HALLITUKSET TÖIHIN! ON TUOTTANUT NOPEASTI TULOKSIA – CASE MIRROR LINE OY

Matti Sepponen
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Maaliskuussa 2018 käynnistynyt Hallitukset Töihin! –aktivointikampanja on tähän mennessä tavoittanut jo yli 70 yritystä Etelä-Pohjanmaalla. Näistä puolet on jo ryhtynyt toimiin hallitustyöskentelynsä kehittämiseksi ja yli 20 yritystä on täydentänyt hallitustaan riippumattomalla, omistajakunnan ulkopuolisella jäsenellä.

Voidaan arvioida, että tämä panostus tulee tuottamaan lähivuosina hyvää satoa yritysten uudistumisen ja kasvun kautta. Kampanja on myös hienosti täydentänyt Kauppakamarin pitkäjänteistä työtä pk-yritysten hallitustyön kehittämiseksi.

Maakunnan yrityksillä on halua uudistua

Projektipäällikkö Matti Sepponen on kohdentanut toimet kokoluokan (alle 50 työntekijää) ja yrityksen kehityspotentiaalin ja -halun perusteella. Merkillepantavaa on esille tullut yritysten oma uudistumishalu ja tiedostettu muutosten tarve. Tyypillisimpiä tilanteita ovat näköpiirissä tai käynnissä olevat sukupolvenvaihdosprosessit. Tällaisessa yhteydessä myös yhtiön hallitustyöskentelyä halutaan parantaa; useimmiten käynnistää. Erityisesti nuori sukupolvi suhtautuu hallitustyöhön uudella, tuoreella tavalla ja hallitus nähdään merkittävänä voimavarana. Yritysten jatkajia myös halutaan kouluttaa esim. HHJ-kursseilla.

Toinen merkittävä ryhmä ovat kasvuyritykset, joiden omistaja-yrittäjät haluavat rakentaa yrityksensä kasvun kestävälle pohjalle ja tiedostavat tarpeen saada tähän sparrausta. Tässä Hallitukset Töihin! -kampanja on pystynyt tuomaan näkökulmia, kontakteja ja työkaluja yrittäjän käyttöön.

Advisory Board on monelle ensimmäinen askel

Hallitustyöskentely nähdään edelleen monessa yrityksessä liian byrokraattisena ja yrityksen arjesta vieraana asiana. Noin puolet nyt hallitustyötään käynnistäneistä on aloittanut sen Advisory Board -tyyppisesti 1-2:n luotettavaksi kokemansa asiantuntijan kanssa. Tämä tarjoaakin hyvän mahdollisuuden molemminpuoliseen tutustumiseen ja hallitustyökäytäntöjen opetteluun. Näissä tapauksissa korostuu usein myös yrittäjän saama tuki sparrauskeskustelujen muodossa. Vaarana tässä toimintamallissa on keskustelun liiallinen painottuminen operatiivisiin asioihin; varsinkin jos yrityksellä ei ole toimivaa johtoryhmää. On myös havaittavissa, että läheskään kaikilla Hallituspartnerien jäsenillä ei ole kiinnostusta AB-työskentelyyn.

Pohjanmaan Hallituspartnerit välittää hallitusosaajia yrityksiin

Hallitukset Töihin! -kampanjan keskeisenä yhteistyökumppanina on koko Pohjanmaan alueen Hallituspartnerit -yhdistys. Yhdistyksen jäsenmäärä on viimeisen vuoden aikana tuplaantunut ja se on nyt n. 80. Kampanja on tuottanut paljon välitystoimeksiantoja, joista osa on välitetty edelleen valtakunnalliselle, 800 jäsentä kattavalle verkostolle. Halllituspartnerit Pohjanmaa haluaa edelleen ottaa verkostoonsa lisää jäseniä, jotta yrityksille olisi tarjolla mahdollisimman monipuolinen kattaus erilaisilla taustoilla olevia hallitustyön osaajia.

Hallitukset Töihin! aktivointia ovat rahoittaneet Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kauppakamarit, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Päärahoittajina ovat toimineet kaikki maakunnan Leader-toimintaryhmät. Suomen Nuorkauppakamarit palkitsivat Hallitukset Töihin! kehittämiskonseptin hiljattian valtakunnallisella Tuottava Idea! .-palkinnolla (yhteiskuntasarja). Jaamme mielellämme kokemuksiamme myös muiden Hallituspartneriyhdistysten käyttöön.

Mirror Line Oy panostaa merkittävästi yrityksen uusiutumiseen          

Heikki ja Sinikka Saaranluoman perustamassa, liukuovikaapistoja valmistavassa yrityksessä on sukupolvenvaihdos viety jo pitkälle. Perheen lapset Tiina, Laura ja Matti työskentelevät yrityksessä eri vastuualueilla ja hallituksessa. Äiti Sinikka nimitettiin toimitusjohtajaksi ja Heikki tulee jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Tiina, Laura ja Matti ovat käyneet HHJ-kurssin ja soveltavat nyt saamiaan oppeja yrityksen johtamiseen. Yritys lähti mukaan myös Hallitukset Töihin! -kampanjaan, jonka aikana pysähdyttiin arvioimaan yrityksen hallitusta, sen kokoonpanoa ja tehtäviä uudelleen. Päädyttiin ottamaan mukaan riippumaton hallitusosaaja, jolla olisi näkemystä mm. viennin käynnistämiseen, uusien verkkokauppakonseptien kehittämiseen ja yrityksen jatkajien sparraamiseen. Osaajaa haettiin Hallituspartnerit Pohjanmaan kautta ja hallitukseen valittiin useiden hakijoiden joukosta KTM Marko Orpana, jolla on vahva tausta mm. digitaalisesta markkinoinnista.

Mirror Line panostaa nyt vahvasti myös vientiin. Tukholmaan on avattu hiljattain oma showroom, joka on sisustettu kodinomaiseksi tilaksi, kodin eri huoneineen ja tavaroineen. Markkinointipäällikkö Laura Saaranluoma kertoo, että showroom on rakentunut yhdessä viiden kotimaisen yrityksen kanssa (mm. Priima-Kaluste ja Lennol). Ruotsin markkinoita Mirror Line lähtee valloittamaan verkkokaupan kautta. Täysin mittamuuttuva liukuovikaapisto on mahdollista suunnitella ja tilata näppärästi suoraan kotisohvalta.

Henkilöstöpäällikkö Tiina Saaranluoma kertoo, että hallitustyöhön on saatu paljon uutta suunnitelmallisuutta sekä ryhtiä ulkopuolisen hallituksen jäsenen myötä. Nyt hallitustyötä vakiinnutettaessa on kokoonnuttu tiuhemmin ja alettu työstää mm. hallituksen vuosikelloa, strategiaa sekä budjetointia. Marko on sopinut porukkaan kuin nenä päähän, ja häneen ja hänen tuomaansa lisäarvoon ollaan oltu enemmän kuin tyytyväisiä. Hän kehottaa muitakin yrityksiä hyödyntämään Kauppakamarin ja Hallituspartnereiden monipuolisia palveluita hallitustyön uudistamisessa ja kehittämisessä.

Kuvateksti: Mirror Line Oy:n uusin tuote LADON ovi on saanut yllättävän suurta suosiota rouheana sisustuselementtinä. Kuvassa olevat henkilöt: Tiina ja hänen aviomiehensä Risto Habitare messuilla. Risto työskentelee yrityksessä tuotantopäällikkönä.

 

Lisätiedot Hallitukset Töihin! -kampanjasta:

Matti Sepponen DI, HHJ PJ
Projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, toiminnanjohtaja
045-8909212
matti.sepponen@kauppakamari.fi