Hallituksen monimuotoisuus on yhä tärkeämpi voimavara yrityksille

Antti Haapakorva
Itä-Suomen Hallituspartnerit ry

Oli kevät 2017 ja käynnissä Itä-Suomen Hallituspartnereiden vuosikokous, kun kollektiivinen oivallus kulki lentoon lehähtävän kalakukon lailla kokousväen kohoavan hiusrajan yli: meillä on aika miesvaltainen porukka läsnä kokouksessa. Ja kun samaan aikaan käytössämme oli jäsenkuntaamme läpivalaiseva jäsenkysely, joka todisti havainnon kuvaavan jäsenistöämme laajemminkin, meillä välähti lamppu. ”Asialle on tehtävä jotain.”

Hallituksen monimuotoisuus on yhä tärkeämpi voimavara yrityksille

Yksi hallituksen tärkeistä tehtävistä on tarjota yrityksen johdolle näkökulmia ja oivalluksia siitä, mihin maailma on menossa. Hallituksen jäsenet toimivat kuin muutostutkina, jotka havainnoivat yrityksen toimintaympäristöä, analysoivat maailmaa ja tulkitsevat relevantteja muutosvoimia toimitusjohtajalle, joka ei arjen tulipalojen nostattaman savupilven takaa välttämättä aina kovin kauas näe.

Keskeistä toimintaympäristön tutkaamisessa on se, että hallitus muodostaa riittävän laaja-alaisen katsantokannan, jonka kautta kokonaiskuva on selvä ja horisontti riittävän kaukana. Joku voisi vetää johtopäätöksen, että diversiteetti on voimaa myös hallituksen kokoonpanoa mietittäessä. Hallitukseen tarvitaan kokeneita miehiä ja kokeneita naisia kuten myös nuoremman polven osaajia, molemmista sukupuolista. Kuitenkin jäsenistömme ylivoimainen painopiste on nimenomaan kokeneissa miehissä; nelikentän kolme muuta osaa edustavat vain hyvin pientä osaa joukostamme.

Monimuotoisuus hallituksessa ei ole itseisarvo, mutta uskon sen olevan tulevaisuudessa yhä suurempi voimavara niille yrityksille, jotka asiaan paneutuvat. Muutosnopeus on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan, kun esimerkiksi useat vallankumoukselliset teknologiat –lisätty todellisuus, koneoppiminen ja 3D-tulostus – etenevät samaa tahtia Gartnerin käyrällä vaiheeseen, jossa ne aidosti muokkaavat liiketoimintoja ja haastavat perinteisiä toimintamalleja. Tämän seurauksena moniulotteinen ja -tasoinen tulevaisuuden tarkastelu on tärkeämpää kuin koskaan.

Käynnistetyllä hankkeella monimuotoisuutta edistämään

Lähdimme Itä-Suomen Hallituspartnereiden osalta ratkaisemaan monimuotoisuuden orastavaa puutetta ensivaiheessa hankkeen kautta. Rakensimme yhdessä ELY-keskuksen kanssa ESR-rahoitteisen hankkeen Superboard – monimuotoisuus on voimaa. Hanke vietiin läpi vuoden 2018 aikana, ja se kohdistettiin nimenomaan naisvaltaisiin yrityksiin sekä naispuolisille hallitusosaajille, joiden välille hankkeen kautta luotiin yhteys. Tavoitteena oli löytää 15 yritys-osaaja-paria, joiden matkaa tuettaisiin kohti mahdollisen hallitustyön aloittamista. Yrityksille tarjosimme hankkeen kautta matalan kynnyksen mallin hallitustyyppisen yhteistyön ohjattuun käynnistämiseen; osaajille tarjoutui mahdollisuus jakaa kokemustaan kiinnostavien kasvuhaluisten yritysten tarpeisiin.

Miten monimuotoisuus sitten ratkeaa hankkeella, jossa kohderyhmä – sekä yritykset että osaajat – koostuu pelkästään naisista? Kysymys on relevantti, ja syitä taustalla oli kaksi. Ensinnäkin ESR-rahoituksen näkökulmasta tämän tyyppisesti rajatulle hankkeelle oli tilausta, joten hankerahoitukselle oli hyvät perusteet. Toiseksi ajatuksena oli, että kun sekä naisvaltaisia yrityksiä että naispuolisia osaajia rohkaistaan ja aktivoidaan hallitustyöhön ylipäätään, toimintamalli leviää jatkossa luontevasti myös sukupuolirajojen yli.

Hankkeemme onnistui mainiosti. Tulokset saavutettiin, ja 15 tunnistetusta parista useat ovat syventämässä yhteistyötään hallitustasolle asti. Keskiössä hankkeessa olivat koulutukset, joita tarjottiin molemmille kohderyhmille erikseen ja yhdessä. Koulutussisällöt koostuivat HHJ-tyyppisestä strategia-, talous- ja lakisparrauksesta, joiden lisäksi panostettiin coaching-menetelmiin ja omien unelmien – ja sitä kautta yrityksen pitkän ajan tavoitteiden – julkilausumiseen ja tavoittelemiseen. Myös parikohtaista sparrausta tarjottiin, jotta kunkin yrityksen erityispiirteisiin ja -toiveisiin voitiin riittävästi vastata. Viestinnän keskiössä oli nettisaittimme www.superboard.fi, jonka kautta taklasimme esimerkiksi hallitustyöhön liittyviä myyttejä ja harhaluuloja.

Superboard-hankkeen kaltaisesta projektista voi saada tehokkaan lisäbuustin hallituksen monimuotoisuuden edistämiselle. Samaan aikaan kuitenkin toimintamme perustekeminen on kaiken keskiössä – ja tärkeämpää kuin koskaan. Lopulta suurin hallitusten monimuotoisuutta lisäävä tekijä on usein se, että yritykset ylipäätään aktivoituvat hallitustyön kehittämiseen entistä enemmän.

Hallituspartnerit tekee tärkeää työtä hallitustyön kehittämisen parissa, mutta varsinaisten hallitusjäsentoimeksiantojen volyymi on kaikilla alueilla sellainen, että kasvunvaraa olisi reippaasti. Uskon, että kun tietoisuus hallitustyön hyödyistä kasvaa ja kysyntä osaajia kohtaan tämän kautta lisääntyy, lopputuloksena on yhä enemmän systemaattisen hallitustyön hedelmistä nauttivia yrityksiä, joissa osaajien monimuotoisuus on itsestään selviö – kaikilla johtamisen tasoilla.

Antti Haapakorva
toiminnanjohtaja
Itä-Suomen Hallituspartnerit ry