”Vaikea ja helppo valinta” – Lauta Oy vahvisti hallitustaan

Hallituspartnerit Tampere

Puutavarakauppaan erikoistuvaa perheyhtiö Lauta Oy:tä on pitkään johdettu perheen voimin. Mentoritukena oli useamman vuoden ajan Yrityskummit. Tänä vuonna tehtiin päätös seuraavasta askeleesta ja yhtiöön rekrytoitiin ensimmäinen riippumaton hallitusjäsen.

– Kokemuksia Hallituspartnerit-jäsenvälityspalvelusta

Lauta Oy:n toiminta alkoi vuonna 1948 Lempäälässä. Omistajuus on yhtiön historian aikana vaihdellut perheeseen keskittyvästä omistamisesta hajautettuun omistajuuteen. Enimmillään yhtiöllä on ollut jopa 30 omistajaa. Nykyään omistus on keskittynyt omistajaperheelle, ja omistajilla on vahva tahto kasvattaa yritystä liiketoimintaa kehittämällä.

Lauta Oy:n toimitusjohtaja Juho Kallonen on ollut mukana yrityksen toiminnassa lähes koko ikänsä, viimeiset kuusi vuotta toimitusjohtajana. Hänen näkee aidosti toimivan hallituksen hierarkkisesti järkevänä rakenteena. Hallitus toimii tavallaan ”ennen osakkaita” olevana kokoonpanona, joka miettii visiota pitemmällä tähtäimellä ja huolehtii toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä tärkeämpi aidosti toimiva hallitus on.

– Lauta Oy on kehittynyt voimakkaasti, ja hyvän kehityspolun jatkumiseen se tarvitsee aidosti toimivan hallituksen, joka pystyy antamaan strategista tukea toimitusjohtajalle.

Tavoitteena kasvu

Kasvu edellyttää visioita, näkemystä ja kokemusta. Lauta Oy:n toimiala on perinteinen, mutta kilpailu toimialalla kovenee koko ajan. Mukana on yrityksiä suurista keskisuuriin ja hyvin pieniin. Lauta Oy:n tavoitteena on kasvaa keskisuurten yritysten kokoluokkaan, mikä auttaa varmistamaan toiminnan jatkuvuuden tulevaisuudessa. Yksi mahdollinen lisäkasvun polku on vienti.

– Meitä on tässä isä ja kolme veljestä. Jos me keskustelemme vain keskenämme, ne jutut voidaan keskustella missä ja milloin vain. Riippumaton hallitusjäsen tuo työskentelyyn eri ilmapiirin. Hallitustyöskentelyyn asennoidutaan ammattimaisemmin, mikä tuo selkeää hyötyä yritykselle. Haluamme varmistaa jatkuvan kehityspolun myös tulevaisuudessa. Se edellyttää onnistuneita muutoksia, joihin tarvitsemme laajempaa näkemystä.

Hallitusjäsenen rekrytointia edelsi Yrityskummit-yhteistyö

Yhteistyö Yrityskummien kanssa oli hyvä alkupolku hallituksen vahvistamiselle. Yhteistyö jatkui kahdeksan vuotta. Linkki Hallituspartnereiden jäsenvälityspalveluunkin löytyi Yrityskummien kautta.

– Meillä oli todella hyvät kokemukset Hallituspartnerit ry:n yhteistyökumppanin Yrityskummien toiminnasta. Meillä oli mentorina kaksi yrityskummia, joilta saimme hyviä ideoita. Viimeisen vuoden aikana kumpikin heistä esitti kysymyksen olisiko Lauta Oy:llä nyt hyvä hetki siirtyä vahvistamaan hallitustaan. Yhteys Hallituspartnereihin syntyi Yrityskummien tutun henkilökontaktin kautta.

Jos me keskustelemme vain keskenämme, ne jutut voidaan keskustella missä ja milloin vain. Riippumaton hallitusjäsen tuo työskentelyyn eri ilmapiirin.

Ensimmäisistä keskusteluista syntyi hyvä vaikutelma, ja rekrytointiprosessi käynnistettiin.

– Hallituspartnerit toimitti meille parisenkymmentä hakemusta. Valinta oli sikäli helppo, että niin moni kiinnostui hallitusjäsenyydestä. Toisaalta valinta oli vaikea, koska kaikki kiinnostuneet olivat todella hyviä. Lopulta haastattelimme kolme henkilöä, ja heistäkin oli vaikea valita.

Valinnan jälkeen Lauta Oy:n omistajat tiedustelivat muilta haastatelluilta henkilöiltä kiinnostusta lähteä mukaan jos yritys päättää myöhemmin vahvistaa hallitustaan.

– Riippumattoman hallitusjäsenen mukaan tulo muuttaa yrityksen kulttuuria. Opettelemme uutta kulttuuria yhden riippumattoman jäsenen kanssa, minkä jälkeen olemme valmiit harkitsemaan rekrytoimmeko vielä toisen riippumattoman hallitusjäsenen.

Rekrytointiprosessi oli positiivinen kokemus

Juho Kallonen kertoo, että omistajat ovat tyytyväisiä rekrytointiprosessin hoitamiseen.

– Koko prosessi toimi selkeästi ja hoidettiin sujuvasti. Saimme hakijoiden CV:t tutustuttaviksi 3-4 viikon kuluessa muutamana ryppäänä sitä mukaa kun hakemuksia tuli. Haastattelut hoidimme itse.

Rekrytointiprosessin kustannuksetkin yllättivät positiivisesti.

– Prosessin kustannukset olivat meidän mielestämme erittäin kohtuulliset. Jäsenvälityspalvelun käyttö säästi merkittävästi aikaamme ja mahdollisti valinnan monesta hyvästä vaihtoehdosta. Oli hienoa päästä valitsemaan hakijoista, joilla kaikilla oli monipuolinen kokemuspohja.

 

Lauta Oy on aloittanut toimintansa puun jalostamisella. Rautakauppatoiminta kasvoi puunjalostustoiminnan rinnalle kun asiakkaat tarvitsivat muitakin rakennustarvikkeita. Rautakauppa-alan ketjuuntumisen myötä yritys on palannut juurilleen puun jalostamiseen, ja rautakaupoista on tullut Lauta Oy:n asiakkaita. Lauta Oy:llä on toimitilan Lempäälässä ja reilut 300 jälleenmyyjää – pääasiassa puutavaraliikkeitä ja rautakauppoja – eri puolilla Suomea.