KRIISI LUO MAHDOLLISUUKSIA

Markku Pentikäinen
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Koronan aiheuttama kriisi koettelee yrityksiä. Yhtiöiden hallitusten tehtävänä on tukea toimivaa johtoa taistelussa päivän ongelmien hallitsemiseksi. Onneksi valtiovalta, pankit ja vuokranantajat ovat helpottamassa yrittäjien ahdinkoa. Tilanne vaatii juuri nyt toimivan johdon täydellisen huomion, mutta hallituksen on hyvä katsoa myös tulevaisuuteen.

Koska yhtiön hallitus ei johda päivittäistä liiketoimintaa, se voi valmistautua kriisin jälkeiseen aikaan. Meneillään olevien muutosten seuranta ja analysointi antavat hyvän pohjan tulevaisuuden suunnittelulle. Kriisi pakottaa muuttamaan toimintatapoja. Toimintaa joudutaan yksinkertaistamaan ja keskittymään oleelliseen. Tämänkertainen kriisi on pakottanut karsimaan myös kokouksia, tapaamisia ja matkustamista. Onko syytä palauttaa tilanne kriisiä edeltäneeseen asentoon, voidaanko jotakin hoitaa uudella tavalla ja onko jokin toiminto osoittautunut kokonaan tarpeettomaksi? Kriisi voi parhaimmillaan parantaa tuottavuutta oleellisesti ja saada aikaan paljon puhutun digiloikan.

Kiinalainen kriisiä tarkoittava kirjoitusmerkki koostuu kahdesta erillisestä merkistä: toinen tarkoittaa vaaraa ja toinen mahdollisuutta. Kun vaara poistuu, mahdollisuus jää jäljelle.

Hallituksen tärkein tehtävä on yrityksen strategiatyön johtaminen. Nyt on oivallinen tilaisuus tarkastella kriittisesti olemassa olevaa strategiaa ja pohtia kriisin opetuksia. Meneillään oleva poikkeustila synnyttää myös runsaasti uusia innovaatioita. Hallituksen jäsenten on syytä seurata liiketoimintaympäristön kehittymistä ja pohtia, mitä mahdollisuuksia muutokset tarjoavat yritykselle. Voiko yritys kehittää uusia liiketoimintamalleja ja voidaanko uusia ideoita hyödyntää tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä? Kriisin aiheuttama muutos tuo mukaan myös paljon heikkoja signaaleja, jotka viestivät tulevista trendeistä. Millä niistä on vaikutuksia oman yrityksemme strategiaan?

Tosiasia on, että korona muuttaa monta asiaa ihmisten käyttäytymisessä. Etätyöhön opitaan, matkustaminen vähenee ja kokouksien pitotavat nykyaikaistuvat. Myös ihmisten ostokäyttäytyminen muuttuu, ja hyvällä alulla ollut nettikauppa saa aivan uudenlaisen kasvusysäyksen. Ne yritykset, jotka ovat valmiita hyödyntämään uusia tilaisuuksia, menestyvät. Vanhoihin kaavoihin palaavat voivat yllättyä.

Kriisin syövereissä ei tulevaisuus tunnu kovin valoisalta. Pitää kuitenkin muistaa, että näitä järisyttäviä tapahtumia on aina ollut ja aina niistä on selvitty. Ne yritykset, jotka ovat osanneet tarttua uusiin mahdollisuuksiin, parantaneet tuottavuuttaan ja uudistaneet tarjontaansa uusia markkinatarpeita vastaavaksi, ovat edelleen hengissä ja voivat hyvin. Hallituksilla on uudistamisessa äärimmäisen tärkeä rooli.

Uutta kohti ja katse tulevaisuuteen!

Markku Pentikäinen

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry