Hallitustoimintaa harrastuksena – velvollisuudesta vaiko mahdollisuutena?

Klaus Breitholtz
DI, KTM, Future Board ry:n hallituksen jäsen

Monet meistä ovat mukana yritysten hallituksissa ammatikseen. Mutta miksi jotkut meistä tekevät hallitustoimintaa myös harrastuksena yhdistyksissä sekä vapaaehtoisorganisaatioissa? Lue alta mitä hallitustoiminta harrastuksena antaa ja mitä siitä saa.

Hallitusammattilaiset auttoivat yritykset kasvuun. Tuttu otsikko monesta artikkelista ja blogista. Monesti hallitusammattilaiset ovat mukana pk-yrityksissä rakentamassa voittavaa strategiaa ja mahdollistamassa yrityksen kasvua. Mutta missä hallitustoimintaa voi sitten harjoitella ja kehittää? Hallitusammattilaiset ja hallitusosaajat mielletään usein vain yritysten ja taloudelliseen menestykseen tähtäävien organisaatioiden toimintana, mutta osalle hallitustoiminta on myös harrastus. Osalla yhdistyksistä on strategiatyötä ja niiden liikevaihdot voivat olla merkittäviäkin. Täten aivan kuten yrityksetkin, myös yhdistykset tarvitsevat sitoutuneen ja osaavan hallituksen, joka haluaa kehittää toimintaa eteenpäin.

Suomessa on noin 120 000 yhdistystä. Jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus. Jos yhdistyksen hallituksissa olisi keskimäärin vaikkapa kolme henkilöä, tämä tekee jo pelkästään 360 000 hallituksen jäsentä. Ja koska monelle näistä ei palkkaa tai muuta korvausta makseta, niin joku muu syy hallitustoiminnan taustalla on oltava.

Mikä hallitustoiminnassa kiehtoo ja mikä saa fiksun ihmisen käyttämään omaa arvokasta vapaa-aikaansa yhdistyksen tai muun organisaation strategisten asioiden miettimiseen? Toisinaan harrastustoiminnassa tai yhdistyksen hallituksessa voi olla mukana vain velvollisuudesta, mutta hallitustoiminta tarjoaa myös lukuisia etuja ja oppeja, jonka vuoksi hallitustoimintaa kannattaa myös harrastaa.

Alla on listattuna viisi asiaa, joita yhdistysten hallituksissa mukana toimimalla saa

1. Opi johtamaan
Suurimpia eroja yritysten ja yhdistysten hallitustoiminnan välillä on motivointi ja tekijöiden ohjaaminen oikeaan suuntaan. Erityisesti yhdistyksissä hallituksen työkalupakki on usein paljon pienempi kuin yrityksissä, sillä raha ja rankaiseminen eivät useinkaan ole käytettävissä. Ei ainakaan niin suoraan kuin yrityspuolella. Miten motivoida ihmisiä tekemään asioita yhdistyksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla on haaste, johon ei ole olemassa helppoa vastausta.

Onkin hyvä muistaa, että yhdistystoiminta on monelle harrastus niin hallituksessa kuin rivijäsenenäkin, jolloin toiminnan pitää olla houkuttavaa organisaation eri portaissa. Tällöin on hyvä miettiä, miten toiminnasta saa merkityksellistä ja miten merkityksellisyyden ja strategiset tavoitteet viestittää läpi organisaation. Lisäksi tulee kannustaa ja kehua tekijöitä, jotta heidän intonsa ei laantuisi.

2. Tee asioita, joita ei töissä saa tehdä
Harvoin opimme tyhmemmiksi kuin olemme. Tämän vuoksi yhdistysten hallituksissa on mahdollista tehdä asioita, joita yrityksissä emme voi tai saa tehdä. Yrityspuolen rajallisuuteen syynä voi olla oman osaamisen suojeleminen, kiire muissa tehtävissä tai vaikka vain vanhat rutiinit. Itselleni hyvänä esimerkkinä on ollut seurata miten nuorkauppakamarin hallituksessa on kehitetty tehokkaita tapoja kehittää tiimihenkeä sekä luoda luottamuksen ilmapiiriä, jotta päätöksiä voidaan tehdä avoimesti ja rauhallisesti keskustellen. Lisäksi on uskomatonta, miten intohimoisesti asioista keskustellaan, kun kyseessä on töiden sijaan harrastus.

3. Verkostoidu ja opi tuntemaan uusia osaajia
Yhdistyksissä pääset tapaamaan ihmisiä ja yrityksiä, joita et muuten tapaisi. Nämä keskustelut usein opettavat paljon ja toisinaan avaavat myös suoraan ovia yritysmaailmassa. Itselleni vapaa-aikana ja harrastustoiminnassa luodut verkostot ovat tärkeässä osassa, kun yrityksissä tehdään hankintoja tai kartoitetaan alan osaajia.

Yhdistyksissä pääsee usein oppimaan tasavertaisesti itseään paljon kokeneemmilta osaajilta. Esimerkiksi itse olen mukana Future Boardin hallituksessa, jossa on jäseniä noin 15 jopa lähes 1000 hengen organisaatioiden hallituksista. Tällöin näkemyksiä, kokemusta ja käytänteitä on hyvin laajasti ja yhteistyön tekeminen hyvin hedelmällistä sekä opettavaa.

4. Laajenna maailmankuvaasi
Monet organisaatiot tarjoavat paikkoja laajentaa omaa maailmankuvaansa. Niin yhdistyksissä kuin esimerkiksi taloyhtiöiden hallituksissa ihmiset ovat hyvin erilaisista taustoista ja omaavat erilaisia näkemyksiä. Onkin virkistävää tarkastella omaa kokemustaan hallitustoiminnasta verrattuna muiden alojen ammattilaisten kokemuksiin.

5. Ole parempi hallituksen jäsen
Yhdistysten hallituksessa aika on aina kortilla, sillä sielläkin kamppaillaan ihmisten vapaa-ajasta. Tehokkaat ja läpinäkyvät kokouskäytännöt tarjoavat oivan mahdollisuuden pohtia myös oman yrityksen toimintatapoja sekä hallituksen prosesseja. Mieti olisiko sinulla jo mielessä jotain hyviä käytäntöjä yhdistyksessä, joita olisi mahdollista tuoda yrityspuolelle?

Kesälomien jälkeen arjen koittaessa hallitustoiminta harrastuksena kilpailee usein elämän tärkeimpien asioiden kanssa, kuten perhe, ystävät, muut harrastukset ja vapaa-aika. Siitä huolimatta monet meistä lähtevät niiden sijaan neuvotteluhuoneeseen kokoustamaan ja tekemään juuri sitä, mitä töissä emme haluaisi tehdä.

Joten ensi kerralla, kun yhdistyksessä etsitään uusia jäseniä hallitukseen, mieti olisiko sinulla mahdollisuus ja mielenkiintoa lähteä mukaan. Toivottavasti jatkossa myös yhdistysten hallituspaikoista saadaan yhtä haluttuja kuin mitä ne yrityksissä ovat. Muista kuitenkin, että vaikka hallitustoiminta olisikin vain harrastus, hallituksen jäsenenä mukana oleminen yhdistyksessä tuo vastuita ja velvollisuuksia. Näistä on hyvä olla selvillä ennen kuin lähtee yhdistyksen hallitukseen.

Kirjoittaja on tuotantotalouden DI ja kansainvälisen johtamisen KTM, joka työskentelee osakkaana bioteknologian parissa tamperelaisen kasvuyritys Genevia Technologies Oy:n liiketoimintajohtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi Klaus on nuorten hallitusosaajien Future Boarding hallituksessa, ollut mukana Tammerkosken nuorkauppakamarin hallituksessa ja hakee aktiivisesti uusia mahdollisuuksia hallintotoiminnassa kehittyäkseen. Kirjoittajan intohimo on ihmisten osallistuttaminen mukaan yrityksen strategiseen kehittämiseen, arvostavan organisaatiokulttuurin luominen sekä talousluvut kasvun takana. Tulevaisuudessa hän toivoo olevansa mukana entistä useamman kasvuyrityksen hallitustoiminnassa, oppivansa lisää milleniaalien johtamisesta sekä juoksevansa 3000 metriä Cooperin testissä.

Future Board on nuorten hallitusosaajien verkosto, jonka tehtävänä on edistää suomalaista hallitustyöskentelyä sekä kehittää nuorten hallitusosaajien taitoja ja valmiuksia. Jäseniä yhdistyksessä on yli 120 ja yhdistyksen jäsenet edustavat yli miljardin euron liikevaihtoa.