Wiitan hallitustyön ytimessä on jatkuva dialogi ja tasapaino tavoitteiden ja strategisten kyvykkyyksien välillä

Hallituspartnerit Tampere

Kahdeksan vuotta sitten Wiitta Ky otti ison harppauksen kun sen liikevaihto kasvoi liiketoimintakaupan myötä lähes seitsenkertaiseksi. Yhtiömuoto päivitettiin osakeyhtiöksi, Wiitta Oy:ksi, ja ajankohtaiseksi tuli myös riippumattomien hallitusjäsenten rekrytointi omistajien avuksi.

Wiitta Oy osti Orthex Oyj:n lumileluliiketoiminnan kuluvan vuoden kesällä. Tutut pulkat valmistetaan jatkossakin Suomessa. Kuvassa (vasemmalta oikealle) Wiitta Oy:n hallituksen jäsen Timo Luukkala, hallituksen puheenjohtaja Kimmo Juuti ja toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Wille Viittanen.

Wiitta Oy:n hallitustyöskentely huomioitiin myös Kultainen Nuija 2021 -tapahtumassa, jossa yritys sijoittui TOP 3 -finalistien joukkoon.

Muutamaa vuotta aikaisemmin ELY-keskuksen sukupolvenvaihdoskoulutuksessa kouluttajana toimineen konsultti Sakari Oikarisen sanat olivat jääneet Wiitta Oy:n toimitusjohtajan Wille Viittasen mieleen: Oikarinen kannusti vahvistamaan yritysten osaamista advisory boardilla tai riippumattomalla hallituksella. Wiitta Oy aloitti rekrytoimalla yhden riippumattoman hallitusjäsenen. Pari vuotta myöhemmin riippumattomia hallitusjäseniä oli kaksi, ja nyt heitä on kolme.

Wille osallistui ensimmäisen riippumattoman hallitusjäsenen Pekka Vartiaisen kanssa HHJ-kurssille: ”HHJ-kurssilta saimme yhdenmukaiset teoreettiset raamit hallitustyöskentelyn aloitukseen.”

Monesti pk-yrityksissä – myös Wiitalla – hallitusjäsenet ovat mukana hallitustyössä aidosti oman ammattitaitonsa vuoksi.

Wiitan perustaja Matti Viittanen jättäytyi hallituksesta melko pian, ja hänen nimeämänsä riippumaton hallitusjäsen tuli hänen tilalleen. Tuosta hetkestä alkaen omistajat ovat olleet Wiitta Oy:n hallituksessa vähemmistössä. Nykyään Wille Viittanen on ainoa omistajien edustaja hallituksessa, eikä hän halua puheenjohtajuutta.

Riippumaton hallitus on kustannustehokas ja sitoutunut yrityksen kehittäjä

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Juuti painottaa hallitusjäsenten ammattitaitoa: ”Monesti pk-yrityksissä – myös Wiitalla – hallitusjäsenet ovat mukana hallitustyössä aidosti oman ammattitaitonsa vuoksi. Riippumaton hallitus on minun mielestäni erittäin kustannustehokas tapa rekrytoida osaavia, innostuneita ja sitoutuneita konsultteja, jotka haluavat perehtyä asioihin ja auttaa omasta ammatillisesta näkökulmastaan. Minua jopa ihmetyttää kuinka harva yritys haluaa hyödyntää näin oivaa mahdollisuutta!”

Wille pohtii hallitustyön tuomia hyötyjä eri rooleista: ”Omistajan näkökulmasta on todella hyvä juttu kun voi luottaa siihen, että yrityksen toiminnasta pidetään huolta. Kokouksia pidetään säännöllisesti, ja saadaan monipuolisia näkökulmia johtamiseen.” Toimitusjohtajan näkökulmasta hallitus on vahva tuki ja piiskuri. ”Minulla on raportointivelvollisuus, ja vaikka olen omistaja, minun on noudatettava polkua, jonka mukaan päätöksenteko tapahtuu.” Hallitus tukee operatiivisessa toiminnassa saavutettuja tuloksia, mutta tarvittaessa operatiiviselle johdolle on annettu tiukkojakin ohjeistuksia, jotta joistakin asioista on päästy jatkamaan eteenpäin.

Riippumaton hallitus on kustannustehokas tapa rekrytoida osaavia, sitoutuneita konsultteja.

Sekä omistajan että toimitusjohtajan näkökulmasta kysymys on luottamuspelistä. Omistajana pitää voida luottaa että hallitukseen on valittu oikeat henkilöt, jotka tekevät oikeita asioita ja antaa yritys heidän käsiinsä. Toimitusjohtajana on luotettava hallituksen viesteihin ja päätöksiin. ”Hallituksen kokouksessa en voi jyrätä asioita omistajana. Joskus toki olen eri mieltä, mutta yleensä olen valmis kokeilemaan kuinka hallituksen ehdotus onnistuu.”

Kimmo ja Wille korostavat hallituksen roolia työkaluna, jolla tuodaan yritykseen kulloinkin tarvittavaa osaamista. Kahdeksan vuoden aikana hallituksen kokoonpano on vaihtunut yrityksen tarpeiden mukaan. Hallituspaikat eivät ole eläkevirkoja, vaan ne vastaavat kulloisenkin hetken tarvetta. Ne ovat projekteja, joissa on isompi tavoite. Kun tavoite saavutetaan, on aika tarkistaa onko hallituksen kokoonpano oikea seuraavia tavoitteita ajatellen.

Yhdistetään pisteet linjaksi

Kimmon mielestä on hyvä, että hallitustyössä näkyy jollain tavalla puheenjohtajan intressit: hallitus on tietyn näköinen ja muotoinen ja sillä on tietyt painotukset. Hän edellyttää hallitusjäseniltä osallistumista dialogiin muutenkin kuin että tullaan paperit lukeneena istumaan kokoukseen ja sitten jatketaan kuukauden päästä seuraavassa kokouksessa. ”Wiitassa hallituksen kokous ei itsessään ole Se Juttu. Pääfokus on nimenomaan hallitustyöskentelyssä laajemmin ymmärrettynä. Tavoitteemme on käydä jatkuvaa dialogia hallituksen kokousten välillä erilaisten sähköisten välineiden avulla ja päästä irti pistemäisten kokousten käytännöstä. Hallituksen kokous on checkpoint, jossa tehdään pöytäkirja niistä asioista, joista on jo pitkin matkaa keskusteltu. Periaatteessa Wiitta voisi toimia ilman hallituksen kokouksia, koska jatkuva dialogi on olemassa muutenkin.” Jatkuvaa dialogia tarvitaan jo senkin vuoksi, että painopiste muuttuu yrityksen tilanteen mukaan. Hallituksenkin on toisinaan otettava sumuisissa tilanteissa kantaa hyvin operatiivisiin asioihin. ”Wiitallakin on ollut tilanteita, joissa on pitänyt katsoa hyvin lyhyelle – suorastaan nenän varteen. Mitä paremmin on saatu perusteita kuntoon, sitä paremmin on pystytty suuntaamaan aikaa ja energiaa myös muuhun. Onneksi tälläkin hetkellä voimme käyttää suurimman osan ajasta strategiaan ja strategisten kyvykkyyksien kasvattamiseen.”

Tekeminen pitää synkronoida niin, että siitä on oikeasti hyötyä koko ketjulle.

Wiitan hallitus arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti. Kun hallitusjäsenet arvioivat kriittisesti omaa toimintaansa, toimitusjohtajan toimintaa sekä yhteistyötä johtoryhmän kanssa, avautuu uusia mahdollisuuksia yrityksen kehittämiselle ja henkilökohtaiselle kasvulle.

Tavoitteena tasapaino tavoitteiden ja strategisten kyvykkyyksien välillä

Kimmon tavoitteena on laittaa hallituksen työ ja hallitustyön fokus tasapainoon yrityksen strategisten kyvykkyyksien ja operatiivisen johdon kypsyysasteen kanssa. Tekeminen pitää synkronoida niin, että siitä on oikeasti hyötyä koko ketjulle: kasvatetaan omistaja-arvoa ja yrityksen arvoa ja tuetaan operatiivista johtoa. Ratkaisuja ei synny, jos on syvä kuilu tavoitteiden ja kyvykkyyksien välillä. ”Wiitta on vielä tällä hetkellä pienehkö yhtiö. Resurssit ovat rajalliset ja johtorooleissa olevien ihmisten strategiset kyvykkyydet ja strategisen johtamisen taidot kasvavat vuosi vuodelta. Mitä enemmän strategisen johtamisen osaaminen kehittyy, sitä korkeammalle hallitus voi nostaa rimaa ja sitä kauemmas se voi katsoa. Tästä syntyy kehitys.”

Kysymyksiä ja vastauksia

Vastaajina hallituksen puheenjohtaja Kimmo Juuti, hallitusjäsen Timo Luukkala ja omistaja-toimitusjohtaja-hallitusjäsen Wille Viittanen

Mitkä ovat hallituksen tärkeimmät tehtävät?

 • Hallitus toteuttaa omistajastrategiaa.
 • Hallitus toimii toimitusjohtajan sparrauskumppanina.
  – On investoitava aikaan ja pidettävä maltti mukana, jotta rakennetaan luottamus ja homma lähtee pyörimään.
  – On avattava kaikki asiat pöydälle. Kaappiin ei saa jemmata yhtäkään luurankoa.
  – Hallitus on toimitusjohtajalle kuin psykologi: toimitusjohtajan on kerrottava hallitukselle kaikki, muuten se ei voi auttaa. On paljon asioita, jotka voi kertoa vain ja ainoastaan hallitukselle.
 • Omistaja-arvon ja yrityksen arvon kasvattaminen.
  – Joka ikisen hallituksen kokouksen jälkeen hallitusjäsenen on hyvä kysyä itseltään: ”Kasvatimmeko arvoa?” Toiminta on saatava konkreettiseksi niin, että jokainen kohtaaminen on arvon kasvattamista.
 • Hallituksen tehtävä on rikastaa ja parantaa toimintaa erilaisilla näkökulmilla, vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ja lisäselvityspyynnöillä.
  – Pienten yhtiöiden ei kannata pelätä, että oma tahto lakkaa menemästä läpi kun rekrytoi riippumattoman hallitusjäsenen.
  – Jotkut eivät halua riippumatonta hallitusta koska pelkäävät, että he joutuvat perustelemaan ratkaisunsa. No ihan varmasti joutuvat! Mutta kun joutuu perustelemaan, niin vuorovaikutus on rikkaampaa ja onnistuminen todennäköisempää: asioita katsotaan eri näkökulmista ja oikeasti verrataan eri vaihtoehtoja.
  – Siksi Wiitan kolme hallitusjäsentä tulevat aivan eri lähtökohdista – he ovat täysin eri alojen ammattilaisia, joilla on eri koulutustausta. Täydennetään vahvuuksia: eri näkökulmat toteuttavat paljon rikkaamman toiminnan kuin mitä yksi henkilö pystyy toteuttamaan.

Mitkä ovat vinkkinne hyvän hallituksen kokouksen toteuttamiseen?

 • Tee hallitustyöstä muutakin kuin hallituksen kokoukset – varmista jatkuvuus!
  – Pidä dialogi käynnissä myös kokousten välillä, älä lataa kaikkia asioita hallituksen kokoukseen. Tämä tuo tilaa asioiden pohdinnalle ja säästää aikaa.
 • Hallitsemalla odotuksia ehkäiset pettymyksiä ja turhautumista.
  – Odotukset ovat avainasemassa, koska niitä vastaan voi joko ilahtua tai pettyä.
  – Hallituksen kokouksiin kannattaa luoda sellaiset odotusarvot ja rutiinit, että jokainen kokoukseen tullessaan tietää mitä odottaa ja miten asiat etenevät.
 • Varaa riittävästi aikaa relevanteille asioille.
  – Wiitassa kaksi kolmasosaa ajasta on aina varattu strategisille teemoille joka kokouksessa.
 • Rakenteet ja rutiinit tuovat varmuutta, turvallisuutta, mahdollisuuksia tuoda asioita määrämittaisesti esille.
 • Hyvä puheenjohtaja juoksuttaa käsiteltävät asiat läpi jämäkästi, jotta myös aikataulu pitää.
  – ”Wiitalla Kimmo laatii tarkan aikataulun, joka joskus alitetaankin.”
  – ”Joskus olemme alittaneet aikataulun – vielä emme ole ylittäneet sitä.”
 • Perusjärjestyksen pitää olla tietyllä tavalla yllätyksetön – asioihin pystyy valmistautumaan oikealla tavalla kun tietää mitä on tulossa. Älä tuo kokoukseen asioita joihin paikalla olevat eivät ole voineet valmistautua.
 • Hallituksen kokousten ei ole tarkoitus olla kokemustapahtumia. Hallitustyön pitää olla tasapainossa muun arjen kanssa.
  – Tavoitteena on löytää yhdessä keinoja, joilla voidaan olla entistä parempia huomenna.

Heinolassa toimiva Wiitta Oy valmistaa viemärinputkien yhteitä ja tarjoaa sopimuspalveluja ruiskuvalutekniikalla sekä muovi- että kumituotteille. Wiitan henkilökunnan vahvuus on tänä päivänä noin 30 henkilöä. Tutustu Wiittaan!