Ulkoista näkemystä liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämiseen

HALLITUSPARTNERIT TAMPERE

Oscar Softwaressa tarvittiin ulkoista näkemystä henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen sekä ohjelmistoliiketoimintaan ja erityisesti transformaatioon kohti nykyaikaista SaaS-liiketoimintaa.

Kokemuksia Hallituspartnerit-jäsenvälityspalvelusta

Oscar Softwaressa tarvittiin ulkoista näkemystä henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen sekä ohjelmistoliiketoimintaan ja erityisesti transformaatioon kohti nykyaikaista SaaS-liiketoimintaa. Hallituksessa vapautui kaksi paikkaa, joihin paras osaaminen löytyi yrityksen ulkopuolelta. Toinen uusista jäsenistä löytyi Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelun kautta.

Oscar Software Oy:n johtaja Jarno Lahtisen mielestä on tärkeää, että yrityksen hallitus keskittyy katsomaan tulevaisuuteen.

– ”Yrityksen päivittäiseen tekemiseen on hyvä pitää tietty etäisyys, jotta näkee metsän puilta. Hallituksen tehtävä on tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua ja seurata, että yritystä luotsataan oikealla kurssilla. Yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on valita yritykselle hyvä toimitusjohtaja ja toimia hänen keskustelu- ja sparrauskumppaninaan. Toimitusjohtajahan on usein aika yksin; hän tarvitsee rinnalleen tiimin, jonka kanssa voi pallotella asioita ja ajatuksia.”

Jäsenhakuprosessin kimmokkeena oli korvaushaku

Oscar Sofwarella on useiden vuosien ajan ollut aidosti toimiva hallitus, jossa on osaavia riippumattomia jäseniä. Nyt toteutetun jäsenrekrytoinnin kimmokkeena oli korvaushaku. Yrityksen enemmistöomistajana on sijoitusyhtiö ja parikymmentä vähemmistöomistajaa, jotka omistavat hieman alle puolet osakkeista. Vähemmistöomistajilla on mandaattipaikat hallituksessa. Näiltä paikoilta jättäytyi pois kaksi hallitusjäsentä, ja heidän tilalleen tarvittiin uudet. Toinen rekrytoitavista jäsenistä löytyi Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelun kautta.

– ”Meidän mielestämme oli tärkeää rekrytoida yrityksen päivittäisestä toiminnasta riippumattomat jäsenet, jotka toivat yhtiön johtamiseen sellaista osaamista, jota yhtiöllä ei ennestään ollut. Yksi painopistealueista oli SaaS (Software as a Service) -ohjelmisto-osaaminen ja transformaatio konsultatiivisesta liiketoiminnasta ohjelmistoliiketoimintaan. Toinen oli HR-osaaminen: tarvitsimme ulkoista näkemystä henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen.”

Hallituspartnerit oli ensimmäinen valinta yhteistyökumppaniksi

Hallituspartnerit oli Jarno Lahtiselle entuudestaan tuttu ja tuli mieleen vahvimpana ehdokkaana.

– ”Hallituspartnerien vahva brändi oli merkittävä tekijä valintamme taustalla. Asiaan vaikutti toki myös se, että tunnen monia Hallituspartnereiden jäseniä. Olen myös joskus ollut mukana jakamassa Hallituspartnereiden myöntämiä hallitustyöhön liittyviä stipendejä Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Boomi ry:n tukisäätiön kautta.”

Hallituksen tehtävä on tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua ja seurata, että yritystä luotsataan oikealla kurssilla.

Jarno Lahtisen mielestä Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelu toimi äärimmäisen hyvin.

– ”Otin yhteyttä Tampereen Hallituspartnerien toiminnanjohtaja Eija Vartilaan, joka välitti viestini välitystoimikunnan vastaavana toimivalle Ilkka Pohjoismäelle. Ilkka otti välittömästi yhteyttä ja sovimme tapaamisen, jossa käytiin läpi valintakriteerit. Kaiken kaikkiaan prosessi eteni sujuvasti, ja saimme yllättävän monta – muistaakseni pari-kolmekymmentä – hyvää hakemusta. Niistä valikoitui lähes kymmenen hakijaa haastatteluihin.”

Jäsenhakuprosessiin käytettiin tehokasta työaikaa noin kolme kuukautta, ja hintalappu ei päätä huimannut.

–  ”Etenimme rauhallisella vauhdilla, koska meillä ei ollut kiire. Kustannukset olivat sangen kohtuulliset, ja kustannus-hyöty -suhde erittäin hyvä: Hallituspartnerit ovat oman alansa ammattilaisia, joten heillä on tarjottavanaan osaamista ja näkemystä. Koska heidän toimintansa on vapaaehtoistyötä, heidän palvelunsa on kohtuullisesti hinnoiteltu ja siksi pienempienkin yritysten ulottuvilla.”

 

Suomalainen Oscar Software Oy on yritysten tietojärjestelmiin erikoistunut yritys
Oscar Software Oy on yritysten korkeatasoisiin liiketoiminta-alustoihin erikoistunut palvelutalo. Oscar Software tarjoaa asiakasyrityksilleen myös kattavia talous- ja palkkahallinnon palveluja. Oscar Softwaren ratkaisuja käyttää päivittäin noin 850 yritystä ja yrityksessä työskentelee yli 140 ammattilaista.

Klikkaa ja tTutustu Oscariin!