YRITTÄJYYS URAVAIHTOEHTONA LISÄÄ ARVOSTUSTA

Marja-Liisa Lohtander, Senior Business Analyst
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Meitä hallitusammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessakin tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä heidän toimintansa kehittämisessä, kasvussa sekä kannattavuudessa. Tarjoamme asiantuntijatukea erilaisin vahvuusaluein, jotta yritykset pysyvät toiminta- ja kilpailukykyisinä.

Yrittäjyyden arvostus on kehittynyt positiivisesti jo pitkään. Arvostuksella tosin on varaakin kehittyä, sillä vielä 1970-luvulla kuva yrittäjyydestä oli erilainen. Yrittäjien koettiin omaavan erityisiä ominaisuuksia, eikä yrittäjyyttä nähty kansan keskuudessa laajemmin vaihtoehtona omalle työllistymiselle. Nykyään moni nuori ajattelee yrittäjyyden olevan yksi mahdollinen uravaihtoehto. Tutkimusten mukaan me arvostamme yrittäjyyttä sekä ymmärrämme yrittäjyydellä olevan merkittävä rooli nyky-yhteiskunnan elinvoimaisuuden kannalta.

Yrittäjyys tuo tullessaan monia isoja velvollisuuksia ja vastuita. Kuitenkin yrittäjyys mahdollistaa usein  unelmien toteuttamista, vapaampaa työntekemisen mallia, vapautta päättää asioista sekä kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Aina vastuun ja vapauden suhde ei ole tasapainossa.

Yrittäjän tulee huomioita monia hallinnon asioita. Maksaa veroja ja huolehdittava omastakin sosiaaliturvasta. Ja kirjanpidosta puhumattakaan. Kun työllistät, on velvoitteita rutkasti enemmän. Saatat kantaa vastuuta useamman perheen toimeentulosta,  eikä toimintaympäristön nopeat muutokset tätä taakkaa vähennä.

Yritystoimintaan kuuluu lisäksi riskit. Riskienhallinta on viime vuosina ollut aiempaa haastavampaa pandemian ja sodan aiheuttaman epävarmuuden sekä kustannusten nousemisen takia. Muutokset ovat olleet nopeita ja vaikutukset isoja. Rahoituksen riittävyydestä huolehtiminenkin on aiempaa haastavampaa. Riskejä ja vakuuksien riittävyyttä on arvioitu napakasti aiemminkin, mutta tällä hetkellä elämme rahoituksen saatavuuden suhteen vieläkin haastavampia aikoja.

Yrittäjyydessä on siis paljon vastuuta ja vapautta. Jotta tulevaisuudessakin yrittäjyys on houkuttelevaa, on arvostusta saatava lisää yritystoiminnalle. Yrittäjyys tarvitsee laajempaa yhteiskunnallista tukea ja konkreettisia käytännön toimia.

Uudessa hallitusohjelmassa yrittäjyyden ja omistajuuden arvostuksen nostamiseksi listataan useita asioita. Hallitus haluaa tukea yritysten kasvua ja vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön eri keinoin mm. kilpailukyvyn ja investointien edistämiseksi. Ohjelmassa on myös nostettu esille konkreettisia käytännön toimia. Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen on erinomainen ja haastava tavoite, joka nähdään arvokkaana. Lainsäädäntöä tullaan kehittämään vastaamaan paremmin muuttuneita olosuhteita ja tapahtunutta voimakasta digitalisaatiota. Lakimuutosten ennakoitavuus ja riittävä reagointiaika luo yritystoiminnalle turvaa ja tämä on nostettu myös hallitusohjelmassa hyvin esille. Lisäksi vahvasti nousseet yrittämisen uudet muodot on luvattu huomioida paremmin. Toivottavasti näemme todellisia helpotuksia yrittäjyyden tielle lähteneille, jotta tulevaisuudessa saamme edelleen nuoria ja vanhempiakin uusia yrittäjiä kasvamaan yhteiskunnassa ja tuottamaan työllistävää yritystoimintaa. Hallitusohjelma ottaa kantaa työntekijän palkkaamisen helpottamiseen, paikalliseen sopimiseen sekä  työntekijän irtisanomiseen.

Meitä hallitusammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessakin tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä heidän toimintansa kehittämisessä, kasvussa sekä kannattavuudessa. Tarjoamme asiantuntijatukea erilaisin vahvuusaluein, jotta yritykset pysyvät toiminta- ja kilpailukykyisinä. Kannustamme pienempienkin yritysten kirkastavan sekä päivittävän toimintansa strategian ja hiomaan ansaintalogiikkansa nykypäivään. Kannustamme yritysten seuraavan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotta niihin reagoiminen tapahtuu ketterästi. Siinä työssä me olemme avuksi hallitustyössä.

Yrittäjyyden tulee olla tulevaisuudessakin varteenotettava uravaihtoehto suomalaisten työllistymiselle. Siksi on tärkeää tulevan hallitusohjelman toteutuminen yrittäjyyden käytännön toimien osalta.

Marja-Liisa Lohtander, Senior Business Analyst
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry