Case KAR-Lehtonen Oy : Hallitusammattilaisten rekrytointi Turun Hallituspartnereiden avulla

Ville Ranta-Panula
Hallituspartnerit Turku ry

Kuten monessa pienessä yrityksessä, yrittäjien aika kuluu yrityksen rutiinien pyörittämiseen ja asiat kuten strategiatyöskentely ja yrityksen kehittäminen jäävät helposti taka-alalle.

KAR-Lehtonen Oy on vuonna 1971 perustettu Varsinais-Suomessa Liedossa toimiva perheyritys, joka tarjoaa mobilisoituja ratkaisuja vaarallisten aineiden käsittelyyn. Yrittäjinä toimii sukupolven vaihdoksen jälkeen veljekset Tommi ja Antti-Pekka Lehtonen. Tommi toimii yrityksen toimitusjohtajana ja Antti-Pekka vastaa tuotannosta ja hallinnosta.
Kuten monessa pienessä yrityksessä, yrittäjien aika kuluu yrityksen rutiinien pyörittämiseen ja asiat kuten strategiatyöskentely ja yrityksen kehittäminen jäävät helposti taka-alalle.
Sekä Tommi että Antti-Pekka ovat olleet nuoresta asti mukana yrityksessä ja tiesivät tarkalleen, miten heidän tuotteitansa valmistetaan, mutta he alkoivat miettimään, mitä pitäisi tehdä, jotta yritystä saataisiin kehitettyä.

Päätös riippumattomasta hallitusjäsenestä ja prosessi

Antti-Pekka osallistui Turussa HHJ-kurssille vuonna 2020 ja samalla kypsyi ajatus ulkopuolisten, riippumattomien hallitusammattilaisten palkkaamisesta. Sen lisäksi, että tällä tavoin saatiin lisää osaamista yritykseen, yrittäjäveljekset pitivät tärkeänä, että päätöstenteon tueksi tarvittiin kolmas henkilö. Lisäksi kilpailu alalla oli koventunut ja Suomeen oli tullut kilpailijoita ulkomailta, aina Espanjasta asti. Tämä sai yrittäjät miettimään, että yritys ei voi vain jäädä paikalleen, vaan toimintaa on kehitettävä.
Kun päätös riippumattomien hallitusjäsenten etsinnästä oli tehty, oli päätös Turun Hallituspartnereiden kanssa yhteistyön tekemisestä helppo. Antti-Pekan mukaan se oli luonnollinen valinta HHJ-kurssin jälkeen, sillä Harri Lukander oli antanut itsestään ja hallituspartnereista hyvän kuvan kurssin aikana.

Itse prosessissa Tommi ja Antti-Pekka kartoittivat Hallituspartnereiden tiimin kanssa yrityksen tarpeita. Hallituspartnereiden tiimi antoi näkemyksen siitä, millaista henkilöä kannattaa lähteä hakemaan. Yrittäjät saivat nopeasti listan ehdokkaista, joita Tommi ja Antti-Pekka kävivät läpi. Tämän jälkeen Hallituspartnerit lähestyivät kiinnostavia kandidaatteja ja kysyivät heidän halukkuuttaan tulla mukaan yhtiön hallitukseen.
Jäljelle jääneistä ehdokkaista Tommi ja Antti-Pekka valitsivat kolme luonteeltaan ja osaamisprofiililtaan erilaista ehdokasta haastatteluun ja lopulta valitsivat kaikki kolme hallitukseen.

Kun kyselin mielipidettä prosessista, Antti-Pekan mukaan Hallituspartnerit olivat välittäviä ja luottamusta herättäviä, ja tuli tunne, että eivät ole tekemässä tätä rahan takia, vaan aidosti hankkimassa yritykselle ammattitaitoista hallitusta. Kehityskohteena hänen mukaansa olikin vain se, että Hallituspartnerit olisivat voineet tukea haastattelussa esim. jollain lyhyellä preppauksella. Tästä olisi ollut apua, kun yrittäjillä ei ollut ennestään kokemusta hallitustyöstä ja pöytää vastapäätä haastattelussa istui kokeneita ehdokkaita.

Kokemuksia riippumattoman hallitusjäsenen kanssa toimimisesta

Tommi kertoo, että oli aluksi epäileväinen riippumattomien hallitusjäsenten suhteen, koska heillä ei ollut aiempaa kokemusta yrityksen toimialasta. Jälkeenpäin voi kuitenkin sanoa, että valitut jäsenet ovat tuoneet nimenomaan paljon osaamista liiketoimintapuoleen ja opettaneet myös paljon Tommia ja Antti-Pekkaa. Tommin mukaan myös hallitusjäsenet ovat oppineet yrityksen toimialasta.

Antti-Pekan mukaan suurin muutos on, että hallitustyöskentely on käynnistetty ja siitä on tullut systemaattista. Yrityksellä on nyt mm. hallituksen vuosikello, strategiaprosessi jne. Lisäksi riskienhallinta on nyt huomattavan monipuolista eikä painotu enää ainoastaan työturvallisuusasioihin.

Nykyinen hallitus myös vaatii toimitusjohtajalta sellaista raportointia, mikä hyödyttää todella paljon myös operatiivista toimintaa.

Konkreettisena asiana Antti-Pekka mainitsee myös maksuehtojen ja kassaennusteen tärkeyden ymmärtämisen. Asiakkaat on saatu lähtemään mukaan etukäteismaksuihin, joita yrittäjät eivät aiemmin ole kehdanneet ehdottaa asiakkaille.

Sisäinen johtamisprosessi on myös kehittynyt todella paljon. Antti-Pekan mukaan ilman hallitusta KAR-Lehtonen Oy ei olisi voittanut toistaiseksi suurinta kauppaansa. Tämän kaupan saamiseksi myös yhteistyö yrittäjien välillä kehittyi huomattavasti.

Matti Sipilä on yksi kolmesta valitusta riippumattomasta hallituksen jäsenestä ja hän on nyt KAR-Lehtonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Matin mukaan Antti-Pekalla ja Tommilla on ollut positiivinen asenne yrityksen hallitustyön ja koko toiminnan kehittämiseen. Tämä omistajien asenne ja motivaatio on luonut hyvän pohjan hallitustyöskentelylle ja hallituksen hyödyntämiselle aktiivisena toimijana OHJ-ketjussa.

Tommi Lehtonen oli marraskuussa puhumassa yrityksen tarinasta Turun Hallituspartnereiden järjestämässä PK-hallituspajassa ja rohkaisee yrityksiä miettimään vakavasti riippumattomien hallitusjäsenten palkkaamista, jos yritys tavoittelee toiminnan kehittämistä. Vaikka tästä tuleekin lisäkuluja, on se ehdottomasti ollut sen arvoista. Jälkeenpäin mietittynä olisi riippumattoman hallitusjäsenen rekrytointi voinut tapahtua jo aiemmin, mutta tärkeintä, että se tuli viimein tehtyä ja yritys on ottanut kehitysaskeleita.

 

Kirjoittaja: Ville Ranta-Panula, Hallituspartnerit Turku ry