Brand ID palkittiin onnistuneesta hallitustyöstä valtakunnallisella Kultainen Nuija -palkinnolla

Hallituspartnerit ry (Tampere)

Porilaisen Brand ID:n hallituksen keskustelun ytimessä on tavoitteellinen tekeminen, josta hyvänä esimerkkinä on konkretian tasolle viety strategia. Hallitusjäsenet sparraavat ja haastavat toisiaan, kyseenalaistavat rakentavasti ja kannustavat nostamaan lentokorkeutta.

Hallituspartnerit jakoi jo 12. Kultainen Nuija -palkinnon tunnustuksena onnistuneesta hallitustyöstä. Palkinnon ottivat vastaan Hallituspaikka 2023 -tapahtumassa Brand ID:n hallituksen jäsen Christina Harmia, toimitusjohtaja Juha Heljakka ja hallituksen puheenjohtaja Olli Kivelä.

 

Hallituspartnerit haastatteli yhtiön toimitusjohtaja Juha Heljakkaa ja hallituksen puheenjohtaja Olli Kivelää.

Mitkä hallituksen teot ja onnistumiset ovat auttaneet yritystänne menestymään?

Juha Heljakka nostaa esiin asiantuntijuuden ja osaamisen: ”Osaamisen rekrytointi hallitukseen on yksinkertaistettuna samanlaista kuin mihin tahansa työtehtävään haettavan osaajan rekrytointi. On tärkeää tunnistaa oma osaaminen: mitä osaamista pitää vahvistaa, lisätä tai rekrytoida. Se liittyy suoraan siihen, miten hallitus osaa sparrata, mitä asioita painotetaan tai miten hallitustyötä tehdään.”

”Hallitustyö on organisoitava ja toteutettava niin, että rekrytoitu osaaminen tulee oikeasti käyttöön”, Olli Kivelä täydentää.

Menestykseen vaikuttaa myös se, kuinka hyvin hallitus osaa ohjata yrityksen kehitystä, jotta omistajastrategia toteutuu. ”On parempi keskittyä vahvuuksiin kuin pelkästään asioiden korjaamiseen. Meillä operatiivinen johto ja organisaatio pitää huolta, että prosessit ovat kunnossa ja asiakkailta saadaan riittävästi tietoa. Nämä briiffataan hallitukselle, joka arvioi onko valittu suunta oikea tai realistinen”, Juha Heljakka toteaa.

 


Juha Heljakka kannustaa keskittymään vahvuuksiin – ei pelkästään asioiden korjaamiseen. Kuvaaja Jussi Partanen.

Brand ID:n strategia ei elä omaa elämäänsä, vaan se on viety konkretian tasolle. ”Kuluvan vuoden tavoitteet ja pitkän ajan strategia on pilkottu kuukausitasolle: missä asioissa ja millä vauhdilla edistystä on tapahduttava. Johtoryhmä arvioi kerran kuukaudessa ovatko strategiset tavoitteet toteutuneet.” Tämä käytäntö luo kytköksen hallituksen ja johtoryhmän välille, jotka sparraavat toisiaan.  ”Strategialeirillämme johtoryhmä tekee ensimmäisenä päivänä oman alustuksensa ja strategian ensimmäisen version annetuin esitiedoin. Seuraavana päivänä hallitus sparraa johtoryhmän kanssa ja pohtii tavoitteiden kunnianhimoisuutta ja saavutettavuutta. Se on vuoropuhelua operatiivisen johdon kanssa siitä mihin suuntaan yrityksen tavoitteita ja kehitystä ohjataan. Silti hallitus ei osallistu suoraan operatiiviseen tekemiseen.”

Olli Kivelän mielestä hallitustyössä palkitsevinta on kokouksissa syntyvät äärimmäisen hyvät keskustelut asian ytimessä. Kuvassa tuuletusta Satakunnan hallituspartnerit ry:n myöntämän Tyrninuija 2023 -palkinnon tiimoilta.
Olli Kivelä mainitsee kolme esimerkkiä hallitusteoista: uusien riippumattomien jäsenten rekrytoiminen tarkkaan harkittuihin positioihin, kasvu ja kansainvälistyminen.

”Mietimme etukäteen minkälaista osaamista tarvitaan. Osaajia autetaan etabloitumaan niin, että heillä on mahdollisuus tuottaa aitoa lisäarvoa haastamalla, sparraamalla, kannustamalla ja rakentavasti kyseenalaistamalla. Vahvan strategian pohjalta yrityskauppojen toteuttaminen on ollut tietyllä tavalla helppoa; ne ovat olleet johdonmukainen osa strategian toteutusta. Tähän mennessä rohkein hankkeemme on vuodenvaihteen tienoilla käynnistyvä tuotantolaitos USA:ssa Pohjois-Carolinan osavaltiossa. Tätä mielenkiintoista hanketta on rakennettu yhteistyössä asiakkaamme kanssa kuluvan vuoden helmikuusta alkaen.”

Mikä on parasta yrityksenne hallitustyössä?

Olli Kivelän mielestä palkitsevinta on kun hallituksen kokouksissa syntyy hyvää keskustelua asian ytimessä.

Myös Juha Heljakka nostaa esiin vuorovaikutuksen merkityksen.
”Luonnehdinta jäykkyys ei liity millään tavalla hallituksemme kokouksiin. Keskustelussa ollaan mukana rohkeasti – niin uudet kuin vanhat hallitusjäsenet. Vuorovaikutus on avointa ja rehellistä. Sanoisin, että joka kerta saamme hallituksen kokouksista odotettua enemmän irti. Keskiössä on tavoitteellinen tekeminen, minkä ansiosta hallitustyö on miellyttävää ja hyvätasoista. Hyvät vuorovaikutustaidot, positiivinen henki sekä innostus ja kasvuun sitoutuminen ovat parasta tässä hallituksessa.”

Mitä ajatuksia on herännyt omistajasta riippumattomien jäsenten osallistumisesta yrityksen hallitustyöhön Kultainen Nuija -kampanjan aikana?

Olli Kivelän mielestä kampanja nostaa hallitustyön hienosti keskusteluun ja toivoo, että se herättää hallitustyötä käsittelevää avointa ajatusten vaihtoa myös valtakunnallisella tasolla. ”Jaamme ajatuksia mielellämme. Ei nimittäin ole keneltäkään pois, vaikka naapuritontilla toimiva yritys menestyy paremmin.”

Minkälainen kokemus oli olla mukana Kultainen Nuija -kampanjassa?

Juha Heljakan mukaan haastava ja mielenkiintoinen. ”Olemme oppineet ymmärtämään ja havahtuneet näkemään yrityksemme asioita paremmin, kun olemme päässeet niistä muillekin kertomaan. Valintaraadin edessä esiintyminen sekä raadin jäsenten terävät ja relevantit kysymykset ja niistä keskustelu avarsivat ja terävöittivät myös omaa näkemystämme.”

Brand ID:stä tarkemmin täältä

Hallituspartnerit jakoi jo 12. Kultainen Nuija -palkinnon tunnustuksena onnistuneesta hallitustyöstä. Palkinnon luovuttivat Hallituspaikka 2023 -tapahtumassa Kultainen Nuija -tuomariston jäsen ja HappyOrNot Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo ja Hallituspartnerit ry:n puheenjohtaja Sami Somero.

 Tuomaristo pohti kokonaisuutta arvioidessaan muun muassa sitä, millaista on hallituksen strategiatyöskentely ja kuinka hallitus tukee yrityksen johtoa. Selkeä tulevaisuuden suunta sekä strategia sen toteuttamiseksi ovat avainasemassa. Brand ID:n hallituksessa on tehty tärkeä kiteytys, että päätöksillä voi vaikuttaa vain tulevaisuuteen. Menneitä ei siis kannata jäädä turhaan murehtimaan.

 Ammattimaisuus ja pyrkimys laadukkaaseen hallitustyöskentelyyn näkyy käytännön arjessa monin tavoin. Hallitus noudattaa työskentelyssään selkeää vuosikelloa ja kokouksiin on luotu päätöksentekoa tukeva rakenne. ”Brand ID:n hallituksella on selkeä strategia, ja kaikki hyvän hallitustyöskentelyn edellyttämät prosessit kunnossa”, arvioi tuomariston puheenjohtaja Timo Ritakallio.