Sosiaalista mediaa ei tarvitse ujostella

Anni Laihanen
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Minä uskon sellaiseen hallitustyöhön, johon hallituksen jäsen antaa osaamisensa lisäksi sydämensä, laittaa kädet saveen ja itsensä likoon. Sosiaalinen media on yksi tapa tuoda yrityksen osaamista ja liiketoimintaa inhimillisesti ja näkyvin kasvoin esiin.

Sosiaalisen median kanavia löytyy niin työkäyttöön kuin vapaa-ajan kuluttamiseen LinkedInistä Facebookiin, Twitteristä Instagramiin ja moniin muihin. Sosiaalisen median ohjeita ja pelisääntöjä eri käyttäjille netti tursuaa pilvin pimein.  Somen käyttö on arkipäiväistynyt ja yhä suuremmalle osalle yritysten ja organisaatioiden ihmisiä se on jopa välttämätön työväline.

Sosiaalinen media on verraton tiedonjakamisen ja – saannin väline. Esimerkiksi Twitterissä voit valita seurattavaksesi määräämättömästi kansainvälisiä medioita ja ajankohtainen tieto tapahtumista välittyy eri puolille maapalloa sekunneissa. Toki lähdekriittisyys ja faktatietojen tunnistaminen on myös entistä kriittisempi kansalaistaito.

Oivaltajia onnistaa. Kun tietoa yrityksistä ja innovaatioista on globaalisti sosiaalisen median kautta entistä helpommin saatavilla, voi helpommin syntyä myös uusia yritysideoita, palveluinnovaatioita ja yhteyksiä tavarantoimittajiin. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen tai ainakin keksimisestä voi tulla vähän helpompaa.

Nokkelat ovat nopeita. Yritysten näkyvyys somessa on jo likimain toiminnan elinehto, sillä ihmiset olettavat saavansa tietoa yrityksistä mahdollisimman helposti. Siellä voi kommunikoida asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, saada palautetta ja antaa sitä sekä kehittää toimintaa entistä asiakaslähtöisemmin. Palautteen hankkiminen somen kautta ei tee tyhjäksi hyväksi havaittuja menetelmiä, vaan on yksi lisä. Mitä helpommaksi osallistumisen, vaikuttamisen ja palautteen annon tekee, sitä todennäköisemmin saa vastauksia, jos osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Voiko notkea kehittäminen olla edes muuta kuin asiakaslähtöistä?

Sosiaalisessa mediassa saa loistaa ihan omana itsenään. Totuus on se, että organisaatioita enemmän ihmisiä kiinnostavat aidot ihmiset, pääjohtajista hallituksen puheenjohtajiin, karismaattisiin asiantuntijoihin ja osaaviin työntekijöihin. Oman roolinsa ja inhimilliset ulottuvuutensa kuten rajansakin jokainen määrittää itse, mutta aitous on aina siloteltua julkikuvaa kiehtovampaa. Twiiteistä ja Facebook-kirjoituksista on jo pitkään tehty uutisia; siinä voi osua myös hyväntuulisen mahdollisuusviestinnän kultasuoneen.

Somessa luodaan keskustelua, ei torpata sitä. Asiallisuus ja toisten kunnioitus toimii, kuten missä tahansa suhteissa. Yrityksestä kertoo paljon se, miten julkisiin valituksiin ja kiitoksiin suhtaudutaan. Iloiset asiat ja innostus saavat näkyä, erityisesti työntekijöistä ja yhteisistä saavutuksista saa iloita.Keneenkään ei kannata suhtautua ylimielisesti tai alentuvasti. Joka päivä tuo uutta opittavaa.

Kohuja ei pidä pelätä ja ujostella siksi somessa toimimista. On hyvä muistaa, että eri sosiaalisilla medioilla on omat tarkoituksensa ja toimintalogiikkansa, joista pääsee perille menemällä mukaan. Kannattaa miettiä, missä ovat ne ihmiset, joita omalla viestilläni haluan tavoittaa ja mistä haluan kuulla heidän mielipiteensä.

Jos sattuu möhläys ja niitähän sattuu, on viisainta reagoida heti aidosti ja välittävästi. Ei pidä pahoitella pyytämällä teennäisesti anteeksi kaikilta, joita sanoma on voinut loukata. Somessa tarvitaan tunneälyä ja tilannetajuasamalla tavalla kuten ihmisten välisissä suhteissa yleensäkin. Siitähän sosiaalisuudessa on kyse, toisten ihmisten tavoittamisesta.