Uusi teknologia haastaa hallituksen ja strategian

Erica Svärd  KTM, MBA
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

Sitran megatrendit 2020 katsauksessa puhutaan, että teknologia sulautuu kaikkeen ja teknologian ymmärrys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Teknologia on osa yhteiskuntaa ja sitä on kaikkialla. Uusi teknologia muuttaa toimintatapoja ja vaatimukset ymmärtää ja soveltaa teknologiaa  korostuvat entisestään.

Onko teknologia sitten mahdollisuus vai uhka? Asiaa voidaan tarkastella hallituksen osaamisen näkökulmasta tai toisaalta millä tavalla uusi teknologia näkyy yritysten strategioissa.

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat arvioineet tulevaisuuden osaamisia toimialaryhmittäin vuoteen 2035 saakka. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että teknologinen kehitys ja digitalisaatio korostuvat toimialasta riippumatta. Erilaiset painotukset tulevat sitten toimialakohtaisesti. Tulevaisuuden osaamisvaatimukset muuttuvat ja jokaisen on hyvä seurata niiden muutoksia oman osaamisen johtamisen näkökulmasta voidakseen hahmottaa, millaista osaamista organisaatioissa tarvitaan tulevaisuudessa pärjätäkseen nopeasti ja alati muuttuvassa maailmassa.

Nopeasti muuttuva tulevaisuuden toimintaympäristö tuo aivan uusia vaatimuksia strategiatyöhön. Tarvitaan muutosta myös strategian tekemistapaan kuin myös ymmärrys tulevaisuuskuvasta oman yrityksen liiketoiminnan kannalta. Mihin maailmaan oman liiketoiminnan strategia pitää lähteä rakentamaan.

Millaisia työnkuvia tulevaisuudessa on?

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut valtava työmarkkinamurros. Työpaikat eivät synny enää pelkästään isoihin yrityksiin, vaan valtaosa uudesta työstä syntyy pieniin yrityksiin. Tämän päivän käsitteitä on myös alustatalous. Alustatalous tarkoittaa tietynlaista virtuaalista markkinapaikkaa, jossa koko liiketoiminta pyörii. Liiketoiminta on siis järjestetty tietyn alustan ympärille. Vaikka alustataloudesta puhutaan uutena ilmiönä, niin tori on toiminut historiallisesti samalla toimintaperiaatteella.

Työnkuvien muodostumiseen vaikuttavat tulevaisuudessa myös uusien ansaintamuotojen kehittyminen. Tulevaisuus tuo tullessaan uusia ammatteja sekä uusia työnkuvia. Koulutuksen merkitys tulee korostumaan tulevaisuuden työelämässä. Virtuaalisesti tehtävä työ tulee lisääntymään ja tuo aivan uusia mahdollisuuksia työelämään. Tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat suoraan myös yritysten hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen haaste tulevaisuudessa?

Kun työmarkkinoilla tarvitaan uutta ja erilaista osaamista, niin tämä haastaa myös hallituksen jäsenen osaamisen. Hallitustyössä on tärkeää nähdä teknologian tuomat mahdollisuudet erilaisille liiketoiminnoille. Enää ei riitä, että yrityksellä on kyvykäs ulkopuolinen hallituksen jäsen, jolla on laaja-alainen ja perinteinen liike-elämän kokemus. On pystyttävä myös itse uudistamaan omaa osaamistaan. Strategian rakentaminen tulevaisuudessa vaatii rohkeutta ajatella toisin ja toimia myös toisin. On todella tärkeää oppia ajattelemaan uudella tavalla ja päästää irti vanhasta. Enää ei pärjätä teollisuuskauden opeilla. Strategia ei ole enää johdon asia, vaan strategista ajattelua tarvitaan organisaation eri tasoilla. Ketteryys tulee korvaamaan raskaat strategiaprosessit ja sellaiset yritykset pärjäävät markkinoilla, joissa henkilöstö on otettu mukaan strategiatyöhön. Strategiatyö muuttaa myös muotoaan. Strategiatyö on tulevaisuudessa jatkuvaa ja asiakasymmärrys tulee olemaan keskiössä. Hallitustyöskentely ja sen jäsenten osaaminen tulee myös uuteen valoon. Uusi teknologia haastaa sekä hallituksen että strategiatyön.

 

Erica Svärd  KTM, MBA
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry