Gofore – positiivisella kierteellä


Onko kasvu mikroyrityksestä kansainväliseksi pörssiyhtiöksi hyvän tuotteen tai palvelun ansiota? Ilman muuta, mutta Goforen menestystä siivittää myös aito innostus siihen mitä tehdään sekä arvot, joita yritys elää ja hengittää. Hallitustyöskentelyäkin haastetaan.

Gofore Oyj suunnittelee ja tuottaa tietojärjestelmiä sekä toimii asiakkaidensa neuvonantajana digitaalisessa muutoksessa. Yritys työllistää 600 henkilöä,  kotipaikka on Tampereella.

Gofore palkittiin Hallituspartnerien Kultaisella Nuijalla vuonna 2016. Gofore Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki, mikä on edustamasi yrityksen menestystarina viime vuosilta?

– Kyllä se varmasti on pitkään jatkunut kannattava kasvu ja kasvun ylläpitäminen. Olemme kasvaneet vuodesta 2005 lähtien voimakkaasti. Voidaan sanoa, että 2010-luvulla olemme kasvaneet keskimäärin 50 prosentin vuosivauhdilla. Merkittävänä osana menestystarinaamme on myös toiminnan voimakas kansainvälistäminen.

Goforessa on vallitsee tietynlainen positiivinen kierre. Timur Kärjen mukaan Tärkeänä moottorina menestyksessä on ollut aito innostus siihen mitä tehdään.

– Tavoitteenamme on positiivinen vaikutus asiakkaisiimme ja sitä kautta koko maailmaan. Positiiviset asiat pitävät kaikkien goforelaisten innostuksen hyvässä vireessä, mikä luo mahdollisuuksia niin meidän kuin asiakkaiden uusille onnistumisille.

Arvot ja asenne

Onnenpotkujakin sattuu, mutta loppujen lopuksi menestys tulee harvoin pelkästään sattumalta. Toimintaympäristössä vallitseva jatkuva muutos on otettava huomioon. Pitää havainnoida ja päättää mitä asioita säilytetään, mistä luovutaan, mitä kehitetään, mitä uutta tarvitaan.

Timur Kärki kertoo, että Goforen toiminnan keskiössä on aina ollut yrittäminen, määrätietoisuus ja pitkäjänteisyys. Menestyksen keskeisimpinä taustatekijöinä hän näkee Goforen arvot ja toimintaa ohjaavan asenteen.

– Tavoitteenamme on olla hyvä työpaikka kaikille ja että asiakkaamme onnistuvat ja menestyvät. Kun nämä arvot toteutuvat, menestyksen tie on avoin myös Goforelle yrityksenä. Strategiaprosessin on oltava jatkuvaa: mitä vallitseva muutos edellyttää ja mahdollistaa yritykselle ja asiakkaille.

Haastetta hallitustyöskentelylle

Perustettaessa Gofore oli pieni neljän henkilön omistama yritys, jossa oli omistajien lisäksi pari työntekijää. Alkuvaiheista alkaen hallituksessa on ollut mukana riippumattomia jäseniä. Heistä pitkäaikaisin, Ali Saadetdin, oli mukana hallitustyöskentelyssä vuoteen 2019 asti.

Gofore listautui Nasdaqin First North -listalle vuoden 2017 syksyllä. Ennen listautumista neljä perustajajäsentä omisti yrityksestä noin 80 %. 20 % osakkeista oli pienosakkaiden omistuksessa. Suurin osa pienosakkaista oli työntekijöitä, loput hallituksen jäseniä. First North -listautumisen jälkeen noin 70 % henkilökunnasta omisti Goforea.

Timur Kärki on nähnyt monenlaisia vaiheita Goforen kasvaessa mikroyrityksestä listatuksi yritykseksi. Matkan varrella myös hallituksella on ollut erilaisia rooleja:

– Goforessa on ollut niin hallinnosta huolehtivaa, ohjaavaa kuin sparraavaa hallitustyöskentelyä. Toimintaympäristön ja yrityksessä tapahtuvien muutosten vuoksi hallituksen rooli on merkittävässä määrin myös kyseenalaistava: vastaako yrityksen toiminta ja suunnitelmat tapahtuviin muutoksiin?

Goforen toimitusjohtajasta päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2019 lopulla siirtynyt Timur Kärki huomauttaa, että odotukset työn vaikuttavuudelle muuttuvat kaiken aikaa, mikä asettaa uusia haasteita myös hallitustyölle:

– Voiko hallitustyö jatkua muutoksessa muuttumattomana, samanlaisena kuin ennen? En usko. Muutos edellyttää hallitustyöskentelyltä kunnianhimoista asennetta. On uskallettava kyseenalaistaa totutut työskentelytavat ja -roolit ja kehittää myös näitä alueita. Jos työelämä muuttuu ja markkina muuttuu, miksi hallitustyö pysyisi muuttumattomana?

Muutos jatkuu myös Goforessa. Vuodelle 2021 suunniteltu siirtyminen Nasdaqin First North -listalta päälistalle 2021 tuo mukanaan uusia governance-vaatimuksia. Hallitus jatkaa Timur Kärjen johdolla yrityksen kehittämistä päälistakelpoiseksi vuoden 2020 aikana.

 

Gofore kasvoi vain orgaanisesti vuoteen 2017 asti, minkä jälkeen kasvua on tullut myös yritysostoin. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus, Puolustusvoimat,

Yleisradio, liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto. Yksityisen sektorin asiakkaita ovat muiden muassa Fonecta ja Alma Media. Gofore on toimittanut myös Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille julkishallinnon avoimen datan jakamiseen tarkoitetun verkkopalvelun. Gofore on mukana kehittämässä Suomen kansallista palveluväylää, jonka kehitykseen ja ylläpitoon Gofore valittiin Väestörekisterikeskuksen kilpailutuksessa kesällä 2015.

Suomessa Goforella on toimipisteet Tampereella, Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä sekä ulkomailla Tallinnassa, Münchenissä, Brunswickissa, Swanseassa ja Madridissa.

www.gofore.com