Hallitukset Töihin! -hanke käynnistyi Keski-Suomessa

Arto Maijala, projektijohtaja
Hallitukset Töihin! Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

Hallituspartnereiden alueellinen yhteistyö kannattaa hallitustyön kehittämisessä. Hallituspartnerit ovat viime vuosina hakeneet uusia tapoja kehittää hallitustyötä. Keski-Suomessa tuorein tällainen on kuluvan vuoden alussa käynnistynyt Hallitukset Töihin! -hanke. Alun perin Etelä-Pohjanmaalla kehitetty hanke on hyvä esimerkki eri alueiden välisestä yhteistyöstä.

 

Hallitustyön kehittämiseksi on tarpeen kehittää jatkuvasti uusia ideoita. Tässä merkittävää on Hallituspartnereiden alueellisten yhdistysten kiinteä yhteistyö. Ideointi ja kokemusten jakaminen on tärkeää. Hallitukset Töihin! -hanke luotiin ja toteutettiin ensimmäistä kertaa joitakin vuosia sitten Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen vetäjänä toimi tuolloin Matti Sepponen. Häneltä saatu kokemustieto ja tuki olivat ratkaisevan tärkeitä, että myös Hallituspartnerit Keski-Suomi pystyi käynnistämään Hallitukset Töihin! -hankkeen. Tästä siis iso kiitos alkuperäisen hankkeen vetäjälle Matti Sepposelle.

Kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke käynnistyi Keski-Suomessa vuoden 2022 alusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisten pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea Keski-Suomen alueen yritystoimintaa.

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry on ELY:n rahoittaman hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen Yrittäjät ry. Yhteistyökumppaneina hanketta edistävät myös MTK Keski-Suomi ry, Leader JyväsRiihi ry, Leader Viisari ry, Leader Maaseutukehitys ry ja Leader Vesuri-ryhmä ry.

Hallitukset Töihin! -hankkeeseen voivat osallistua ne keskisuomalaiset osakeyhtiöt, joiden henkilömäärä jää alle 50 hengen ja liikevaihto vuodessa alle 10 milj. euron sekä joiden tase on alle 10 milj. euroa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten on mahdollista kehittää hallitustoimintaansa ja saada siihen asiantuntijatukea. Yritystapaamisissa selvitetään esimerkiksi, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne hallitustoiminnan osalta ja miten se vastaa yrityksen strategisia tarpeita. Mitä haasteita ja riskejä yritys kohtaa tulevaisuudessa? Millaista osaamista hallitukseen tarvitaan tukemaan yrityksen kehitystä? Hankkeeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta, ja tapaamisesta koostetaan yritykselle kehittämisraportti.

Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle laajan yhteistyöverkoston tuella

Hankkeen alku on mennyt kontaktien luomisessa ja yhteistyökanavia rakentaessa. Keskisuomalaisten kuntien kaupungin- ja kuntajohtajat sekä elinkeinohenkilöt ovat olleet suurena apuna, kun on suunniteltu ja toteutettu yritystilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Niin ikään Keski-Suomen Yrittäjät ja sen aluejärjestöt ovat olleet suureksi avuksi hankeen eteenpäin viemisessä. Alueellisia kehittämisyhtiöitä ei myöskään voi unohtaa hankkeen eteenpäin saattamisessa.

Hankkeen kolme ensimmäistä kuukautta ovat vahvistaneet, että työsarkaa riittää hallitustoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa pyritään saamaan yritykset innostumaan ja rohkaistumaan ottamaan hallituksiinsa riippumattomia jäseniä. Tässä on vielä paljon haasteita. Riippumattomien jäsenten ottaminen hallituksiin tuntuu aiheuttavan jonkinasteisia pelkotiloja yritysten omistajissa. Osa yrittäjistä näyttää olevan huolissaan siitä, että riippumaton jäsen voi aikaa myöten jopa vaarantaa yrityksen toiminnan.

Hallituspartnerit Keski-Suomen Hallitukset Töihin! -hanke ei olisi käynnistynyt ilman Hallituspartnereiden alueellista yhteistyötä. On todella tärkeää, että Hallituspartnerit ovat valmiita avoimesti ja aktiivisesti jakamaan tietoaan eri alueilla toteutetuista hallitustoiminnan kehittämishankkeista ja hyvistä käytänteistä.

Yhteistyöterveisin
Arto Maijala
projektijohtaja

arto.maijala@hallituspartnerit.fi
puh. 040 533 2540

Hallitukset Töihin!
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

https://keski-suomi.hallituspartnerit.fi/hallitukset-toihin/
https://www.linkedin.com/in/artomaijala/