ladattu kovat odotukset uusien työpaikkojen synnyttäjinä.

Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että kasvua hakevat ja siihen kykenevät pk-yritykset ovat avain uusien työpaikkojen synnylle. Ja kovat odotukset ja myös panokset on pantu erityisesti pk-yritysten kanainväliselle kasvulle. Ja näissä odotuksissa ei ole mitään pahaa, päinvastoin.

Yritysten kasvu lähtee omistajien tahtotilasta, sanoisin intohimosta. Omistajien kirkas tahtotila on kaiken kehittämisen perusta. Mutta se ei yksin riitä. Halun lisäksi pitää olla myös kykyä ja edellytyksiä. Suomessa on laaja joukko pk-yrityksiä, joilla on valtava määrä oman toimialansa osaamista ja kokemusta ja sitä kautta perusedellytykset kunnossa lähteä hakemaan kansainvälistä kasvua. Käytännössä tämä tarkoittaa hienosti sanottuna ”siirtymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle”.

Pk-yrityksen osaavalla ja hyvin organisoidulla hallitustyöllä voi olla merkittäväkin rooli yrityksen kasvun moottorina, mahdollistajana ja myös eteen tulevien karikkojen tunnistajana. Yrityksen omistajien, pk-yrityksistä puhuttaessa usein omistaja-yrittäjän, on hyvä pohtia ja tunnistaa oman yrityksensä tilanne ja todelliset osaamistarpeet hallitustyön kehittämistä suunnitellessaan ja siitä päättäessään. Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa, joista omistajan/omistajien kannattaa jo hallituksen jäseniä pohtiessaan keskustella myös ulkopuolisten, riippumattomien ja kokeneiden henkilöiden kanssa. Hallituspartnerit voi olla yksi oivallinen keskustelukumppani ja sparraaja jo tässä vaiheessa.

Omat haasteensa on myös omistajien, jotka pk-yrityksessä hyvin usein omistamisen lisäksi muodostavat hallituksen ja ovat samalla yrityksen toimivan johdon avainhenkilöitä, valmistautumisessa uudenlaiseen hallitustyöskentelyyn. Uskallanko luottaa uuteen hallituksen jäseneen? Miten reagoin, kun uusi hallituksen jäsen kyseenalaistaa aiemmat toimintamallit tai haastaa omistajatoimitusjohtajan ”vanhat totuudet”? Ja ihan yhtä tärkeää on myös uuden hallituksen kyky ylläpitää ja tukea omistajien ja yrittäjän energiatasoa vaikeissakin tilanteissa.

Hallitus vastaa yrityksen strategiasta. Näin on, mutta pk-yritysten omistajat syystäkin kysyvät:  ”Miten hallitus voi tuoda yritykselle strategista lisäarvoa ?” Pitkän linjan hallitusammattilainen Matti Lainema vastaa kysymykseen seuraavasti:

–          Terävämpi strategia

–          Strateginen linjaus nopeammin

–          Strategian toteutus tehokkaammin ja nopeammin

–          Johdon ja strategian yhteensopivuus

Siis terävyyttä, nopeutta ja tehokkuutta ! Näistä on helppo olla yhtä mieltä.

Valtakunnallisen Hallituspartnerit-verkoston toiminnan aivan ydintä on tarjota pk-yrityksille tukea sekä jäsenkuntansa tarjoamaa osaamista ja kokemusta yritysten hallitustyön kehittämiseen. Meillä on laaja joukko osaavia ja kokeneita liikkeenjohtajia valmiina antamaan oman panoksensa suomalaisen pk-sektorin kasvun mahdollistamisessa.