Myös yrityksen hallitusta on uudistettava!

Keijo Mutanen
Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Yhtä tärkeää kuin osaava ja ammattimainen hallitustyöskentely on, että yrityksen hallitus uudistuu yrityksen kehittymisen, muuttuneiden tarpeiden ja kasvun mukana.

Yrityksen kehittymisen eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista ja näkemystä. Alkava yritys rakentaa liiketoimintaa, etsii ensimmäisiä asiakkaita, etsii rahoitusta, palkkaa ihmisiä, kehittää taloushallintoa jne. Liiketoimintaosaamisessa on puutteita laaja-alaisesti, jolloin myös hallituksessa tarvitaan monipuolista osaamista ja näkemystä. Toiminnan ja kasvun vakiintuessa osaamistarpeet erikoistuvat. Tarvitaan esimerkiksi kansainvälistymisosaamista, logistiikan osaamista, sopimus-, sukupolvenvaihdos- ja/tai yrityskauppaosaamista. Etenkin kansainvälistyminen ja tähän liittyvä strategiaprosessi vaatii hyvin erilaista ja erikoistunutta osaamista ja näkemystä.

Yrityksen ei tule jäädä tuleen makaamaan tässäkään asiassa vaan on uskallettava vaihtaa hallituksen jäseniä ja etsiä ennakkoluulottomasti uutta verta ja osaamista. Usein viisi vuotta on maksimiaika ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle. Siinä ajassa ihminen antaa jo yleensä kaiken osaamisensa yrityksen käyttöön. Joissakin tapauksissa erikoisosaamista tarvitaan vuosi tai pari.

Perheyrityksessä ensimmäinen hyppäys uudistumisessa on, kun uskalletaan ottaa perheen ulkopuolinen jäsen hallitukseen. Tämän jälkeen uudistaminen on jo paljon helpompaa. En ole kuullut yhtäkään esimerkkiä, ettei yritys olisi hyötynyt ulkopuolisesta näkemyksestä ja osaamisesta. Luonnollisesti omistajien tulee kuitenkin tehdä hallituksen jäsenen valinta huolellisesti ja tehdä vaihdos, jos yhteistyö ei jostakin syystä toimi.

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry järjesti elokuun 2016 puolivälissä Joensuussa Hallitusaamun, jonka pääteemana oli hallituksen uudistaminen. Yritysesimerkkeinä olivat Broman Group ja Plasthill Oy. Tilaisuus veti 65 osallistujaa, joista pääosa oli yrittäjiä. Asia kiinnosti siten hyvin laajasti. Tilaisuuden esityksiä voi tilata sähköpostilla allekirjoittaneelta.