Tampereen Tiivisteteollisuus ymmärtää hallitustyön arvon

Hallituspartnerit ry (Tampere)

Riippumattomat hallitusjäsenet ovat Tampereen Tiivisteteollisuuden omistajien mielestä välttämättömiä. Kultainen Nuija 2023 -kampanjaan osallistumisen myötä on käytetty aikaa hallituksen roolia koskeviin keskusteluihin samalla tutustuen yhtiön historiaan ja oppien kaikesta siitä mitä yhtiö on matkallaan kokenut.

Kuvassa vasemmalta oikealle hallituksen jäsenet Eero Tomi, Aleksi Arpiainen ja Kari Neilimo, tehtaan laajennusrakennusurakasta vastannut As Lindremin Heino Lillipuu ja hallituksen puheenjohtaja Matti Arpiainen.

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy sijoittui kuluvan vuoden Kultainen Nuija kampanjan TOP3-finalistien joukkoon. Hallituspartnerit ry:n haastateltavana ovat hallituksen puheenjohtaja Matti Arpiainen ja toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen.

Mitkä hallituksen teot ja onnistumiset ovat auttaneet yritystänne menestymään?

Matti Arpiainen toteaa, että yhtä tekoa ei pysty korostamaan yrityksessä, jonka hallituksessa on ollut riippumattomia jäseniä usean vuosikymmenen ajan. ”Menestystä on vauhdittanut erityisesti sukupolven- ja omistajavaihdoksiin liittyvien epäjatkuvuuskohtien suunnitelmallinen hoitaminen.” Hallituksella on myös tärkeä suunnan näyttäjän rooli strategiatyössä, jota on toteutettu säännönmukaisesti kahdenkymmenen vuoden ajan – ja vapaammin jo paljon kauemmin. ”Hallitusjäsenet ovat nähneet asioita pitkälle eteenpäin. Olemme voineet suunnitella yrityksen toimintaa rullaavasti eteenpäin ja nousta tavallisen tekemisen tasolta korkeammalle katsomaan millaista tulevaisuutta on ollut nähtävissä.”

Aleksi Arpiaisen mukaan hallituksen rooli on sukupolvenvaihdostilanteissa liittynyt myös yrityksen kulttuuriin. ”Rakennamme kasvun polkuja, jotka mahdollistavat nuorten osaajien kehittymisen vahvoiksi ammattilaisiksi.” Konkreettisena hallitustekona Aleksi mainitsee viimeisimmän sukupolvenvaihdoksen. ”Hallitusjäsenet ja advisorit tulivat hienosti osaksi pienempiä tiimejä sparraamaan. Luotiin hyvä tasapaino kokeneen ammattitaitoisen hallituksen ja innokkaan, avoimen johtoryhmän yhteispelille.”

Hallituksen jäseniä ja yhtiön esihenkilöitä tutustumassa asiakasratkaisuihin Vieremällä Ponssen vieraina.

 

Hallitustyö, hallituksen verkostot ja hallitusjäsenten sitoutuminen ovat tukeneet yrityksen kansainvälistymistä. ”Hallitus on auttanut ladun avaamisessa. Tällä hetkellä yrityksemme vie ratkaisuja noin 50 maahan. On hienoa jalkautua yhdessä näille kohdemarkkinoille ja muodostaa yhteinen näkemys kilpailijoista ja markkinatrendeistä. Yhdessä jaettu nykytila ja tulevaisuuden arviointi auttaa meitä tänäkin päivänä tehdessämme ratkaisuja tulevan kasvumme osalta.”

”Hallituksemme verkostojen avulla olemme löytäneet sekä uusia asiantuntijoita että asiakkaita – ja myös uusia verkostoja”, Matti Arpiainen täydentää.

Mikä on parasta yrityksenne hallitustyössä?

Vastauksissa korostuu elämän mittaisen oppimisen merkitys, työn sisältö ja keskinäinen tuki.

”Toimiessani eri yhtiöiden hallitusjäsenenä olen oppinut asioita, joista on ollut apua myös Tampereen Tiivisteteollisuuden hallitustyön kehittämisessä. Yksi parhaimpia on se, että hallitus on tarvittaessa, varsinkin strategiatyön yhteydessä, keskustellut johtoryhmän kanssa. Myös vuosien varrella syntyvän välittömyyden, avoimuuden ja luottamuksen koen palkitsevina”, Matti toteaa.

Aleksi huomauttaa, että uutta opittavaa riittää kaikilla aina. ”Kannattaa hakea aktiivisesti uusia vaikutteita, sillä koskaan ei voi olla täysin oppinut. On hienoa työskennellä ja oppia uutta erilaisten toimijoiden hallituksissa. Paljon olen oppinut myös Matilta.”

Hallituksen jäsenet Kari Neilimo ja Aleksi Arpiainen yhdessä talouspäällikkö Emilia Malmin kanssa veneilemässä Göteborgissa.

Aleksi painottaa myös työn sisällön ja työtapojen tärkeyttä. ”Hallituksen kokoukset toimivat hyvinä ”tarkastuspisteinä”, joissa paitsi hallituksen myös johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus alustaa ajankohtaisista aiheista ja joissa strategian toteutusta seurataan ”lokikirjatyyliin”. Strategisten projektien ideointi ja edistäminen tapahtuu enemmänkin hallituksen kokousten välillä, ja se antaa minulle paljon virtaa. Koko ajan olen tietoinen siitä, että minulla on paitsi hallituksen puheenjohtajan tuki myös kaikkien hallitusjäsenten ja advisoreiden tuki. Se tuo varmuutta ja hartioihin leveyttä.”

Mitä ajatuksia on herännyt omistajasta riippumattomien jäsenten osallistumisesta yrityksen hallitustyöhön Kultainen Nuija -kampanjan aikana?

Matin kokemuksen mukaan riippumattomat hallitusjäsenet monipuolistavat keskustelua, ja monet käsitellyistä aiheista generoituvat jonkin ajan kuluttua hallituksen päätöksiksi. ”Hallituksessamme on ollut riippumattomia hallitusjäseniä useiden vuosikymmenien ajan, ja koen heidän panoksensa välttämättömäksi.

Yksi aihe, josta keskustelemme usein hallituksen kokousten lounailla ja kahvitauoilla on hyvän hallintotavan merkitys.”

Myyntipäällikkö Mattias Englund, hallituksen jäsenet Aleksi Arpiainen, Kari Neilimo ja Eero Tomi yhdessä talouspäällikkö Emilia Malmin kanssa teollisuustukkukumppani Wurthin osastolla Underhållsmässanilla.

”Sanoisin, että olemme olleet edelläkävijöitä riippumattomien hallitusjäsenten mukaan ottamisessa. Hallituksemme puheenjohtajana oli riippumaton jäsen jo 1990-luvun puolivälissä, mikä ei ollut kovinkaan yleistä tuon ajan perheyhtiöissä”, Aleksi lisää. ”Olemme Matin kanssa keskustelleet paljon yrittämisen ja omistamisen rooleista sekä siitä, miten monimuotoisuus näkyy hallitustyössä. Paitsi eri sukupuolten edustajia, monimuotoisuus tarkoittaa monipuolista osaamista, eri-ikäisiä henkilöitä ja eri kansalaisuuksia. Eri roolit ovat olleet meillä hyvin esillä, ja tämä tulee jatkumaan.”

”Monimuotoisuus voi tarkoittaa myös kansainvälistyvää hallitusta. Yrityksessämme on työskennellyt useita eri kansallisuuksia edustavia työntekijöitä jo 1980-luvulta alkaen. Tämä on mahdollista myös hallituksen kokoonpanossa. Tavoitteemme on, että kulloiseenkin tehtävään löydetään paras mahdollinen henkilö.”

Minkälainen kokemus oli olla mukana Kultainen Nuija -kampanjassa?

Matin mukaan Kultainen Nuija oli jännittävä kokemus, koska Tampereen Tiivisteteollisuus sai kilpailla hyvässä seurassa. ”Hallitustyö Suomessa on hyvin järjestäytynyt ja kehittyy jatkuvasti. Oli hienoa olla mukana tekemässä hallitustyön merkitystä näkyväksi. Hallitustyö on erittäin merkityksellistä oman kasvupolkumme kannalta, ja kerromme siitä mielellämme. Mukana olo kampanjassa on myös kiitos hallitusjäsenille ja advisoreille, jotka antavat meille aikaansa ja verkostojaan”, Aleksi lisää.

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy on jo kolmannessa polvessa toimiva perheyritys, joka toimittaa tiivistysratkaisuja globaalisti ja niihin liittyviä palveluita kaikille merkittäville teollisuudenaloille. Yritys on perustettu vuonna 1943. Liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa, josta yli 40 % menee vientiin Pohjois- ja Keski-Eurooppaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan. Yrityksen palveluksessa on 105 henkilöä. Toimipisteet sijaitsevat Suomessa Tampereella ja Ruotsissa Uppsalassa ja Göteborgissa ja Saksassa Münchenissä. Yrityksellä on yhteistyökumppanit Kiinassa ja Intiassa. Tutustu yritykseen.