HALLITUKSEN ON OSATTAVA AJATELLA OUTSIDE THE BOX – jos se ei riitä, on keksittävä boxi uudelleen


Vuoden 2021 Kultainen Nuija -voittaja ja amerikkalaisen Boat of the Year 2020 -palkinnon voittanut Axopar Boats Oy on saavuttanut omalla alallaan trendsetter-aseman, mikä edellyttää ennen muuta kunnianhimoista strategiaa, saumatonta yhteistyötä ja kyvykkyyttä toteuttaa suunnitelmat. Hallituksen toimiessa luotsina ja toimitusjohtajan navigoidessa taitavasti pysytään väylällä oikealla vauhdilla.

Axoparin kasvu on ollut erittäin voimakasta, mutta yritys on pidetty kannattavana ja velattomana. Jos hallituksen ja operatiivisen johdon toiminta ei olisi ollut hyvin synkronisoitu, olisi voinut käydä niinkin, että kurssi olisi ajautunut ulos väylältä kohti karikoita, joita toimialalla kyllä riittää.Axopar Oy:n toimitusjohtaja Mikael Heikfolk (oik.) ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Räsänen (vas.).

 

Vuoden 2021 Kultainen Nuija -voittaja ja amerikkalaisen Boat of the Year 2020 -palkinnon voittanut Axopar Boats Oy on kasvanut voimakkaasti heti perustamisesta lähtien. Runsaan kuuden vuoden ikäinen Axopar on jo saavuttanut omalla alallaan trendsetter-aseman, mikä edellyttää ennen muuta kunnianhimoista strategiaa ja saumatonta yhteistyötä ja kyvykkyyttä toteuttaa suunnitelmat. Hallituksen toimiessa luotsina ja toimitusjohtajan navigoidessa taitavasti pysytään väylällä oikealla vauhdilla.

Jo ensimmäisen toimintavuoden start-up-vaiheen jälkeen, vuonna 2015, Axopar Boats Oy:n hallitusta vahvistettiin riippumattomilla hallitusjäsenillä, jotka toivat tasapainoa omistajien ja operatiivisen liiketoiminnan väliin. Alusta alkaen hallitus on ollut vaa’ankieliasemassa: operatiivisella puolella tapahtuu nopeita liikkeitä, joita hallitus on joutunut joskus jopa jarruttamaan. Axoparin hallitus on foorumi, jossa tapahtuu haastavimpien asioiden läpikäynti, analysointi ja jalostaminen liiketoimintapäätöksiksi. Hallitus toimii myös toimitusjohtajan pallotteluseinänä, sparraillen ajatuksia ja ideoita.

Milloin ja mistä syistä otitte ensimmäisen kerran riippumattomia jäseniä Axopar Boats Oy:n hallitukseen?

Mikko Räsänen, hallituksen puheenjohtaja:

–  Ensimmäisenä toimintavuonna hallitustyö oli melko jäsentymätöntä, mikä on toimintaansa aloittavalle startup-yritykselle sinänsä tyypillistä. Tuolloin vaarana oli, että operatiivinen liiketoiminta ja hallitustyö menisivät sekaisin eikä tiedonkulku eri osapuolten välillä kulkenut. Jo toisena vuonna hallitustyöskentelyyn laitettiin ryhtiä ja hallitukseen otettiin ensimmäiset riippumattomat jäsenet. Hallitus nähtiin mahdollisuutena yrityksen kehittämisessä ja tämä tunnustettiin omistajien puolesta. Hallitusjäsenet nähtiin myös tärkeinä sparraajina strategiatyössä: kaikki yrityksen johtamisessa tarvittava viisaus ei löydy yhdestä tai kahdesta henkilöstä, vaan menestykseen tarvitaan monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista ja näkemystä.

Yrityksen omistajien kesken sovittiin , että jokaisella omistajalla on oikeus valita hallitusjäsen tai toimia itse hallituksessa. Kaksi omistajaa nimesi riippumattoman edustajan.

Mikko Räsänen:

Tutustuimme Kai Strömiin, jolla on vahva liiketaloudellinen osaaminen ja USA-osaaminen. Hän asui sekä Suomessa että USA:ssa Floridassa. USA oli meille maantieteellisesti ja strategisesti tärkeä markkina, ja tarvitsimme sinne silmät ja korvat kartoittamaan mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen. Kai Ström tuli hallitukseen vuonna 2015 omistajan mandaatilla. Samanaikaisesti omistajan mandaatilla hallitukseen tuli myös Olav Hermanson, joka oli ollut jonkin aikaa mukana yhtiön perustamisvaiheessa ja oli siten jo perillä yhtiön toiminnasta. Olavilla on laaja kansainvälinen teollinen tausta ja hän tuntee rahoitusalan hyvin. Myös minut valittiin hallitukseen vuonna 2015, ja seuraavana vuonna 2016 minut valittiin puheenjohtajaksi.

Mikael Heikfolk, toimitusjohtaja

–  Tässä on hyvä todeta, että hallituksen puheenjohtajalla on laaja liiketaloudellinen ja juridinen osaaminen ja vahvat näytöt omista yrityksistään sekä myös liiketoiminnan sparrauksesta.

On kysymys ihmisistä

Hallituksen yhteys liiketoiminnan johtoon nähdään Axoparissa voimavarana. Hallitustyö on jäsennetty prosessi, jolla on vahva tuntuma liiketoimintaan kaikilla maantieteellisillä alueilla ja rajapinnat operatiiviseen johtamiseen.

Kaikki yrityksen johtamisessa tarvittava viisaus ei löydy yhdestä tai kahdesta henkilöstä, vaan menestykseen tarvitaan monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista ja näkemystä.

Mikael Heikfolk:

–  Voidakseen tuottaa aitoa lisäarvoa organisaatiolle hallituksen pitää olla toimiva yhteisö ja sen jäsenten on tunnettava yrityksen avainhenkilöt. Se, että hallitusjäsen on menestynyt hyvin yhdessä hallituksessa ei merkitse, että hän ilman muuta menestyy toisessa hallituksessa, johon hänet ollaan rekrytoimassa. Yhteistyön toimivuudessa korostuu puheenjohtajan rooli ja se, että toimitusjohtaja ymmärtää hallitusjäsenten välisen dynamiikan. Toisaalta hallituksen puheenjohtajan on pystyttävä näkemään osaako toimitusjohtaja rekrytoida oikeita ihmisiä johtoryhmään yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Axoparin kasvu on ollut erittäin voimakasta, mutta yritys on pidetty  kannattavana ja velattomana. Jos hallituksen ja operatiivisen johdon toiminta ei olisi ollut hyvin synkronisoitu, olisi voinut käydä niinkin, että kurssi olisi ajautunut ulos väylältä kohti karikoita, joita toimialalla kyllä riittää. Hallitusjäsenet tuovat yhtiön käyttöön osaamista ja kokemusta, joiden avulla luodaan onnistumisen edellytyksiä operatiiviselle johdolle ja koko yritykselle sekä sidosryhmille. Yhteistyön ja keskustelun on oltava luontevaa, ja fokus täytyy pitää asioissa, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan ja sen jatkuvuuteen. Toimitusjohtajan ei pidä olla mustasukkainen, jos hallitusjäsen ottaa yhteyttä hänen alaiseensa, kunhan hänet pidetään tietoisena siitä missä mennään. Tämä haastaa myös toimitusjohtajaa: minkälaisen roolin hän omaksuu.

Mitä konkreettisia hyötyjä hallitustyö on tuonut?

Mikko Räsänen mainitsee keskeisimpinä kolme asiaa:

–  Datalla johtaminen pitää meidät ajan tasalla, tiedämme koko ajan minne olemme menossa. Meillä on selkeä visio ja missio sekä liiketoimintastrategia, jonka avulla koko yritys pystyy työskentelemään linjakkaasti kohti tulevaisuutta. Myös omistajastrategia on määritetty.

Mikael Heikfolkin mukaan Axoparin kaltainen konseptiyritys on juuri niin vahva kuin sen oma johtamisen potentiaali on:

–  Hallituksen tuottama hyöty konkretisoituu johdon sparraajana mm. valmistusketjua johdettaessa. Sopimusvalmistamme veneitä avaimet käteen -periaatteella Euroopassa. Meidän on osattava johtaa valmistusketjua, johon kuuluu yli 200 alihankkijaa ja 3 sopimusvalmistajaa. Olennaisen tärkeää on, että talous on kunnossa, ja hallitaan sisäiset prosessit sekä ydindata, jolla johdamme yritystä.

Se, että hallitusjäsen on menestynyt hyvin yhdessä hallituksessa ei merkitse, että hän ilman muuta menestyy toisessa hallituksessa, johon hänet ollaan rekrytoimassa.

Myös muiden alojen yritykset haluavat käyttöönsä samaa lasikuituvalmistusta ja tasokasta kokoonpano-osaamista, joita Axopar hyödyntää. Samoilla apajilla on mm. auto-, linja-auto-, traktori- ja junateollisuus. Siellä on myös tuulivoimateollisuus, joka on maailman suurin lasikuituvalmistuskapasiteetin käyttäjä ja jonka tuotteita rakennetaan jopa samoilla tehtailla, jotka valmistavat Axoparin veneitä. Tarvitaan hallituksen ja operatiivisen johdon välistä sparrausta, jotta Axopar pystyy luomaan vahvoja kumppanuuksia ja hallitsemaan koko ketjun pienestä koostaan huolimatta.

Mikko Räsänen mainitsee hallitustyön konkreettiseksi hyödyksi myös toimitusjohtajan valinnan ja sparrauksen:

– Oli rohkea päätös ottaa toimitusjohtaja oman toimialan ulkopuolelta, mutta sanoisin, että se on yksi parhaista päätöksistä, joita olemme ikinä tehneet. Mikaelilla on vahvat näytöt yritysten kasvun ja kannattavuuden buustaamisesta sekä johdon strategiakoulutuksesta kotimaassa ja ulkomailla. On aina hyvä muistaa, että ”it’s all about the people” – ihmisten johtaminen kansainvälisessä verkostossa asettaa erityisiä vaateita johtamiselle ja siinä olemme onnistuneet Axoparin poikkeuksellisessa kasvussa.

Miten olette kehittäneet omaa hallitustyötänne?

Mikko Räsänen:

– Hallitustyö jäsentyy jatkuvasti. Se on myös oppimista tekemisen – siis sekä onnistumisten että epäonnistumisten – kautta. Pyrkiessämme löytämään vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä asioiden tekemiseen emme keskity pelkästään venealaan, vaan tuomme hallitustyöskentelyyn parhaita käytäntöjä venealan ulkopuolelta. Myös korona on osaltaan auttanut meitä kehittymään, kun työskentelyä siirrettiin nopeasti digialustoille koko globaalisessa verkostossamme.

Oli rohkea päätös ottaa toimitusjohtaja oman toimialan ulkopuolelta, mutta sanoisin, että se on yksi parhaista päätöksistä, joita olemme ikinä tehneet.

Mikael Heikfolk:

– Toimitusjohtajana voin todeta, että hallitustyön kehitys on ollut erinomaista. Kovasta kasvuvauhdista huolimatta yrityksen toiminta on erittäin kannattavaa – kannattavuus jopa parantunut. Toimitusjohtajan ja hallituksen hyvin toimiva yhteistyö on auttanut siirtymään yksittäisistä asioista suurempiin kokonaisuuksiin, mikä on meidän alallamme poikkeuksellista: olemme siirtyneet yksittäisistä dealer-valinnoista dealer-strategiaan, talouden raporteista datalla johtamiseen ja logistiikkamurheista Supply Chain -toimintojen johtamiseen.

Miten haluatte kehittää hallitustyötä tulevaisuudessa?

Hallituksen kokoonpanon ja työskentelyt pitää olla linjassa yrityksen vision ja strategian kanssa. Hallituksen kokoonpanoa ollaan vahvistamassa entistä monipuolisemmaksi. Aivan hiljattain on päätetty laajentaa hallitusta täysin riippumattomalla puheenjohtajalla, ja muutakin uutta näkemystä on todennäköisesti tulossa.

Axopariin kuuluu kaksi konserniyhtiötä. Hallitustyön agendalla onkin seuraavana konsernitason johtamisen kehittäminen. Mikael Heikfolkin ja Mikko Räsäsen mukaan strategiaprosessin rinnalle ollaan muodostamassa ”komitea”-tyyppisiä kokoonpanoja eri osa-alueille, kuten palkitsemiseen, strategian kehittämiseen ja omistajien tahtotilaan liittyviin asioihin. Axoparilla on vuonna 2017 työnsä aloittanut laajentumiskomitea, jonka toiminnasta on hyviä kokemuksia. Komiteakäytäntö mahdollistaa myös ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan ottamisen hallitusjäsenten ja johdon edustajien lisäksi. Kun komiteatyön tulokset välittyvät johdon kautta operatiiviseen liiketoimintaan ja hallitustyöhön, hallituksella on mahdollisuus kehittyä entistä paremmaksi lisäarvon tuottajaksi.

 

Mikael Heikfolk ja Mikko Räsänen, mitkä ovat mielestänne hallituksen kolme tärkeintä tehtävää?

 • Kaikki tärkeimmät tehtävät liittyvät lisäarvon tuottamiseen:
 1. Yhtiön arvon kasvattaminen. Omistaja ei välttämättä ole homogeeninen, vaan tahtotiloja on useita. Hallituksen puheenjohtajan on pystyttävä kiteyttämään omistajakeskustelujen kautta omistajan tahtotila hallitukselle ja toimitusjohtajalle, koska tarvitaan väylä, jolla navigoidaan.
 2. Strategian toteutuminen – vision to action, oikean suunnan valitseminen ja jatkuvan toiminnan turvaaminen, Axoparin pitäminen kurssilla. Jatkuva seuranta ja analysointi ovat elintärkeitä.
 3. Luodaan onnistumisen mahdollisuuksia: valmistellaan asiat hyvin, pidetään huolta keskustelun ja päätöksenteon kulttuurista.

 

Vinkkejä hyvään hallituksen kokoukseen (tai etäkokoukseen)?

 • Etukäteen sovitut toimintamenetelmät ja asianmukainen valmistautuminen
 • Tullaan kokoukseen positiivisella energialla, ollaan läsnä
 • Käytetään pelisilmää – ei kaavamaista toteutusta: jokaisen yrityksen pitää luoda oma dynamiikka kokouksiin.
 • Asioiden ja henkilöiden hyvä tuntemus luo vahvan pohjan keskustelulle.
 • Priorisointi ja kiteyttäminen: volyymi ei takaa laatua. Toimitusjohtaja voi kiteyttää kokouksessa käsiteltävät aiheet puheenjohtajalle etukäteen.
 • Must win –battlet pysyvät agendalla ja niiden kehitystä käydään läpi säännöllisesti.
 • Hallitustyöskentelylle asetetaan tavoitteet. Taustalla on vakiagenda, josta nostetaan ja priorisoidaan kulloinkin käsiteltävät aiheet.
 • Hallituksen kohtaamiset pitää olla laadullisia kokouspaikasta riippumatta.
 • Tärkeät asiat tapahtuvat myös kokousten välissä.
 • Ja lopuksi: hallitustyön pitää olla myös hauskaa! Ole oma itsesi ja ota oma positiivinen minäsi mukaan kokouksiin ja kohtaamisiin. Ja muista, että viisaus ei tule pelkästään toimialan sisältä. Henkilö, joka kasvattaa yrityksen seuraavalle tasolle ei välttämättä löydy alalta eikä omista tuttavista.

 

Axopar Boats Oy

Axopar Boats voitti ensimmäisenä eurooppalaisena venealan yrityksenä USA:n Boat of the Year -palkinnon vuonna 2020. Tämä arvostettu palkinto on merkittävin tunnustus, jonka valmistaja voi saada USA:ssa.

 • Axopar on innovatiivinen konsepti- ja lifestyle-yritys, The Adventure Company, jolla on poikkeuksellisen laaja ja hyvin toimiva ekosysteemi.
 • Yritys ei ole sitonut käyttöpääomaansa infraan ja fasiliteetteihin
 • Axopar Boatsin toiminta on ollut kansainvälistä alusta alkaen. Pääfokus on aina ollut hallittu kasvustrategia yhteistyössä huolellisesti valittujen ammattimaisten OEM-kumppanien kanssa.
 • Axoparin liiketoimintamalli on ainutlaatuinen: voidakseen toimia ketterästi ja nopeasti yritys on ulkoistanut ja siten keskistynyt omaan ydinosaamiseen.
 • Axoparilla on globaali ja todella potentiaalinen jälleenmyyjäverkosto
 • Axopar Boats on ollut velaton perustamisesta (2014) lähtien
 • Osakkeenomistajat ovat pitkän aikavälin sijoittajia, jotka sijoittavat kasvuun ja tulevaisuuden menestykseen. He eivät ole nostaneet osinkoa vuoden 2016 jälkeen.
 • Yritys hyödyntää vahvasti digitalisaation mahdollisuuksia
 • Liikevaihto vuonna 2020 oli 80 miljoonaa euroa, ja liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on 120 miljoonaa euroa.