Miten parantaa aktiivisuutta partneritoimintaan?

Timo Saarainen, puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Olen pohdiskellut loppusyksyn ja alkaneen talven aikana jäsenyyden merkitystä ja sisältöä yhdistyksessämme.
Perinteinen kaavamme on etsiä ja löytää kokeneita yrityselämän tai julkisen elämän ammattilaisia jäseniksemme, haastatella heidät ja valita jäseneksi yhdistykseen.
Jäsenyyden alkamisen jälkeen uuden jäsenen tie käy yhdistyksen hallitukseen ja jos sopivia yrityksiä löytyy, mahdollisesti myös hallitusjäsenyyksiin niissä yrityksissä, joissa kemiat ja osaaminen kohtaavat.

Jos edellä kuvattu polku ei jostakin syystä toteudu, on riskinä, että jäsen jää vain jäseneksi jäsenluettelossa. Tämä saattaa johtaa passivoitumiseen, koska muuta yhteistä yhdistyksen kokousten lisäksi ei ole tarjolla. Lopulta hyviä syitä jäsenyydelle jää vähänlaisesti ja muutamia vuosia hommaa sivusta katsellen jäsen toteaa, että nyt riittää.

Meidän hallituspartnereiden täytyy tarjota jäsenillemme hyviä syitä olla ja pysyä jäseninä. Tämä koskee erityisesti vielä työelämässä olevia jäseniämme, joilla ajankäyttö on enemmän kortilla kuin kenties heillä, jotka jo ovat työelämästä poistuneet.

Mitä nämä hyvät syyt sitten voisivat olla? Onhan meille kaikille tuttua yhdistystoiminnan alavire, jäsenkato eri muodoissaan ja ihmisten haluttomuus sitoutua tiukasti mm. yhdistystoimintaan.

Esimerkiksi erilaisten tapaamisten tai tapahtumien järjestäminen ei välttämättä vedä. Olin joulun alla yhdessä tällaisessa tapaamisessa ja isäntiä tai sidosryhmien edustajia oli paikalla enemmän kuin varsinaisia yhdistyksen jäseniä; kyse ei tietenkään ollut hallituspartneritapahtumasta.

Etelä-Karjalassa käynnistämme nyt vuoden 2023 aikana yleisten keskustelutilaisuuksien sarjan, joihin toivotamme yhdistyksemme kohdeasiakkaat tervetulleiksi. Keskustelutilaisuuksilla on aina ennakkoon valittu kiinnostava teema, pyydetyt alustajat sekä myös kommenttipuheenvuorot, jotka pyydämme etukäteen – kuinkas muuten kuin jäseniltämme.

Mitä sitten tavoittelemme näillä keskustelutilaisuuksilla?

Ensinnäkin lisää näkyvyyttä alueelliselle yhdistyksellemme. Tavoittelemme sitä, että yhdistys on paikallisesti paremmin tunnettu ja valotamme, mitä teemme, tarjoamme ja välitämme.
Toiseksi haluamme tarjota kokeneille jäsenillemme tilaisuuksia jakaa kokemuksiaan toivottavasti niistä kiinnostuneille yrityksille, yritysten omistajille ja hallitusjäsenille.

Ainakin itse olen sitä mieltä, että jäsenemme ovat todellisia ”työelämän professoreita” ja heillä on paljon sanottavaa ja annettavaa paikallisesti. Jos tällainen ”proffa” on jo varttuneessa iässä, tulee hänelle pikaisesti tarjota mahdollisuuksia siirtää osaamistaan ja kokemuksiaan niin kauan kuin hän vielä jaksaa tai viitsii.
Samanaikaisesti vuoropuhelu nuorempien ja kokeneempien jäsenten välillä vilkastuu ja siitä voi seurata jänniä tuloksia. Niitä odotamme.

Lappeenrannassa (ja terveisiä Madeiralta) tammikuussa 2023.

Timo Saarainen, puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry