Modulightin hallitus työskentelee yhteen hitsautuneena tiiminä


Tänä vuonna Hallituspartnerien Kultainen Nuija 2022 palkinnon voitti Modulight Oyj. Palkintolautakunta nosti esiin erityisesti Modulightin hallituksen työskentelyn tiiminä. Myös hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvä yhteistyö kiinnitti huomiota: roolit ovat selkeät, ja asioita hoidetaan ammattimaisella otteella.

”Tavoitteemme on tehdä tämän päivän hyvästä Modulightista vielä parempi tulevaisuuden yhtiö.” Kuvassa toimitusjohtaja Seppo Orsila ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos.

Muita palkintolautakunnan mainitsemia hallitustyön selkeitä vahvuuksia ovat Modulightin hallituksen järjestelmällinen toimintatapa, kyky luotsata yhtiön strategiaa ja valvoa sen toimeenpanoa sekä ESG.

Modulight suunnittelee ja valmistaa lasereita henkilökohtaiseen lääketieteeseen. Life Science -alueella yritys toimii syöpähoitojen, silmäsairauksien ja genetiikan parissa. Se valmistaa lasereita myös muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, joilla on operatiivisia tai teknologisia synergioita. Modulightin laitteet hyödyntävät pilvipalveluita, mikä tukee indikaatioiden tekemistä ja auttaa hoitojen laadun parantamista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella, ja sillä on toimipiste myös USA:ssa Kaliforniassa. Vuoden 2021 syksyllä Modulight listautui Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Vahvat panostusalueet: tuotekehitys ja Human Capital

Monet erilaiset tuotekehitysprojektit ovat luonteenomaisia Modulightin liiketoiminnalle. Toimitusjohtaja Seppo Orsila painottaa mahdollisimman laajan portfolion merkitystä: ”Olemme sitä mieltä, että kun omistamme tuotekehityksemme tulokset ja kaikki kehittämämme tuotteet ovat meidän brändäämiä, projekteillamme on keskimääräistä parempi onnistumisen todennäköisyys. Jos tuotekehitysprojektiin uskoo meidän lisäksemme myös ostaja ja asiakkaan rahoittaja tai heidän konsernihallintonsa, on myös todennäköisempää, että projektit ovat parempilaatuisia.”

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että hallituksella on yhteinen näkemys siitä mihin pyritään.

On keskeistä, että Modulightin henkinen pääoma kasvaa ja jatkaa monimuotoistumista. ”Monimuotoisuus on liiketoimintamme kannalta erittäin tärkeää. Jos osaamisemme on hyvin spesifistä, mukautuminen muuttuvalla markkinalla ei voi onnistua”, Seppo Orsila toteaa. ”Monimuotoisuus merkitsee meille laajoja kokonaisuuksia – erityisesti sitä, että yhtiö löytää monipuolista vahvaa osaamista.”

Hallitus lisäarvon kasvattajana

Modulightin hallituksessa on kuusi jäsentä, joista kolme on riippumattomia jäseniä. Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosin mielestä on tärkeää, että hallituksessa on kokemusta ja osaamista, jonka avulla voidaan tuoda lisäarvoa yritykselle: ”Modulightin hallituksesta löytyy osaamista niin ICT:stä, myynnistä, start-upeista, lääketeollisuudesta kuin kansainvälisistä yritysympäristöistä.”

”Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että hallituksella on yhteinen näkemys siitä mihin pyritään. Tavoitteemme on tehdä tämän päivän hyvästä Modulightista vielä parempi tulevaisuuden yhtiö”, toteaa Jyrki Liljeroos. ”Myös toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen suhde on merkityksellinen strategiaa toteutettaessa ja hallituksen toimintaa kehitettäessä. Tämän lisäksi näen Modulightin hallitustyössä merkityksellisenä sen, että hallituskokoonpanossa on huomioitu myös diversiteettiin liittyviä asioita.”

Hallitustyö on selkeä menestystekijä

”Strategiaa ei olisi saatu tehtyä ilman hallitusta eikä varsinkaan muutosjohtamista. Hallitustyön isoja hyötyjä on myös ulkopuolisen näkemyksen saaminen”, Seppo Orsila toteaa. Hallitustyöllä on tuotu kaupallista näkökulmaa ja bisnesymmärrystä alun perin hyvin tutkijamaiseen toimintaan. ”Strategiaprosessi, jossa hallitus on keskeinen toimija ja myös toimeenpanija, fokusoi yhtiön toimintaa, vaikka se ensin tuntui vaikealta operatiivisemmalle porukalle.” Hallitus on myös ohjannut yhtiön tärkeitä ohjelmia ja osallistunut operatiiviseen johtamiseen ja ollut mukana käytännön toiminnassa tuotekehityksestä messumatkoihin.

Uusia hallitusjäseniä harkittaessa osaamisen lisäksi kyky käyttää aikaa hallitustyöhön on erittäin tärkeää.

”On vaikea kuvitella, että ilman vahvaa hallitusta ja uutta näkökulmaa yhtiön yli 10 vuotta paikallaan polkenut liikevaihto – ja vuosittainen tappio – olisi ottanut uutta suuntaa”, Seppo Orsila pohtii.

Konkreettisina esimerkkeinä hallitustyön merkityksestä Seppo Orsila mainitsee 2018 aloitetut Value engineering -työpajat, joilla pyrittiin kartoittamaan vaihtoehtoja ja varmistamaan strategista suuntautumista. Lopulta työpajat johtivat mm. erilaisiin yritysosto- ja muihin strategisiin projekteihin. Yritysostoja ei ole toistaiseksi toteutettu. Yrityksen strateginen suunta on koko ajan tarkentunut ja näiden työpajojen kautta on saatu rakennettua vahvistusta valitulle suunnalle. Kasvuaihioajattelu on toiminut myös johdon sparrauksessa. ”Vaikka strategia on pysynyt samana, olemme pystyneet fokusoimaan tiettyihin asioihin. Tätä työtä hyödynnettiin myös listautumisessa.”

Strategiaa ei olisi saatu tehtyä ilman hallitusta.

Hallitustyön tulevaisuudensuunnitelmat

Modulight harkitsee osallistumista marraskuussa 2021 järjestettävään Hallituspaikka-tapahtumaan. ”Voisimme kertoa siellä Modulightista ja tiedustella löytyykö hallitustyöstä kiinnostuneita”, Seppo Orsila kertoo. ”Uusia hallitusjäseniä harkittaessa osaamisen lisäksi kyky käyttää aikaa hallitustyöhön on erittäin tärkeää. Tältä pohjalta löysimme kaksi uutta, loistavaa hallitusjäsentä viime vuonna. Tulevaisuudessa tulemme tekemään osaamiskartoitusta, keskustelemaan rotaatiosta ja mahdollisuudesta kasvattaa riippumattomien hallitusjäsenten määrää. Mielenkiintoisia osaamisalueita tulevat olemaan ohjelmistot sekä liiketoimintaosaaminen erityisesti USA:sta”

 

Modulightin hallituksen kehitys ja toiminta
  • Modulightin perustamishetkellä hallituksessa oli kolme jäsentä: perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Seppo Orsila, perustaja Petteri Uusimaa ja Hubert Jouve. Jouven jäädessä eläkkeelle 2013 hänen tilalleen valittiin Kalle Palomäki tuomaan liiketoiminta- ja myyntikokemusta.
  • 2014 Seppo Orsila siirtyi päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi uudistamaan strategiaa ja tuli samalla mukaan yhtiön operatiiviseen toimintaan johtamaan tuotehallintaa, myyntiä ja markkinointia.
  • Modulightin strategia uudistettiin 2014. Tuolloin päätettiin keskittyä USA:n markkinaan, suuriin asiakkaisiin sekä life science- ja pilvikytkettyihin laitteisiin. Vuonna 2015 hallitus hyväksyi uuden tarkennetun strategian lopullisesti koko henkilöstön kanssa.
  • Vuonna 2017 Jyrki Liljeroos valittiin hallitukseen. Tätä ennen hän toimi pari vuotta hallituksen neuvonantajana ja toi kokemusta kansainvälisen lääkeyhtiön johtamisesta.
  • Vuonna 2019 yhtiö päätti kehittää hallitusta entisestään ja aloittaa kartoituksen uusista tarpeista liiketoiminnan kasvaessa. Saman vuoden puolella käynnistettiin 23 miljoonan euron investointiohjelma.
  • Listautumisen yhteydessä 2021 hallitusta täydennettiin: Pia Kantola toi kansainvälisen liiketoiminnan osaamista ja Timur Kärki ohjelmisto-osaamista.

 

Norske Veritasin mukaan Modulight Oyj on yksi Suomen ensimmäisistä teollisuusyrityksistä joka implementoi uuden ISO 9001 –ympäristöjärjestelmän
  • Yhtiön perustamisesta lähtien on kierrätetty 100 % ultrapuhtaista metalleista
  • Yritys on jo pitkään investoinut energiaa säästäviin järjestelmiin
  • Alusta alkaen on rakennettu diversity-yritystä
  • Vuodesta 2015 alkaen käytetty ainoastaan uusiutuvaa energiaa

 

Modulight perustettiin 15 henkilön toimesta vuonna 2000 spin-offina Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Tampereen yliopisto). Ennen listautumistaan 2021 Modulight oli täysin yksityinen yhtiö. Toiminnassa ei ole ollut mukana pääomasijoittajia. Listautumisen myötä yritykselle tuli noin 17 000 uutta omistajaa, joista 18 % ulkomaisia sijoittajia. Ensimmäinen voitollinen tulos toteutui 2015. 2018-2020 myynnin kasvu on ollut keskimäärin 29 % vuodessa.