Hallitustyön merkitys perheyhtiön sukupolvenvaihdoksessa

Tapio Kemi, Hallituksen puheenjohtaja, HHJ PJ
Profil-Lista Oy

Hyvässä, terveessä yrityksessä pitää olla avoin ilmapiiri eikä siellä saa olla mitään salattavaa. Tämän kun oivaltaa on jo pitkällä myös
hallitustyössä. Toimitusjohtajan, hallituksen ja koko henkilöstön toisiaan kunnioittava ilmapiiri takaa yritykselle turvallisen tulevaisuuden. Hallituksessa on tärkeää sallia ja kannustaa ääneen ajatteluun, varsinkin strategiatyössä, pienistä palasista syntyy usein iso oivallus. Toki listalla pitää aina olla myös toistuvia perusasioita, kuten talousseuranta, riskit ja
vastuullisuus.

Perustin aikanaan tuotannollisen yrityksen perinteiseen maaseutuyritystyyliin, yksi mies, yksi
kone ja vanha navetta. Toiminnan vakiinnuttua kävi hyvin nopeasti ilmi, että yrittäminen on
hyvin yksinäistä puuhaa varsinkin niihin aikoihin, 90-luvun puolivälissä. Perheyhtiön toimintaan liittyi vaimo ja myöhemmässä vaiheessa poika. Ensimmäisiä kehittämiskeskusteluja käytiin perheen ja eri julkisyhteisöjen, konsulttien sekä rahoittajien kesken. Tuntui, että palikat olivat kovin hajallaan eikä ollut mitään johdonmukaista ja pitkäjänteistä yrityksen seurantaa ja kehittämistyötä.

Tästä heräsi kiinnostus hallitustyöskentelyyn tietäen vielä, että sukupolvenvaihdos oli jossain
vaiheessa myös ajankohtainen. Hallitustyötä harjoiteltiin oman perheen kuukausipalavereilla,
jotka keskittyivät ensin talousseurantaan, myöhemmin mukaan tulivat henkilöstöasiat,
investoinnit ym. Tämä alkoi kiertää samaa kehää eikä uusia avauksia oikein tullut ja nekin
jäivät usein ilmaan roikkumaan. Oman haasteensa palavereihin toivat myös nämä läheiset
perhesuhteet.

Polku kohti ammattimaista hallitustyöskentelyä

Tässä vaiheessa suoritin HHJ -tutkinnon ja heti perään PJ -kurssin. Siitä alkoi meillä virallinen hallitustyö, ensimmäisenä mukaan kutsuttiin perheen ulkopuolinen yrityksemme avainhenkilö. Kokoukset saivat aivan uuden, ammattimaisen luonteen ja yhtiömme kasvu ja
kansainvälistyminen lähtivät selkeään kasvuun. Hyvässä, terveessä yrityksessä pitää olla avoin ilmapiiri eikä siellä saa olla mitään salattavaa. Tämän kun oivaltaa on jo pitkällä myös
hallitustyössä. Toimitusjohtajan, hallituksen ja koko henkilöstön toisiaan kunnioittava ilmapiiri takaa yritykselle turvallisen tulevaisuuden. Hallituksessa on tärkeää sallia ja kannustaa ääneen ajatteluun, varsinkin strategiatyössä, pienistä palasista syntyy usein iso oivallus. Toki listalla pitää aina olla myös toistuvia perusasioita, kuten talousseuranta, riskit ja
vastuullisuus. Niin ja ainahan hallituksen on muistettava noudattaa osakeyhtiölakia, jossa todetaan, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille!

Jokaisella yrityksellä on oma polkunsa. Me onnistuimme hallitustyön kautta toteuttamaan
myös ensimmäisen vaiheen sukupolvenvaihdoksen sujuvasti. Nuoren, uuden toimitusjohtajan motivaatio oli huipussaan lähteä vetämään yritystä, jossa tuki ja kannustus ovat lähellä, ei tarvinnut olla yksin.

Tänä päivänä meillä on yritysjärjestelyn myötä toimiva, monipuolinen eri alojen osaamista
omaava hallitus ja uskomme vahvasti yrityksemme tulevaisuuteen.
Kehotankin kaikkia perheyrityksiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarttumaan
hallitustyön tuomiin mahdollisuuksiin. Tapoja on monia, yksi hyvä vaihtoehto on ottaa yhteyttä alueen Hallituspartnereihin. Aloittamisessa ei tarvita kuin avointa mieltä ja hieman
heittäytymistä, mikä meille yrittäjille on melko tyypillistä.

Tapio Kemi
Hallituksen puheenjohtaja, HHJ PJ
PROFIL-LISTA OY