Hallitustyön dynamo – Rakentamassa menestyvien ja kasvavien pk-yritysten Suomea

Sami Somero, Hallituksen puheenjohtaja
Hallituspartnerit ry Tampere

Hallitustyön dynamo – Rakentamassa menestyvien ja kasvavien pk-yritysten Suomea

Oivaltava hallitus – menestyvä yritys

Hallituspartnereiden jäsenet ovat kokeneita yritysjohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Verkostomme yli tuhat jäsentä edustavat eri toimialoja ja erilaisia kokemustaustoja. Meille kaikille on kuitenkin yhteistä halumme jakaa osaamistamme suomalaisten pk-yritysten hyväksi. Pk-yrityksiä kehittämällä olemme myös rakentamassa menestyvämpää Suomea.

Toimimme yritysten hallituksissa sekä edistämme usein eri tavoin hyvää hallitustyötä. Hallitustyön merkitys yrityksen perustusten vahvistamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen.

Oivaltava hallitus on vahva tuki yritykselle matkalla menestykseen.

”Rakennamme Suomea, jossa on menestyvä ja kasvava pk-yrityskenttä”

Menestyvää Suomea ei ole ilman menestyvää pk-yrityskenttää. Valtakunnallisena pk-yritysten hyvän hallitustyön kehittäjänä olemme omalla panoksellamme rakentamassa Suomeen kasvua ja hyvinvointia. Haluamme palvella pk-yrityksiä ja hallitustyöstä kiinnostuneita henkilöitä.

Pk-yrityksiä tuemme hallitustyön kehittämisessä ja hyvien hallituskokoonpanojen rakentamisessa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monessa pk-yrityksessä on aktiivinen, yrityksen tulevaisuutta rakentava ja jatkuvasti kehittyvä hallitus.

Hallitustyöstä kiinnostuneita tuemme mm. koulutustoiminnan ja tapahtumien kautta. Tavoitteenamme on olla kehityskumppani sekä hallitustyötä aloitteleville henkilöille että jo mittavan hallituskokemuksen keränneille konkareille.

Hallitustyön dynamo

Hallitustyön dynamona Hallituspartnerit on pk-yritysten hallitustyön kehittämisen liikkeelle paneva voima ja vauhdittaja. Toimimme hallitustyön eteen yksilöinä, yhdistyksinä ja verkostona.

Partneriverkoston lisäksi kokoamme ympärillemme muita yhteistyötahoja, kuten kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset sekä muut hallitustyöhön suuntautuneet yhdistykset. Käytännön toiminnassamme verkostoidumme mm. tapahtumajärjestäjien, median ja muiden toimintaamme tukevien yritysten kanssa.

Hallitustyön dynamona olemme itse aktiivisia ja aktivoimme myös yhteistyötahojamme hyvän hallitustyön edistämiseen.

Strategiset tavoitteet

Hallituspartnereiden kivijalka on itsenäisten alueyhdistysten vahva yhteistyöverkosto. Olemme paikallisia ja lähellä asiakkaitamme. Ymmärrämme paikalliset olosuhteet ja kehitämme käytännön toimintaamme asiakaslähtöisesti. Verkostona olemme valtakunnallisesti vahvoja ja teemme vaikuttavaa työtä yhteisen tavoitteemme eteen. Opimme toisiltamme ja hyödynnämme toistemme vahvuuksia.

Toimintamme koostuu neljästä pääteemasta:

  • Hallitusosaamisen ja -tutkimuksen vahvistamisesta. Tavoitteenamme on edistää alan tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä.
  • Hallituspartnereiden ja hyvän hallitustyön merkityksen tekemisestä näkyväksi. Tavoitteenamme on, että yhä useampi yritys innostuu aktiivisesti kehittämään hallitustyötään.
  • Hallitustyöhön liittyvien koulutusten järjestämisestä. Tavoitteenamme on lisätä koulutettujen määrää ja syventää koulutuksiin osallistuneiden osaamista.
  • Hallitusosaajien ja pk-yritysten saattamisesta yhteen. Tavoitteenamme on olla hallitusosaajien ja yritysten luontaisin ja asiakaslähtöisin yhdistäjä.
Hallituspartneritoiminnan keihäänkärjet

Toimintamme keihäänkärkinä ovat valtakunnalliset toimintamuotomme:

  • HHJ-koulutuskokonaisuus yhdessä kauppakamarien kanssa. Hyväksytty hallituksen jäsen –koulutuksen suorittajia on jo yli 13 000.
  • Hallituspartnereiden hallitusjäsenvälitys, jossa olemme valtakunnallisesti pk-yrityskentän johtava toimija.
  • Kultainen nuija –kilpailu, jossa olemme jo 11 vuoden ajan palkinneet vuosittain hyvän hallitustyön kautta erityisen hyvin menestyneen pk-yrityksen.
  • Hallituspaikka-tapahtuma, joka toimii pk-yritysten ja hallitusosaajien kohtauspaikkana marraskuussa Tampereen messukeskuksessa.

Keihäänkärkituotteissammekin toimimme yhteistyössä useiden läheisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 Arvopohjana tuloksellisuus, uudistuminen, kumppanuus

Hallituspartnerit on dynaaminen jatkuvasti kehittyvä verkosto, jonka kaikkea toimintaa leimaa tavoitteellisuus, aito yhteistyö ja ehdoton luottamuksellisuus.

Toimintamme on tuloksellista, kun pk-yritykset menestyvät hyvän hallitustyön kautta ja hallitusosaaminen kasvaa ja leviää Suomessa. Edistämme uudistumista, kun tuomme yritysten hallituksiin uusia näkökulmia, kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja saatamme tutkimuksen uudet tuulet hallitusten arkeen. Luotettavina kumppaneina tavoittelemme aina asiakkaillemme parhaita ratkaisuja kysymällä, kuuntelemalla ja auttamalla.

Meille hallituspartnereille verkostomme laajuus ja jäsenkuntamme monimuotoisuus on voimavara, josta olemme ylpeitä. Arvostamme ja tuemme kaikki toisiamme.

Hallituspartnerit-verkosto on puheenjohtajakokouksessaan 9.2.2022 vahvistanut verkostostrategian vuosille 2022-2024.