Epic Autokoulu Oy kasvaa hyvän hallitustyön tuella


On aika tyypillistä, että yrittäjä alkaa etsiä vahvistusta hallituksensa riveihin, kun edessä näyttää olevan seinä, jonka läpi ei yksin puskemalla pääse. Mutta on myös tilanteita, joissa seinän sijaan yrittäjän edessä avautuu lukuisten mahdollisuuksien tienristeys, ja mieli tekisi lähteä kaahaamaan jokaista baanaa yhtä aikaa kaasu täysillä auki. Silloin hallituksen tehtävä on hiukan toisenlainen.

Epic Autokoulu Oy:n yrittäjä, Kalle Lahervo lähestyi Turun Hallituspartnereita keväällä 2017. Yritys oli kasvanut mukavasti, ja valloittanut merkittävän markkina-aseman kilpailluilta autokoulumarkkinoilta innovatiivisen lähestymistapansa vuoksi. Toisin kuin perinteisissä autokouluissa, iso osa Epicin opetuksesta järjestettiin virtuaalisesti, hyödyntäen uusinta teknologiaa niin teorian opetuksessa kuin itse ajotunneillakin. Tämä tarjosi nuoria miellyttävää joustavuutta, ja muutamassa vuodessa vuonna 2013 perustettu Epic olikin laajentunut hyvin pienellä kiinteällä henkilökunnalla yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle.

Ulkopuolinen hallitus harkintaan

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä, Kalle oli itse työskennellyt autokoulussa pitkään, ja tunsi alan läpikotaisin. Kokemuksensa myötä hänelle oli muodostunut selkeä kuva siitä, mitä kaikkea alalla voisi tehdä toisin – ja tahtotila toteuttaa kaikki uudet ideansa. Itsekin opettajana Kalle arvosti myös oppimista, ja päätyi HHJ-kurssille etsimään tukea yrityksensä kehittämiseen. Kurssin myötä Kalle totesi, että ulkopuolinen hallitus voisi tuoda hänelle juuri sen kaltaista sitoutunutta sparrausta, mitä nopeasti kasvaneen yrityksen seuraavaan vaiheeseen kaivattaisiin.

Turun Hallituspartnerit tapasivat Kallen, ja löysivät hänelle useamman hyvän kandidaatin, joista Kalle löi hynttyyt yhteen kahden hyvin erilaista osaamista edustavan ammattilaisen kanssa. Altti Kuorikoskella oli pitkä tausta pankkialalla, jalat maassa ja malttia mielessä. Veli-Matti Savolla puolestaan oli kattavaa kokemusta kansainvälistymisestä ja yrityksen kasvattamisesta sekä innostusta teknologian tuomista uusista mahdollisuuksista. Molemmilla oli myös vankkaa strategista ajattelua ja kantapään kautta saatua oppia priorisoinnin merkityksestä.

Yrittäjän innovatiivisuus ja osaava hallitus menestyksen moottoreina

Uuden hallituksen ensimmäinen hanke syksyllä 2017 olikin pohtia Kallen kanssa yrityksen strategiaa ja palastella uudet mahdollisuudet ja visionääriset oivallukset askeleittain eteneväksi tiekartaksi – lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta tukahduttamatta kuitenkaan yrittäjän innovatiivisuutta. Monien mahdollisuuksien tienhaarasta valittiin se väylä, minkä kautta olisi loogisinta edetä haluttuun päämäärään.

Käytännön tasolla konkreettisimpia näyttöjä hallituksen strategiatyöstä oli rahoituksen ja kassavirran turvaaminen rahoituskierroksella vuonna 2018. Kasvu ja investoinnit yhä vahvemmin strategian mukaisesti uuteen opetusteknologiaan vaativat ulkopuolista rahoitusta, jonka hankkimisessa ulkopuolisen hallituksen merkitys oli avainasemassa. Hallituksesta oli hyötyä uskottavuuden kannalta kahdellakin tapaa: yrityksellä oli rahoittajille esitellä sekä konkreettinen strategia että asiantunteva hallitus. Uskottavuuden lisäksi myös hallitusjäsenten verkostot sekä kokemus rahoituksen hankkimisesta tukivat kasvun rahoitusta.

Yrityksen liikevaihto ennen ulkopuolisen hallituksen nimittämistä vuonna 2016 oli 2,9M€, ja nyt hyvän hallitustyön tukemana vuoden 2019 liikevaihto kohosi noin 120 henkilön voimin ja yli 70 toimipisteen kautta jo 8,8M€:oon. Osa kasvusta on ollut orgaanista, mutta merkittävin osa on toteutunut strategisin yritysostoin kotimaassa. Hallitus on antanut hyvän tuen, mutta kuten hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Savo toteaa, ”tärkein moottori tässä kasvutarinassa on ollut dynaamisesti asioita toimintaansa implementoiva yrittäjä ja toimitusjohtaja Kalle Lahervo.”

Suunnitelmallisuuden lisäksi toimiva hallitustyö edellyttää myös liiketoimintaympäristön seuraamista, mahdollisuuksien jatkuvaa tarkastelua – sekä viisautta muuttaa suunnitelmia tarvittaessa. Kansainvälistymisstrategian vastaisesti Epic päätti panostaa vuonna 2018 kasvuun kotimaassa. Tämä strateginen muutos tehtiin joustavasti, kun autokoulualan lainsäädännön isot muutokset nähtiin mahdollisuutena. Kansainvälistymistä ei ole unohdettu, seuraavia valmisteltuja askelia otettaneen lähitulevaisuudessa.

Epic on ammattimaisen hallituksen hoivassa kasvanut autokoulusta monialayritykseksi, jonka kasvun tukipilareina ovat vahvasti digitalisaatioon nojaavan autokoulutoiminnan lisäksi mm. ammattipätevyyskoulutus. Kun Kallelta kysyy, tekisikö hän hallituksen hankkimisen kanssa jotain toisin, vastaus on: ”Ainoa asia, joka jäi tässä prosessissa harmittamaan on se, etten tehnyt tätä jo aikaisemmin!”

Teksti: Veli-Matti Savon haastattelun pohjalta Milla Wirén