Yrittäjähenkistä sparrausta ilman aristokratiaa

Sami Somero
hallituspartneri

Kasvuyritys on monin tavoin jatkuvassa murroksessa oleva kokonaisuus, joka pyrkii löytämään keinoja toiminnan jatkuvaan laajentumiseen ja samanaikaisesti muodostamaan kestävää pohjaa olemassa olevassa toiminnassa. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yrityksen ydin on jatkuvasti kunnossa ja yrityksellä on selkeä suunta.

Hallitusjäsenenä ja kanssayrittäjänä kasvuyrityksessä

Enkelisijoittaja antaa rahoitusta ja omaa kokemustansa uuden yrittäjän tueksi. Tämä oli käsitykseni siitä toiminnasta, johon Finnvera houkutteli minua ja muita yritystoimintaa tuntevia ja sen kautta vaurastuneita kymmenkunta vuotta sitten. Houkuttelun seurauksena innostuin kokeilemaan, tutustuin yrityksiin ja muihin enkeleihin, ymmärsin mitä työ todellisuudessa tarkoittaa ja loin sijoittamisesta kasvuyrityksiin itselleni ammatin. Opin myös luopumaan nimestä enkelisijoittaja ja löytämään nimen kanssayrittäjä. En halua tehtävään mitään aristokraattisuutta, haluan vain yrittäjähenkisesti auttaa yrittäjää onnistumaan.

Kun tehtävä yrityksessä on hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen, vielä kymmenenkin vuoden jälkeen tuntuu mutkikkaalta selittää mitä tekee työkseen. Usein hallitustyö mielletään säännöllisiksi määrämuotoisiksi kokouksiksi ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, mikä luonnollisesti onkin olennainen osa hallituksen tehtäväkenttää. Työ sisältää paljon valtaa ja vastuita, ja on samanaikaisesti hiukan etäällä yrityksen päivittäisestä toiminnasta ja käsittelee asioita ehdottoman luottamuksellisesti. Työn käytännöllinen merkitys on kuitenkin yksinkertainen: saada yritys menestymään ja auttaa toimitusjohtajaa onnistumaan työssään. Yrityksissä, joiden liikevaihto moninkertaistuu muutamassa vuodessa, kasvuhaasteista harvoin on pulaa.

Kasvuyrityksen tulee tarttua mahdollisuuksiin, mutta myös nopeasti tunnistaa tehdyt virheet

 

Kasvuyritys on monin tavoin jatkuvassa murroksessa oleva kokonaisuus, joka pyrkii löytämään keinoja toiminnan jatkuvaan laajentumiseen ja samanaikaisesti muodostamaan kestävää pohjaa olemassa olevassa toiminnassa. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yrityksen ydin on jatkuvasti kunnossa ja yrityksellä on selkeä suunta. Kasvuun tähtäävien hankkeiden tulee olla oikeansuuntaisia ja yrityksen kestokyvyn kannalta oikein mitoitettuja. Yrityksellä tulee olla rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin ja myös rohkeutta todeta tehdyt virheelliset päätökset ja luopua hankkeista.

Kasvuyrityksellä on jatkuva tarve uusiutua myös sisäisesti. Ne toimintamallit, jotka tänään toimivat, ovat auttamatta huomenna riittämättömiä. Esimerkiksi rekrytointien ja investointien kanssa eletään jatkuvassa kehitystilassa, jossa osa päätöksistä pitää tehdä huomattavasti ennen kipeimmän tarpeen syntymistä ja osaa päätöksistä on pakko esimerkiksi taloussyistä lykätä viimeiselle hetkelle. Monella tavoin epävakaassa tilassa elävän kasvuyrityksen tulee jatkuvasta murrostilasta riippumatta ulkoapäin katsottuna näyttää aina ehjältä, terveeltä ja ymmärrettävältä.

Toimitusjohtajan tukeminen yrityksen kasvun paineissa on hallituksen ykköstehtäviä

 

Toimitusjohtajan tehtävä kasvuyrityksessä on kenelle tahansa vaativa rooli. Kun monissa muissa johtotehtävissä johtajalla on oma näkökulmansa yrityksen toimintaan ja kehittämiseen, toimitusjohtaja työskentelee näiden kaikkien näkökulmien ristiaallokossa. Kasvuyritys elää jatkuvassa murroksessa ja murrokset luovat pieniä ja suuria kriisejä, joiden läpi kulkemalla yritys on yhä vahvempi ja kyvykkäämpi seuraaviin kehitysvaiheisiin. Kriisien aiheena on usein raha ja ihmiset.

Raha on yrityksen polttoainetta, jota syntyy kannattavasta liiketoiminnasta tai ulkopuolisesta rahoituksesta. Liiketoiminnan kannattavuus on aina herkkä yhtälö, jonka pitäminen ehjänä on jatkuvaa työtä. Ulkopuolinen rahoittaja on aina kriittinen yritystä ja sen valintoja kohtaan. Se kyseenalaistaa ratkaisut, joita olet tehnyt ja suunnan, jonka olet valinnut.

Yrityksen sielu on sen henkilökunta ja kulttuuri. Kasvuyrityksessä henkilöstö ja roolit muuttuvat jatkuvasti. Muutos luo energiaa, mutta se myös aiheuttaa toimintaan ja rooleihin epäjatkuvuuskohtia ja vaatii ihmisiltä jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Tästä syntyy ristiriitoja, joiden ratkaiseminen on viime kädessä toimitusjohtajan vastuulla.

Toimitusjohtajan energiatason tukeminen ei juurikaan tapahdu kuukausittaisissa hallituksen kokouksissa. Kanssayrittäjyys on läsnäoloa ja tukemista sillä hetkellä, kun tuelle on tarvetta. Voidaksesi antaa tukea, sinun täytyy olla aidosti kiinnostunut yrityksestä ja yrittäjästä, ja ymmärtää yrityksen toiminta ja toimintaympäristö hyvin. Se vaatii jatkuvaa perehtymistä. Kun koulussa kysyttiin, mitä lasten vanhemmat tekevät työkseen, poikani sanoi, että isi istuu nojatuolissa ja puhuu puhelimeen. Usein tärkeimmät keskustelut toimitusjohtajien kanssa käydään iltaisin ja viikonloppuisin. Silloin, kun kaikki ovat irti päivän kiireistä ja pystyvät purkamaan paremmin ajatuksiaan ja luomaan uusia näkökulmia.

Hallitukselta tarvitaan strategista ja taktista apua, ei lisää substanssiosaamista

 

Kymmenen vuotta sitten kuvittelin, että voisin olla avuksi erityisesti toimialoilla, jotka ovat itselleni entuudestaan tuttuja; IT-palvelut, konsultointi, ohjelmistokehitys tai vaikka tuotekehitys ja alihankinta. Päädyttyäni kanssayrittäjyyteen ja hallitustehtäviin esimerkiksi teollisuusyrityksessä, teknisessä tukkukaupassa ja mobiilipeliyrityksessä olen päässyt kyseenalaistamaan alkuperäisen olettamuksen. Toimitusjohtajat ovat todenneet, että yrityksellä itsellään on kyllä oman alansa substanssiosaaminen, mutta hallituksen luomana arvona on auttaa löytämään suunta ja pitämään sen, auttaa yritystä rakentamaan kestävä pohja kasvulle sekä pitämään toimitusjohtajan energiatasoa yllä tukemalla erilaisissa vaikeissa arkisissa ratkaisuissa.

Kasvuyritysten omistus on usein jakautunut yrittäjille, muille avainhenkilöille ja sijoittajille. Omistus on parhaimmillaan kasvua ja menestystä ruokkiva tekijä. Useille yrityksille se on kuitenkin vankila. Tämä voi johtua joko siitä, että omistajilla ei ole yhteistä näkemystä yhtiön suunnasta ja kehittämisestä tai siitä, että yrityksen omistus on eri vaiheiden kautta vinoutunut siten, että yrityksen toiminnasta erkaantuneet passiiviset omistajat nousevat isoihin omistuksiin. Omistuksellisiin ongelmiin on yksinkertaisinta vaikuttaa etukäteen sopimalla tavoista, joilla omistukset voivat eri tilanteissa palautua yhtiölle tai aktiivisille omistajille, ja varmistamalla että uudet osakkaat sitoutuvat yhtiön suuntaan ja kehitysajatuksiin. Hyvästäkin etukäteisestä pohjatyöstä huolimatta omistajien kesken syntyy usein erilaisia ristiriitoja, joiden eskaloituminen yhtiön toimintaan on tärkeä purkaa ajoissa hallituksen ja toimitusjohtajan toimilla.

Ehkä yleisimmin kuultu yksinkertaistus hallituksen tehtävistä on vain todeta, että tärkeimmät tehtävät ovat nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Kuitenkin hallituksen pääasiallinen ja innostavin tehtävä on tarjota kaikki tukensa toimitusjohtajan onnistumiseen siinä ristiaallokossa, mitä kasvun tuomat jatkuvat murrokset ja omistajien tuomat paineet ympärillä luovat. Kasvumahdollisuuksien ja kriisien tunnistaminen ja niiden välillä luoviminen hyvällä tiimityöllä on parasta työelämän dynamiikkaa. Niistä saan itse hallituksen jäsenenä oman innostukseni ja rakastun päivittäin uudestaan yhtiöihin, joiden parissa olen saanut mahdollisuuden työskennellä.

Sami Somero
hallituspartneri

Kirjoittaja toimii hallituksen puheenjohtajana mm. Tamturbo Oyj:ssä, Haarla Oy:ssä ja Bon Games Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä mm. Gofore Oyj:ssä, Anders Innovations Oy:ssä, Radientum Oy:ssä, Vivid Works Oy:ssä ja Taipuva Consulting Oy:ssä. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli yli 130 M€ ja useimmat yhtiöistä ovat moninkertaistaneet liiketoimintansa muutamassa vuodessa.