Kokemuksia Hallitukset töihin -hankkeesta Hämeen kauppakamarin alueella.

Matti Nieminen puheenjohtaja
Hämeen Hallituspartnerit ry

Haastattelujen pohjalta on kolme asiaa erityisesti noussut esiin: yrityksen vastuuhenkilöt ymmärtävät hyvän hallitustyöskentelyn merkityksen, yhtiön strategiaa on harvemmin saatettu paperille ja useimmiten hallitukset hoitavat vain rutiiniasiat.

Käynnistimme Hämeen kauppakamarissa Hallitukset töihin -hankkeen noin vuosi sitten. Hämeenlinnan alueella tehtävää hoitaa Asko Hänninen ja Lahden seudulla allekirjoittanut.

Mallina meillä on Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toteuttama malli, jossa ensimmäinen tapaaminen on fyysisesti paikan päällä, ja josta laaditaan muistio jatkotoimenpiteitä varten.

Kontaktoimme pk-yritysasiakkaan puhelimitse ja käymme läpi yhtiön kehitysvaihetta ja kiinnostusta kehittää yhtiötä hallitustyöskentelyn kautta. Yritykset, joita kontaktoimme, on ennalta valittu liikevaihdon ja taseen perusteella. Näin pyrimme löytämään ne pk-yritykset, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita yrityksen kasvusta ja kehityksestä hallitustyöskentelyn avulla.

Haastattelujen pohjalta on kolme asiaa erityisesti noussut esiin: yrityksen vastuuhenkilöt ymmärtävät hyvän hallitustyöskentelyn merkityksen, yhtiön strategiaa on harvemmin saatettu paperille ja useimmiten hallitukset hoitavat vain rutiiniasiat.

Kaikki haastateltavat ovat todenneet, että paremmalle hallitustyöskentelylle olisi tarvetta, mutta siihen ei yleensä ole ehditty paneutua. On jopa käyty HHJ-kurssi asian eteenpäin viemiseksi, mutta kiireestä johtuen asia on jäänyt siihen. Haastateltavat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että kauppakamari on ottanut asian hoitoonsa.

Toinen merkittävä piirre on ollut se, että yhtiön strategia on ilmeisesti yrittäjien omassa tiedossa, mutta sitä ei ole saatettu paperille. Tässä yhtiön hallituksella olisi yksi tärkeä tehtävä. Yrittäjän kiireistä arkea helpottaisi paljon jo tieto siitä, että yhtiön hallitus ottaa vastuun strategian laatimisesta.

Kolmantena piirteenä useimmilla hallituksilla on, että hallitus hoitaa vain rutiiniasiat. Tilinpäätökset ja muodolliset hallituksen kokouspöytäkirjat kyllä allekirjoitetaan, mutta ei sen enempää.

Jo tällä perusteella voi todeta, että hallitustyöskentelyn kehittämiselle on todellista tarvetta. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat varmasti lisää painetta työskentelyn kehittämiseen.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä alueenne Hallituspartnereihin. Heidän tehtävänään olla aktiivisena apuna hallitustyöskentelyn kehittämisessä ja yhtiö ulkopuolisten, riippumattomien hallituksen jäsenten hankkimisessa.

Matti Nieminen
Hämeen Hallituspartnerit ry