Aina voi pärjätä paremmin

Hallituspartnerit Satakunta ry

Hyvän hallituksen jäsenen tunnistaa siitä, että hänellä on kyky auttaa eikä yhteistyö jää pelkästään ongelmien tunnistamiseen.

”Jokaisella yrityksellä on asioita, joissa pitäisi kehittyä. Se on hyvä myöntää itselleen”, toteaa Pekka Ekberg, joka johtaa 40 vuotta toiminutta perheyritystä toisessa sukupolvessa.

Lautasliinatehdas Fiblon alkoi 2010-luvun puolivälissä hakea hallitukseensa ulkopuolisia jäseniä. Pertti, Pekka, Anne ja Mikko Ekberg olivat muodostaneet hallituksen vuodesta 2000, jolloin yhtiössä tapahtui sukupolvenvaihdos.

– On olemassa näyttöä siitä, että yritykset, joissa on ulkopuolisia jäseniä, pärjäävät paremmin kuin ne, joissa ei ole. Parin vuoden ajan haastattelimme potentiaalisia vaihtoehtoja tusinan verran. Haimme kovaa kompetenssia ja meillä oli rima alusta asti korkealla. Tiesimme, mitä etsimme, Pekka kuvaa.

Fiblon tekee tarpeellisia hygieniatuotteita muun muassa ilmailun, meriliikenteen, ravintola- ja hotellitoimialojen toiminnan sekä asiakasarvon vahvistamiseksi. Tuotteet valmistetaan vastuullisesti lähiraaka-aineista.

– Parannamme maailmaa liina kerrallaan, Pekka valottaa.

Kokemusta ja osaamista

Hallitusammattilainen Pia Rautakorpi sekä Oxfordissa kauppatieteitä vetävä Eero Vaara ovat tuoneet perheyhtiö Fibloniin vankkaa brändi- ja asiakasarvo-osaamista sekä strategista kyvykkyyttä yrityksen johtamiseen. Toimitusjohtaja Pekka Ekberg kiittelee hallitukseltaan saamaansa olkapäätä ja sitoutuneisuutta.

– Hallitustyö on kovaa työtä eikä suinkaan vain kokouksia ja viinereitä. Se on 24/7-tehtävä, joka tuottaa yritykselle merkittävää apua, tietoa ja verkostoja.

Pekan mukaan omaan toimintaan helposti sokeutuu ja siksi on arvokasta, että löytyy kokemusta ja kompetenssia haastaa sekä keinoja kehittää.

– Hyvän hallituksen jäsenen tunnistaa siitä, että hänellä on kyky auttaa eikä yhteistyö jää pelkästään ongelmien tunnistamiseen. Esimerkiksi Eero Vaara toi mukanaan MIT:stä skenaariotyöskentelyä ja heidän professoriensa osaamisen hyödynnettäväksemme. Riippumattomat, ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat herätelleet yrityksen johtoa aina tavoitteista toimenpiteisiin. Heillä on ollut kyky nähdä arvoa ja menestystarinoita meidän itsestäänselvyyksissämme, kuten vastuullisuudessa ja henkilöstöpolitiikassa.

Lisää luottamusta

Fiblonin hallitustyö on riippumattomien jäsenten myötä jämäköitynyt merkittävästi. Enää ei riitä, että yhtiön sisällä ymmärretään, mistä on kysymys.

– Valmistautuminen muuttuu. Se vaikuttaa arkipäiväiseen toimintaan, investointeihin sekä strategian johtamiseen. Positiivinen yllätys on ollut myös verkoston laajeneminen. Tätä kaikkea tietoa ja osaamista ei olisi voinut paremmin muualta saada.

Hallituksen jäsenellä on vastuu yhtiön päätöksistä, resurssien käytöstä ja toimeenpanosta.

– Se on erilainen kuin konsultin vastuu. Hallituksen jäsen on usein myös taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin konsultti, Pekka tähdentää.

Yritystoiminnan systemaattisuus lisää luottamusta rahoittajienkin suuntaan. Laskelmat, suunnitelmat ja skenaariot saavat hallitustyön myötä vahvempaa uskottavuutta.

– Luottamus on avainasemassa. Pitää olla uskallusta kertoa tosiasioita. Kannattaa muistaa, että hallituksen jäsen ei saa varastaa ideoita eikä tehdä mitään muutakaan, mikä on yhtiölle vahingollista.

 

Kirjoituksen on toimittanut Leena Roskala / Hallituspartnerit ry Satakunta