Kriisiapua yrityksille

Paula Erkkilä ja Jussi Eerikäinen
HP Pohjanmaa ry Hämeen kauppakamari

Koronapandemia pyyhkäisi hetkessä koko yhteiskunnan yli ja on aiheuttanut suurta terveydellistä ja taloudellista huolta, haittaa ja epävarmuutta. Meillä Hallituspartnereissa ja kauppakamareissa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hätä on tullut iholle.

– Yrityksessämme tehtiin vuosi sitten kriisisuunnitelma. Emme kuitenkaan osanneet huomioida pandemiaa, kertoo eräs yritysjohtaja. Varmastikaan hän ei ole yksin asiansa kanssa. Vaikka ihmiskunnan historiaan mahtuu lukuisia kamppailuja vakavia tartuntatauteja vastaan, niin kokemukset niistä ovat suurilta osin pyyhkiytyneet pois – kiitos lääketieteen kehityksen.

Koronapandemia pyyhkäisi hetkessä koko yhteiskunnan yli ja on aiheuttanut suurta terveydellistä ja taloudellista huolta, haittaa ja epävarmuutta. Meillä Hallituspartnereissa ja kauppakamareissa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hätä on tullut iholle.

Monella yritykseltä on kassavirta tyrehtynyt täysin kulujen edelleen juostessa. Kehittämisavustukset, lisälainat, yksinyrittäjän tuet, maksujärjestelyt sekä verojen takaisinlainaus eivät ole olleet riittäviä toimenpiteitä. Tätä kirjoittaessa edelleen hallituksen lupailemista suorista tuista on selvyys ainoastaan ravintola-alan tukipaketista, joka on otettu vastaan äärimmäisen ristiriitaisin tuntein.

Kevään mittaan suurena haasteena yrityksille on ollut ajantasaisen ja oikean tiedon saanti eri rahoitusinstrumenteista ja -kanavista. Tietoa on tullut tipotellen monesta eri paikasta, ohjeistukset ovat tarkentuneet ja muuttuneet jatkuvasti ja kokonaiskuvaa on ollut vaikea hahmottaa.

Yhteistyöllä nopeasti liikkeelle

Koronapandemia on myös nostattanut yhteisöllisyyttä ja lisännyt halukkuutta auttaa muita. Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:ssä herättiin maaliskuun lopulla keskustelemaan siitä, mitä yhdistys voisi tehdä tässä tilanteessa yritysten hyväksi. – Pohdimme ja selvittelimme erilaisia rahoitusmahdollisuuksia asiantuntijatoiminnalle, kertoo puheenjohtaja Paula Erkkilä. Nopeasti syntyi konsensus siitä, että yrityksiä ei missään tapauksessa lähdetä rahastamaan hädän keskellä.

Hämeessä oltiin käytännön toteutuksessa vielä nopeampia. Hämeen kauppakamarin ja Hämeen Hallituspartnereiden yhteistyössä saatiin koottua nopealla aikataululla yli 30 asiantuntijasta muodostuva ryhmä yritysten avuksi. Lähtökohta oli se, että raha ei liiku mihinkään suuntaan.

– Hämeen Hallituspartnerit innostui välittömästi ajatuksesta käynnistää kriisiryhmä lievittämään yrittäjien ja yritysten ahdinkoa. Sovimme alusta alkaen, että haluamme auttaa kaikkia alueemme yrityksiä riippumatta koosta, toimialasta tai siitä, ovatko he kauppakamarin jäseniä. Oli todella hienoa nähdä, kuinka valmiita ryhmäläiset olivat antamaan veloituksetta tukeaan kriisiyrityksille, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Benchmarkkaus Hämeen HP:n toimintaan auttoi pohjalaisia jäsentämään nopeasti oman toimintansa sisällön, laatimaan tarvittavat yhteydenottolomakkeet sekä viestintä- ja tiedotuskäytänteet.

– Yhteistyö toimi loistavasti, ja saimme kaiken avun ja vinkit Hämeestä. Lisäksi on arvo sinänsä, että toteutamme samanlaista palvelua samoin pelisäännöin eri puolilla maata, Paula Erkkilä sanoo.

Toiminta käytännössä

Tällä hetkellä Hallituspartnerit Pohjanmaan jäsenistöstä on koottu 20 asiantuntijan joukko, jotka tarjoavat maksutta asiantuntemustaan kolmen pohjalaismaakunnan yrityksille koronapandemian aiheuttamissa haasteissa. Niin Pohjanmaan kuin Hämeen tukipalveluihin ilmoittautuneet yritys- ja hallitusammattilaiset ovat erittäin kokeneita tarjoten ensiapuna neuvontaa, verkostojaan ja mahdollisuutta keskustella yrityksen ongelmatilanteista.

– Keskusteltavat teemat ovat liittyneet esimerkiksi sopeuttamistoimiin, rahoitusjärjestelyihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksiä on ohjattu myös eri yritystukiorganisaatioiden palveluiden piiriin, kertoo Jussi Eerikäinen.

Yritykset ja yrittäjät voivat jättää yhteydenottopyynnön tukipalveluun netin kautta. Pohjanmaalla yhteydenottolomake löytyy Hallituspartnerit Pohjanmaan nettisivuilta https://pohjanmaa.hallituspartnerit.fi/kriisiapua-yrityksille/ ja Hämeessä kauppakamarin sivuilta https://www.lyyti.fi/reg/Hallitusammattilaisten_tukiverkosto_yrityksille_2125.

– Pyydämme yrityksiä vastaamaan muutamiin tarkentaviin kysymyksiin, jonka jälkeen valikoimme tilanteeseen parhaiten sopivan asiantuntijan. Tämän jälkeen asiantuntijamme ottavat yritykseen yhteyttä. Nopeimmillaan kaikki on tapahtunut alle tunnissa. Yrityksen kanssa käytävät keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia eivätkä velvoita yritystä mihinkään, kertoo Paula Erkkilä.

Kirjoittajat 

Hallituksen puheenjohtaja Paula Erkkilä, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry & johtaja, Pohjanmaan kauppakamari, paula.erkkila@kauppakamari.fi, 044 781 0704

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari, jussi.eerikainen@kauppakamari.fi, 040 739 9303