Yhden kolmasosan matematiikkaa

Pertti Kinnunen, toiminnanjohtaja
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Hallituspartnerit ovat eri puolilla Suomea ahkerasti toteuttaneet ja toteuttamassa HallituksetTöihin! -tyyppisiä aktivointihankkeita, joiden keskeisenä kohderyhmänä ovat eri alojen pk-yritykset. Hankkeiden tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta aidon, aktiivisen hallitustyön merkityksestä yrityksen menestykselle, kasvulle ja kehitykselle sekä kannustaa yrityksiä käynnistämään oman hallituksensa aktiivinen kehittäminen.

Hallituspartnerit ovat eri puolilla Suomea ahkerasti toteuttaneet ja toteuttamassa HallituksetTöihin! -tyyppisiä aktivointihankkeita, joiden keskeisenä kohderyhmänä ovat eri alojen pk-yritykset. Hankkeiden tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta aidon, aktiivisen hallitustyön merkityksestä yrityksen menestykselle, kasvulle ja kehitykselle sekä kannustaa yrityksiä käynnistämään oman hallituksensa aktiivinen kehittäminen, mukaan lukien niinkin radikaali toimenpide kuin ulkopuolisten, riippumattomien jäsenten ottaminen hallitukseen.

Hankkeet ovat joillain alueilla, kuten Hallituspartnerit Pohjanmaan alueella, jo päättyneet ja niistä voidaan tehdä joitain havaintoja ja johtopäätöksiä. Alueemme neljän hankkeen pohjalta voidaan todeta, että hankkeissa näyttää toteutuvan eräänlainen ”yhden kolmasosan matematiikka”. Tämä tarkoittaa, että jos hankkeessa puhelimitse, erilaisissa tiedotustilaisuuksissa ja muilla viestinnän keinoilla kontaktoidaan x-määrä yrityksiä (vaikkapa 150), näistä yrityksistä noin kolmasosa (50) yleensä innostuu teettämään oman yrityksensä alkutilakartoituksen, aktivointi- tai analyysikeskustelun tai miksi sitä nyt missäkin hankkeessa kutsutaan. Siis sellaisen hankevetäjän ja yrityksen edustajien yhdessä käymän, keskimäärin pari-kolmetuntisen keskustelun, jossa kartoitetaan yrityksen nykyistä hallitustyötä, yrityksen tilaa ja tavoitteita. Niin ikään pohditaan, minkä tyyppisellä hallitustyöllä ja hallituksen kokoonpanolla yritys voisi entistä tehokkaammin ja systemaattisemmin lähteä tavoittelemaan uusia, aiempaa kunnianhimoisempia päämääriä, kuten vahvaa kasvua, isompaa markkinaosuutta, innovatiivista tuotekehitystä tai uusia markkinoita vaikkapa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Näistä kartoituksen/analyysin teettävistä yrityksistä noin kolmasosa näyttäisi lopulta päättävän lähteä hakemaan hallitukseensa ulkopuolisia jäseniä. Ja, jotta ketju olisi täydellinen, noin kolmasosa käynnistyneistä hauista näyttäisi päättyvän onnellisesti eli uuden, riippumattoman hallitusjäsenen, tai jopa useamman jäsenen, valintaan. Näin ainakin, jos asiaa tarkastellaan kohtuullisen lyhyellä aikajänteellä. Toki joissain tapauksissa nämä suhdeluvut ovat parempiakin, mutta jonkinlaisesta nyrkkisäännöstä tuo yksi kolmasosa näyttäisi käyvän.

Tuloksiin pääseminen vaatii määrätietoista ponnistelua

Aika paljon on siis tehtävä ihan raakaa ”jalkatyötä”, puhelinkontaktointia, eri yritystilaisuuksiin ja -tapahtumiin osallistumista sekä eri kanavissa viestimistä, jos haluamme, että oikeaoppisen, tehokkaan ja tuloksellisen hallitustyön ilosanoma leviää ja ymmärretään oikein maamme pk-yritysten keskuudessa. Puhumattakaan siitä, että tämä ymmärrys muuntuisi käytännön toimiksi eli riippumattomien hallitusjäsenten etsimiseksi, valinnaksi ja istuttamiseksi osaksi yrityksen avaintoimia. Erilaiset aktivointihankkeet ja koko verkostomme maanlaajuinen hyvä yhteistyö, toisiltamme oppiminen ja hyvien käytäntöjen aktiivinen jakaminen ovat ilman muuta lisänneet yritysten tietoisuutta ja kiinnostusta asiaan, mutta paljon vielä riittää tekemistä meille kaikille.

 

Pertti Kinnunen
Toiminnanjohtaja
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry